Muslimové, a ne mohamedáni!: Ke kořenům bosňáckého národního hnutí v letech 1878-1918

Mujanovič, M. /FF UK/

    Datum vydání: 2018
  • Stran: 246
  • ISBN: 978-80-7308-766-1
Skladem
281,- Kč 330,- Kč

Anotace

Kniha se zabývá proměnami muslimské pospolitosti (dnešních Bosňáků) v Bosně a Hercegovině za rakousko-uherské okupace mezi lety 1878 a 1918.
V kontextu utváření moderních středoevropských a balkánských národů je blíže rozebrán politický, společenský a demografický vývoj komunity, včetně rozvoje spolkového života a náboženských, kulturních a vzdělávacích institucí.
Retrospektivním pohledem stojí habsburská správa nejsevernější osmanské provincie na začátku dlouhého, ve své podstatě nejistého a nejednoznačného, ale nakonec přece jen úspěšného procesu národního sebeuvědomování slovanské muslimské komunity v Bosně a Hercegovině a takzvaném Sandžaku.
Výklad je rozdělen do více analytických částí, které v hrubých rysech kopírují ustálený model studia národních hnutí v Evropě.
Za stmelující teoretické východisko je bráno modernistické paradigma, které národní ideu spojuje se změnou společenských, hospodářských a politických okolností, nástupem modernity, opírající se o koncept jak konstruktivistický, tak instrumentalistický.

Zboží bylo vloženo do košíku

Muslimové, a ne mohamedáni!: Ke kořenům bosňáckého národního hnutí v letech 1878-1918

Muslimové, a ne mohamedáni!: Ke kořenům bosňáckého národního hnutí v letech 1878-1918
Zavřít Do košíku

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku