Jubilate

Ladislav Moravetz (ed.)

    Datum vydání: 2018
  • Stran: 56
  • ISBN: 978-80-7017-246-9
Skladem
162,- Kč 180,- Kč

Anotace

Jubilate – tímto slovem začíná tzv. žalm k díkůvzdání (Ž 100), který v Českém ekumenickém překladu bible začíná slovy: „Hlahol Hospodinu, celá země!“ Je to výstižný název pro sbírku sborových zpěvů, kterou vydáváme v jubilejním roce 2018, kdy si připomínáme 100 let od vzniku Českobratrské církve evangelické a Československého státu. Do této sbírky jsme zařadili zpěvy, které napsali nebo zpracovali současní autoři:

Alena Jelínková

Jaroslav Krček

Ladislav Moravetz

Jiří Pavlica

Peter Planyavsky

Jiří Schneider.

Zpívání a muzicírování patří k základním projevům víry. Křesťanská církev byla od samého začátku církví zpívající a evangelíci v průběhu staletí toto specifikum nejenže hrdě pěstovali, ale také láskyplně předávali dalším generacím. Rádi zpíváme a na zpěvu nám hodně záleží. Vývoj současné multižánrové církevní hudby má u nás další pokračování v lidech, kteří se hudbě věnují. K uskutečnění rozmanitých projevů dnešní církevní hudby dochází především proto, že máme politickou a náboženskou svobodu. Zkušenosti z minulosti náš učí, že v dobách nepokoje se hudbě nedaří. Aby hudba v církvi byla živá v době svobody a ekonomické prosperity, potřebuje nadšené zpěváky a hudebníky, profesionály, poloprofesionály i amatéry, kteří ji dělají se zájmem a láskou. Letošní jubilejní rok může tak být dobrou motivací v pokračování díla, které má u nás svou mnoholetou tradici.

K vydání připravil Ladislav Moravetz, celocírkevní kantor Českobratrské církve evangelické

Zboží bylo vloženo do košíku

Jubilate

Jubilate
Zavřít Do košíku

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku