Sigmund Freud a židovská mystická tradice

Bakan, D. /Voůvox Globator/

    Datum vydání: 2017
  • Stran: 228
  • ISBN: 978-80-7511-363-4
Skladem
254,- Kč 299,- Kč

Anotace

V tomto průkopnickém díle David Bakan zpochybňuje lidový pohled na Freuda jako sekulárního intelektuála, který se vzdělává spíše v moderní kultuře než v židovských tradicích. Bakan tvrdí, že otec psychologie byl hluboce ovlivněn mystickou tradicí, která představuje protiklad vědecké metody.

Autor vychází z předpokladu, že freudovská psychoanalytická teorie je z velké části zakořeněna v židovském náboženství, zejména v mysticismu kabaly. Ve fascinující interpretaci spojení osobnosti a kulturní historie vysvětluje, jak Freudovo židovské dědictví přispívalo vědomě nebo nevědomě k jeho psychologickým teoriím. Používá Freudovo rozlišování mezi tím, že je Žid, a přijímáním židovské doktríny, která demonstruje účinek židovské mystiky na formování Freudova génia.

Tato kniha nabízí vzorový příklad problému židovské identity, jak jej ztělesňuje jeden z velikánů moderní vědy, který se hlásil k "ateismu" a "židovství“.

Zboží bylo vloženo do košíku

Sigmund Freud a židovská mystická tradice

Sigmund Freud a židovská mystická tradice
Zavřít Do košíku

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku