Gramatika latiny

Panhuis, D. /Academia/

    Datum vydání: 2014
  • Stran: 282
  • ISBN: 978-80-200-2335-3
Skladem
383,- Kč 450,- Kč

Anotace

Velice úspěšná moderní příručka belgického klasického filologa Dirka Panhuise, která byla opakovaně vydána v několika jazycích. Od tradičních latinských gramatik se kniha liší zejména důrazem na ucelený rozbor věty a jejích členů, který se zakládá spíše na syntaxi a sémantice než na morfologii a nejvýznamnější místo ve větě přisuzuje přísudku. Tomu slouží i přesně vymezená gramatická terminologie. Kniha není úzce spjata s některou určitou lingvistickou teorií, ale snaží se propojit tradiční poznatky s novým pohledem na latinský jazyk. Díky logickému uspořádání zkoumaných lingvistických jevů je výklad velice jasný a přehledný. Autor postupuje od abecedy a hláskosloví přes morfologii k syntaxi a sémantice věty a větných členů, v posledním oddílu knihy se zabývá slovosledem, stylistikou a teorií latinského verše.

Zboží bylo vloženo do košíku

Gramatika latiny

Gramatika latiny
Zavřít Do košíku

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku