Jan Jessenius v kontextu renesanční filosofie

Tomáš Nejeschleba /Vyšehrad/

    Datum vydání: 2008
  • Stran: 296
  • ISBN: 978-80-7021-909-6
Skladem
127,- Kč 149,- Kč

Anotace

Monografie jednoho z 27 českých pánů
Jan Jessenius (či Jesenský; 1566–1621) patří mezi nejvýznamnější myslitele sklonku renesance ve střední Evropě. Je znám především jako praktikující lékař, autor lékařských spisů a rektor Karlovy univerzity, který byl za své politické angažmá během stavovského povstání popraven na Staroměstském náměstí 21. června 1621. Méně známá jsou jeho filosofická díla. Právě k nim se obrací předkládána monografie, která se snaží o komplexní zasazení Jesenského díla do širokého kontextu renesanční filosofie, jejímiž proudy byl namnoze ovlivněn. Na Jesseniově postavě je tak možno ukázat i jednotlivé směry myšlení na sklonku 16. a na počátku 17. století, jakož i obraz stavu filosofického myšlení v určité zlomové epoše v dějinách filosofie v Českých zemích a ve střední Evropě. – Rozsáhlou úvodní studii doprovází výbor z Jesseniova díla.

Zboží bylo vloženo do košíku

Jan Jessenius v kontextu renesanční filosofie

Jan Jessenius v kontextu renesanční filosofie
Zavřít Do košíku

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku