Deuterokanonické knihy Starého zákona-Bible 21. století

/Biblion/

    Datum vydání: 2015
  • Stran: 388
Skladem
84,- Kč 199,- Kč

Anotace

Deuterokanonické knihy Starého zákona dokumentují židovskou zbožnost a dějiny posledních dbou staletí před Kristem. Jako součást Septuaginty (starověkého překladu hebrejské Bible do řečtiny) vstoupily do křesťanské tradice, i když s různou mírou autoriy. Některé církve čtou tyto knihy jako Písmo, jiné je považují alespoň za "užitečné a dobré ke čtení". Pro všechny čtenáře však zůstávají jedinečným zdrojem poznání světa judaismu v období těsně předcházejícímu novozákonní době.

Zboží bylo vloženo do košíku

Deuterokanonické knihy Starého zákona-Bible 21. století

Deuterokanonické knihy Starého zákona-Bible 21. století
Zavřít Do košíku

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku