O počátcích církve-Promluvy o apoštolech a jejich spolupracovnících

Benedikt XVI. /Karmelitánské nakl./

    Datum vydání: 2008
  • Stran: 173
Vyprodáno

Anotace

Tyto své pravidelné středeční katecheze nazval Benedikt XVI. putováním za svědky rodícího se křesťanství. Promluvy jsou rozděleny do tří oddílů. Nejprve se papež zabývá založením a povahou církve, vyvolením apoštolů a tím, co znamená apoštolská tradice. Následují portréty Kristových apoštolů a nakonec úvahy věnované apoštolu Pavlovi a dalším důležitým protagonistům vznikající církve. Autorovi leží na srdci především těsný vztah Krista a církve. Dnes často panuje názor, že křesťanství je ryze individuální věc, že můžeme přijmout některé Ježíšovy myšlenky a současně odmítnout jeho církev. Benedikt XVI. se snaží pochopit příčiny takového smýšlení a vysvětluje, že Ježíš Kristus je navzdory omezením a různým stinným stránkám naší přirozenosti v církvi přítomen. Hlavní část knihy se zabývá jednotlivými apoštoly a tím, co nám o nich a o jejich díle říká Bible i jiné prameny, co bylo klíčové pro jejich setkání s Kristem. Klade si také otázku, jak můžeme na počátku 21. století následovat Kristovy apoštoly my.

Ukázka:

Zboží bylo vloženo do košíku

O počátcích církve-Promluvy o apoštolech a jejich spolupracovnících

O počátcích církve-Promluvy o apoštolech a jejich spolupracovnících
Zavřít Do košíku

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku