Tesáno do kamene – psáno na pergamen – tištěno na papír

uspořádali Martin Prudký a Petr Sláma

    Datum vydání:
  • Stran: 234
  • ISBN: 978-80-86498-31-7
  • Výrobce: Nakladatelství MLÝN
Skladem
127,- Kč 149,- Kč

Anotace

VIKTOR BER, „Mlčení jehňátek“ v knize Genesis: Střípky narativní analýzy na příkladech Gn 12,10.12 a Gn 20,1-18; BERND J. DIEBNER, „David“ a „Goliáš“; JENÖ KISS, Prorocký nářek a jeho život; LUKÁŠ KLÍMA, „Kenaanský“ žalm 29 a Hospodinův hlas; MICHAEL DICK, Mezopotámské kultické sochy: svátostné setkání s božským; JAN DUŠEK, Správní, ekonomické a náboženské instituce v Samaří v době perské; PETR SLÁMA, „Zákon Boha tvého a zákon krále“ (Ezd 7,26): Mojžíšova Tóra jako akreditační dokument židovského společenství doby Ezdrášovy?; MARTIN PRUDKÝ, Biblia Hebraica quinta editione: Nová řešení starých problémů v kritické edici textu Hebrejské bible; DAVID JAVORNICKÝ, Kategorie postavy v poetice starozákonních narativů; DAVID JAVORNICKÝ, Zápletka v poetice starozákonních narativů; PETR SLÁMA, Starozákonní minimalisté.

Zboží bylo vloženo do košíku

Tesáno do kamene – psáno na pergamen – tištěno na papír

Tesáno do kamene – psáno na pergamen – tištěno na papír
Zavřít Do košíku

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku