Náboženský život a barokní zbožnost v českých zemích

Mikulec, J. /Grada/

    Datum vydání: 2013
  • Stran: 416
  • ISBN: 978-80-247-3698-3
Vyprodáno

Anotace

Víra, náboženství a zbožnost. V raně novověké společnosti prolínala tato témata každodenním životem příslušníků všech sociálních vrstev. Vydejte se s námi za poznáním a pochopením našich předků ze 17. a 18. století.
Tato publikace nabízí vedle úvahy o vzniku a obsahu toho, co se obvykle zahrnuje pod pojem barokní zbožnost, také informace o kultech českého baroka, o rituálech a reáliích doprovázejících náboženský život, o laických institucích a aktivitách, jakými byla náboženská bratrstva a poutě. Nezapomíná ani na problematiku umírání a smrti, jež ve studované době představovala velké duchovní téma, ale ani na nepřátele katolické církve a jejího vyznání.
V závěru se pak věnuje proměnám, kterými prošel náboženský život za osvícenství a které se do jisté míry podílejí i na jeho dnešní podobě.

Zboží bylo vloženo do košíku

Náboženský život a barokní zbožnost v českých zemích

Náboženský život a barokní zbožnost v českých zemích
Zavřít Do košíku

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku