Luteráni v českých zemích v proměnách staletí

Jiří Just, Zdeněk R. Nešpor, Ondřej Matějka et al.

    Datum vydání: 2009
  • Stran: 396
  • ISBN: 978-80-903632-8-1
  • Výrobce: LUTHEROVA SPOLEČNOST
Skladem
373,- Kč 439,- Kč

Anotace

Luterské církve dnes tvoří významnou součást celosvětové ekumény. Původní reformní hnutí, které započalo ve Vitemberku vystoupením zbožného augustiniánského mnicha Martina Luthera a v následujících desetiletích a staletích pronikavým způsobem proměnilo život společenství lidu Kristova, našlo ohlas také v Čechách a na Moravě. Přestože se zde nikdy nestalo dominantním jevem, v určitých dějinných obdobích výrazně ovlivňovalo konfesní a kulturní klima zemí v srdci Evropy. Předkládaná publikace se pokouší přiblížit dějinné zvraty, jimiž stoupenci učení Martina Luthera od jeho vzniku až do současnosti u nás procházeli i vnitřní proměny tohoto společenství a je prvním novodobým pokusem o jejich shrnutí vůbec.

Ukázka:

Zboží bylo vloženo do košíku

Luteráni v českých zemích v proměnách staletí

Luteráni v českých zemích v proměnách staletí
Zavřít Do košíku

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku