O separovaných substancích

Akvinský, T. /Krystal OP/

    Datum vydání: 2011
  • Stran: 220
Skladem
204,- Kč 240,- Kč

Anotace

Tomášovým úmyslem je pojednat o andělech (separovaných substancích), a traktát je rozdělen do dvou hlavních částí. V první části se Tomáš pokouší shrnout a kriticky posoudit to, co o separovaných substancích soudili různí filosofové od samého počátku filosofie až do Tomášovy doby, především Platón a Aristotelés. Ve druhé části traktátu vykládá Tomáš katolickou nauku o andělech, která je založena na Písmu svatém, na učení církevních otců a na odkazu Dionýsia Areopagity, který „vynikl nad ostatní myslitele ve výkladu toho, co náleží duchovým substancím“. Tato teologická část zůstala bohužel nedokončena a tvoří podstatně menší část spisu. Traktát tedy zůstal především důležitým a bohatým zdrojem poznání klíčových aspektů Tomášova metafyzického myšlení.

Zboží bylo vloženo do košíku

O separovaných substancích

O separovaných substancích
Zavřít Do košíku

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku