Ježíš Nazaretský - 2. díl - Od vjezdu do Jeruzaléma do zmrtvýchvstání

Joseph Ratzinger - Benedikt XVI. /Barrister a Principal/

    Datum vydání: 2011
  • Stran: 232
  • ISBN: 978-80-8747-435-8
Skladem
276,- Kč 325,- Kč

Anotace

Druhý díl knihy, kterou Joseph Ratzinger – Benedikt XVI. čtenářům nabídl jako „výraz svého osobního hledání Pánovy tváře“, nikoli jako akt učitelského úřadu, pokračuje v interpretaci evangelií, vedené snahou „porozumět postavě Ježíše, jeho slovům a jeho činům“. Po prvním díle (2007), který sledoval Ježíšovu cestu od křtu přes počátek veřejného působení, horské kázání až po událost proměnění, se druhý díl dostává k nejzávažnější části novozákonního svědectví: k Ježíšově smrti a zmrtvýchvstání – a hledá odpovědi na otázky: Proč Ježíš musel zemřít? Co znamená zmrtvýchvstání? A co to znamená pro nás? Metodologicky se dílo hlásí k hermeneutice víry, která zodpovědně zachází s historickým poznáním, ovšem na první místo klade tajemství zmrtvýchvstání, základu křesťanské naděje – zde se rozhoduje, zdůrazňuje Benedikt XVI., „zda Ježíš jen byl, anebo zda také je.“ Kniha, byť je slovem do odborné teologické debaty, míří obsahem i stylem k širšímu publiku – jak její autor doufá, „snad bude k užitku čtenářkám a čtenářům, kteří chtějí Ježíše potkat a uvěřit mu.“

Joseph Ratzinger – Benedikt XVI. (1927)

profesor katolické teologie ve Freisingu, Bonnu, Muensteru a Tuebingen. Od r. 1962 jeden z hlavních koncilových teologů, od r. 1977 arcibiskup v Mnichově a ve Freisingu. V r. 1981 byl jmenován prefektem Kongregace pro nauku víry, ústřední instance pro interpretaci a obhajobu církevního učení. V dubnu 2005 byl zvolen papežem pod jménem Benedikt XVI.

Ukázka:

Zboží bylo vloženo do košíku

Ježíš Nazaretský - 2. díl - Od vjezdu do Jeruzaléma do zmrtvýchvstání

Ježíš Nazaretský - 2. díl - Od vjezdu do Jeruzaléma do zmrtvýchvstání
Zavřít Do košíku

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku