Člověk v pokorném závazku vůči světu-Studie z ekologické etiky

Sokolíčková, Z. /Pavel Mervart/

    Datum vydání: 2013
  • Stran: 248
  • ISBN: 978-80-7465-042-0
Skladem
229,- Kč 269,- Kč

Anotace

Studie na téma vztahu člověka a prostředí, které obydluje, vychází z poznatků kulturologie a kulturní a sociální ekologie, ale směřuje spíše do oblasti environmentální filozofie a etiky. Je rozdělena do tří celků: první shrnuje a hodnotí dosavadní vývoj v oboru ekologické etiky (antropocentrické versus neantropocentrické koncepce) a ústí ve formulaci postoje nazvaného pokorný antropocentrismus; druhý pojednává o fenoménu takzvaného znovuzakouzlení světa na základě rozboru díla Maxe Webera a třetí nese název Přijetí závazku vůči životu a je syntézou učení Alberta Schweitzera a Hanse Jonase. Pokorný závazek vůči světu má být pro současnou západní společnost vodítkem k ekologicky odpovědnému uvažování o člověku jako faktoru proměn na tváři Země.

Mgr. Zdenka Sokolíčková, Ph.D. M.A. (*1983 v Novém Městě na Moravě) vystudovala kulturologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a evropská kulturní studia na Rijksuniversiteit Groningen v Nizozemí a Univerzitě Palackého v Olomouci. Zajímá ji dynamika vztahu lidského světa a světa přírodního, především v souvislosti se změnami, jimiž dnes prochází západní kultura. V současné době pracuje jako odborná asistentka na katedře kulturních a náboženských studií na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové.Ukázka:

Zboží bylo vloženo do košíku

Člověk v pokorném závazku vůči světu-Studie z ekologické etiky

Člověk v pokorném závazku vůči světu-Studie z ekologické etiky
Zavřít Do košíku

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku