Duchovní smysl člověka dnes- Od objektivního k existenciálnímu a věčnému

Raban, M. /Vyšehrad/

    Datum vydání: 2008
  • Stran: 400
Vyprodáno

Anotace

Autor, docent filosofie na Pedagogické fakultě Technické univerzity v Liberci, v této obsáhlé práci analyzuje různé badatele v oblasti psychologie a psychiatrie především z hlediska jejich zkoumání a řešení závažných psychických problémů, plynoucích u nemocných z jejich nedostatečného řešení základních osobních problémů, např. smyslu života. Z tohoto hlediska si zvláště všímá přístupu psychoanalytiků – S. Freuda a C. G. Junga. Ukazuje zároveň na významný podíl této problematiky ve vnitřním životě člověka. Vodítko při cestě k výslednému řešení mu často poskytuje židovský myslitel V. F. Frankl, jehož dílo, u nás z řady překladů známé, obzvlášť hluboko rozebírá. Práce se ovšem nevyčerpává pouze analýzou názorů cizích, ale ukazuje i autorův zásadní přístup, založený na aplikaci křesťanského učení. Kniha zároveň poskytuje poučení o řadě badatelů a myslitelů, u nás dosud málo známých či neznámých, především z německé jazykové oblasti.

Zboží bylo vloženo do košíku

Duchovní smysl člověka dnes- Od objektivního k existenciálnímu a věčnému

Duchovní smysl člověka dnes- Od objektivního k existenciálnímu a věčnému
Zavřít Do košíku

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku