Antické a biblické pojetí krásna - jako základ evropské kultury

Štěpánová, P. (nakladatel Štěpánová Petra)

    Datum vydání: 2010
  • Stran: 113
  • ISBN: 978-80-904752-0-5
Skladem
191,- Kč 225,- Kč

Anotace

Kniha se zaměřuje na odhalení principů krásy tak, jak ji popsali starověcí řečtí filosofové a jak ji tvořili řečtí umělci. Jejich hodnotné a nadčasové dílo převzal starověký Řím, který se pak pod vlivem biblického poselství krásna přeměnil z pohanského na křesťanské impérium. Propojením antického a biblického pojetí krásna se tak vytvořil základ nově se rozvíjející evropské kultury, která po celá dvě tisíciletí čerpala ze svého řecko-římského odkazu a křesťanského poselství. Díky četným klášterům působícím jako semínka budoucí civilizované společnosti, tak pomalu vznikalo úchvatné evropské dílo patrné v oblasti umění, vědy, výrobních technologií, společenského zřízení aj., kde hodnota krásy hrála nezastupitelnou roli. V současné době jsme bohužel svědky úpadku evropské kultury a nezájmu o respektování jejích tradic. Proto je tato kniha výzvou ke znovuobjevení našich kořenů, uvědomění si vlastní identity a povzbuzením k zodpovědnosti za odevzdání nabytých hodnot dalším generacím.

Zboží bylo vloženo do košíku

Antické a biblické pojetí krásna - jako základ evropské kultury

Antické a biblické pojetí krásna - jako základ evropské kultury
Zavřít Do košíku

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku