Inter Arma Silent Musae?

Jarošová, M. ed. /NLN/

    Datum vydání: 2019
  • Stran: 288
  • ISBN: 978-80-7422-715-8
Skladem
254,- Kč 299,- Kč

Anotace

Tématem této knihy je husitství a jeho ohlas ve výtvarném umění a v architektuře v českých zemích v době předbělohorské, ale i v 19. a na počátku 20. století, kdy se zájem o Jana Husa jakožto národního hrdinu stal opět aktuálním. Utrakvistické prostředí Čech tvořilo v rámci Evropy specifickou kulturní oblast, jejíž výraznou součástí byla i architektura a umělecké zakázky příslušníků strany podobojí. Avšak ne vždy je dnes možné v umělecké produkci „doby husitské“ spolehlivě rozpoznat právě díla reformně smýšlejících objednavatelů.
Jádro knihy tvoří soubor případových studií o proměně společnosti v neklidné době husitských válek a po nich, o architektuře, malířství a sochařství, které různými způsoby reflektují, jak boje utrakvistů za sebeurčení, tak naopak jejich snahy o konsenzuální zapojení se do běžného církevního života.

Zboží bylo vloženo do košíku

Inter Arma Silent Musae?

Inter Arma Silent Musae?
Zavřít Do košíku

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku