Doba Ježíše Nazaretského: Historicko-teologický úvod do Nového zákona

Ryšková, M. /Karolinum/

    Datum vydání: 2019
  • Stran: 538
  • ISBN: 978-80-246-3532-3
Skladem
315,- Kč 370,- Kč

Anotace

Kniha přináší vhled do prostředí a okolností, v nichž žil a působil Ježíš Nazaretský. Je věnována nejen konkrétní historické, náboženské, sociální a politické problematice spojené s Ježíšovým narozením, působením, smrtí a zmrtvýchvstáním, ale poskytuje i širší pohled na předchozí a následné dění. V pěti rozsáhlých částech může čtenář sledovat události a okolnosti, které mu napomohou lépe pochopit, k jakým změnám a nábožensko-společenským proměnám v 1. stol. n. l. v souvislosti s Ježíšem a jeho hnutím docházelo. Dobře známé antické dějiny kniha ukazuje ve vztahu k osudu tehdy málo známého proroka a učitele, jehož násilná smrt vzápětí začala měnit dějiny. Zároveň může sloužit jako zdroj informací pro ty, kdo chtějí lépe rozumět novozákonním textům jakožto textům, které vycházely z konkrétní historické zkušenosti.

Zboží bylo vloženo do košíku

Doba Ježíše Nazaretského: Historicko-teologický úvod do Nového zákona

Doba Ježíše Nazaretského: Historicko-teologický úvod do Nového zákona
Zavřít Do košíku

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku