Nabízíme  Církevní právo

Teorie kanonického práva

Hrdina, A. I.; Szabo, M. /Karolinum/

Kniha Teorie kanonického práva přináší ucelený studijní materiál pro všechny, kteří se primárně na vysokých školách nebo sekundárně v různých církevněprávních institucích zabývají kanonickým právem. Publikace autorů přednášejících teorii práva, kanonické...

383,- Kč 450,- Kč

Církevní právo

Horák, Z.; Tretera, J. R. /Leges/

Předmětem církevního práva je právní řád církví, vytvořený církevním zákonodárcem. Publikace se ve své úvodní části zabývá základními pojmy církevního práva všech církví, jejich vzájemným srovnáním a vztahem ke světským právním předpisům, zejména k...

442,- Kč 520,- Kč

Konfesní právo

Horák, Z.; Tretera, J. R. /Leges/

Předmětem konfesního práva je právní úprava postavení jednotlivců, pokud jde o vyznávání čili konfesi náboženské víry, a také právní úprava postavení jejich náboženských kolektivů neboli konfesí. Konfesní právo je součástí právních řádů jednotlivých států...

468,- Kč 550,- Kč

Prirodzenoprávna teória v práve Katolíckej cirkvi

Čunderlík Čerbová, V. /Leges/

Monografia pozostáva z piatich kapitol, v ktorých autorka vymedzuje základné pojmy stanovenej témy, spracováva prirodzený zákon od grécko-rímskych čias po sv. Tomáša Akvinského, pojednáva o prirodzenom zákone sv. Tomáša Akvinského až po novoveké teórie, rozpracováva...

298,- Kč 350,- Kč

Soudnictví římskokatolické církve v českých zemích v období kodifikovaného kanonického práva

Menke, M. /UPOL/

Církevní soudnictví slouží nejen ochraně spravedlnosti v církevním společenství. Soudní proces má být vnitřně zaměřen na spásu duší jako na nejvyšší zákon církve. Tato publikace rekapituluje situaci církevního soudnictví římskokatolické církve v české a...

189,- Kč 210,- Kč

Slovník církevního práva

Horák, Z.; Tretera, J. R. /Grada/

Slovník církevního práva je prvním českým slovníkem specializovaným na vysvětlení pojmů souvisejících s organizací jednotlivých církví. Všímá si všech významnějších prvků jejich vnitřních systémů a právních ustanovení, srovnává užívání termínů v...

220,- Kč 259,- Kč

Ekumenismus a právo

Přibyl, S. /L. Marek/

Monografie z oblasti katolického církevního práva.

162,- Kč 190,- Kč

Manželství v západní tradici

Kačný, J. /Teologická fakulta JU/

Kniha je souborem kanonických studií, které se týkají manželství z hlediska jeho vzniku a trvání. Jednotlivé kapitoly se věnují tématům uzavírání, účelu a vlastností manželství, probírají otázku manželského slibu, překážek manželství a právní formy sňatku....

111,- Kč 130,- Kč

Kodex kanonického práva

/Zvon/

Vydání latinského textu s oficiálním českým překladem schváleným Biskupskou konferencí České republiky.

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku