Nabízíme  Jazyky

Hebrejsko-český slovník k SZ

Blahoslav Pípal

3. vydání dlouho postrádaného slovníku v nové knižní sazbě.

248,- Kč 292,- Kč

Papyrologie řecká, latinská, koptská

kol. autorů /Karolinum/

Kniha Papyrologie (řecká, latinská, koptská) je prvním českým úvodem do nejmladší discipliny věd o antickém starověku. Podává základní informace o řecké, latinské a - na rozdíl od jiných úvodů - i o koptské papyrologii, která z velké části používá řeckou...

293,- Kč 345,- Kč

Latinská syntaktická cvičení

Bartoněk, A. a kol. /Karolinum/

Cvičebnice je určena posluchačům klasické filologie. Jednotlivé lekce se člení na tři části: překlad z latiny do češtiny, procvičování gramatických jevů a překlad z češtiny do latiny. Cvičebnici doplňuje latinsko - český a česko - latinský slovník. Předpokladem ke...

Učebnice biblické hebrejštiny

Weingreen, J. /Karolinum/

Druhé vydání mimořádně úspěšné učebnice hebrejského jazyka, zaměřené na studium biblických textů. Jejím hlavním cílem je seznámit čtenáře se specifickými rysy biblických textů, díky své přístupné formě však může posloužit také jako základní učebnice...

Vokabulář klasické staroslověnštiny

Vondrák, V.; Bartoň, J. /KLP/

136,- Kč 160,- Kč

Cvičebnice jazyka řeckého

/Vyšehrad/

Fototypické vydání cvičebnice klasické řečtiny.

134,- Kč 158,- Kč

Mluvnice jazyka Řeckého

/Vyšehrad/

Fototypické vydání mluvnice klasické řečtiny.

168,- Kč 198,- Kč

Latina pro gymnázia II

Pech, J. /Leda/

Zcela originálně koncipovaná učebnice je určena nejen pro školy a kursy, ale i pro samouky. Je rozvržena do tří dílů - první dva díly poskytují základy latinské mluvnice a slovní zásoby, třetí díl bude čítanka originálních latinských textů. Rozsáhlý studijní i...

297,- Kč 349,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku