Nabízíme  Jazyky

Uvedení do novozákonní řečtiny

Bartoň, J. /KLP/

Skriptum pro studenty teologických fakult, stejně tak jako výborná pomůcka pro jedince se zájmem o biblickou řečtinu, to je učebnice filologa a teologa Josefa Bartoně. Učebnice je členěna do krátkých kapitol, jež se dále dělí na část nové látky, vět k procvičování...

146,- Kč 172,- Kč

Hasafah haivrit

Richard Feder

Učebnice hebrejštiny. Autorská spolupráce Josef Goldschild.

170,- Kč 200,- Kč

Texty ke studiu staroslověnštiny se slovníčkem

Bauerová, H. /UPOL/

Vyhoření se v naší společnosti stává stále častějším jevem. Je možné tomuto stavu nějak předcházet? Co už je vyhoření a co je ještě „pouhá“ únava? Publikace se snaží čtivým, srozumitelným a přehledným způsobem předat důležitá a praktická...

Latina nejen pro telogy

Přecechtělová, M. /Barcalová, Z./

Pracovní listy ke cvičením z biblické hebrejštiny

Vlková, G. I.; Pacner, S. /UPOL/

Skriptum je určeno studentům oboru Katolická Teologie v předmětech KBV/H1C a KBV/H2C. Je koncipováno jako pracovní listy (tj. s prostorem k vepisování).

Latinská syntax

Plátová, J. /UPOL/

Text je zamýšlen jako výklad a cvičebnice latinské pádové a větné syntaxe, výběrem příkladových vět a textů je určen především pro studenty teologie.

Stručná gramatika Latiny

Schareika, H. /Klett/

Příručka stručných, jasných a srozumitelných přehledů mluvnice. Práci s ní zjednodušují grafické symboly, které odkazují k informacím o pravidlech, výjimkách, k shrnujícím pasážím či k tipům, jak se lépe učit. Výstižně definované a vysvětlené gramatické jevy...

Syntax klasické řečtiny, I. vedlejší věty

Muchnová, D. /Karolinum/

Učební text je určen zejména pro univerzitní studenty oborové řečtiny, případně i pro studenty latiny, klasické filologie, učitele řečtiny, překladatele či obecné lingvisty. Text, který předpokládá základní znalosti řečtiny, rozšiřuje znalosti v oblasti větné...

Haleluja. Hebrejská řeč-brož.

Richard Feder

Čtyřdílná učebnice hebrejštiny určená pro děti židovských škol. Byla užívána v období mezi dvěma válkami. Po druhé světové válce je prakticky nedostupná. Toto vydání je fotokopií původního vydání. Vychází ve dvou svazcích, které jsou prodejné pouze jako s

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku