Nabízíme  Umění

Pučalík, M. /NLN, Katolická teologická fakulta/

Kniha popisuje vývoj řádu křižovníků s červenou hvězdou, který se z nevelké řeholní komunity stal zásadním hybatelem barokní kultury. S podporou velmistra řádu Františka Matouše B?hmba, jenž vedl řeholní komunitu bezmála třicet let, proběhla řada barokizací...

339,- Kč 399,- Kč

Václav Hollar 1606-1677: Kresby

Volrábová, A. /Národní galerie v Praze/

Monografie věnovaná jednomu z nejvýznamnějších umělců 17. století, grafikovi a kreslíři Václavu Hollarovi, se zaměřuje speciálně na jeho kreslířské dílo. Obsahuje umělcovu biografii s novými poznatky o jeho životě, stať o sběratelství jeho kreseb v průběhu staletí...

Petr Brandl: I.+ II.

Neumann, J. /NG/

První monografie nejvýznamnějšího barokního malíře v Čechách Petra Brandla (1668–1735) je členěna do dvou svazků. První obsahuje stať o autorovi Jaromíru Neumannovi (1924–2001) a po ní následuje dvanáct studií mapujících jak život Petra Brandla, tak jeho tvorbu...

Císař Karel IV. 1316–2016

Fajt, J. ed.; Hörsch, M. ed. /NG./

Katalog výstavy, uspořádané u příležitosti sedmistého výročí narození Karla IV., se věnuje zejména osobnosti panovníka a jeho politické a mocenské reprezentaci. Představuje vědecké poznatky získané v posledním desetiletí v rámci mezinárodních badatelských projektů. V...

1 275,- Kč 1 500,- Kč

Rozmanitosti kresby: italská kresba vrcholného a pozdního baroku v českých a moravských veřejných sbírkách = The diversities of drawing : italian drawing of the High and Late Baroque from Bohemian and Moravian public collections

Kazlepka, Z.; Zlatohlávek, M. /Moravská galerie v Brně, Katolická teologická fakulta/

Publikace „Rozmanitosti kresby“ představuje formou katalogu a úvodních kapitol nejdůležitější kresby Italských mistrů vrcholného a pozdního baroka, které jsou uloženy ve veřejných sbírkách v České republice, především v Národní galerii v Praze, Moravské galerii v...

578,- Kč 680,- Kč

Praha secesní

Wittlich? P. /Karolinum/

Na přelomu 19. a 20. století prochází Praha zásadní proměnou: stává se opět reprezentačním centrem života českého národa a vyrůstá ve velkoměsto s požadavky modernosti, jež se ovšem neobejde bez rozsáhlejší asanace pražského Starého Města. Vedle staveb v...

306,- Kč 360,- Kč

Praha barokní

Vlnas, V. /Karolinum/

"Praha barokní" pokrývá historické údobí Prahy od Bílé hory po dobu osvícenství, tedy od roku 1620 do osmdesátých let 18. století. Renomovaný český historik umění Vít Vlnas při svém zpracování daného období vývoje Prahy v jejích hmotných a duchovních proměnách...

357,- Kč 420,- Kč

Mariánský sloup na Hradčanském náměstí

Adamcová, K.; Zahradník, P. /Karolinum/

Monografie přináší komplexní „biografii“ jednoho z nejzajímavějších a největších sochařsko-architektonických děl vztyčených v Čechách v souvislosti s morovou epidemií v letech 1713–1715. Monument postavený v prostoru, který v dané době fungoval jako cour d’honneur...

306,- Kč 360,- Kč

Sixtinská kaple

Paolucci, A. /Universum/

Praktický obrazový průvodce Sixtinskou kaplí představuje malířskou výzdobu kaple v její úplnosti: fresky významných italských malířů 15. století na stěnách, Michelangelovy stropní malby i dílo, které o čtvrtstoletí později vytvořil na západní stěně kaple –...

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku