Nabízíme  Umění

Stopy tuše (čínské malířské texty)

Král, O. /Galerie Zdeněk Sklenář/

S komentáři a průvodními texty vychází první česká překladová antologie čínských klasických malířských textů, kterými mistři tušové malby formulovali a komentovali své umění v nejrůznějších epochách jeho vývoje a zrání. Tak vznikal bezmála dvoutisíciletý...

484,- Kč 590,- Kč

Slovanský klášter Karla IV.-Zbožnost, umění, vzdělanost

Publikace vychází k stejnojmenné výstavě konané při příležitosti oslav 700 let od narození Karla IV. v Emauzském klášteře (6. 5.–21. 11. 2016). Klášter Na Slovanech, dnes zvaný Emauzy, je jednou z nejvýznamnějších církevních fundací tohoto panovníka. První část...

176,- Kč 220,- Kč

Architektura středověkých klášterů dominikánek v Čechách a na Moravě

Mezihoráková, K. /

Tématem knihy je středověká architektura klášterů dominikánek v Čechách a na Moravě. Klášterům tohoto ženského řádu dosud nebyla věnována ucelená monografie, přestože se ve středověkém období jednalo o důležitý fenomén – do poloviny 14. století vznikl na našem...

287,- Kč 350,- Kč

Královská založení na jihu Čech za vlády posledních Přemyslovců

kol. autorů /Národní památkový ústav/

Středověké jižní Čechy mnoha čtenářům splývají především s Vítkovci a Rožmberky, nesprávně považovanými za „odvěké nepřátele“ královských Přemyslovců. Pro plnější poznání středověkých základů jihočeského kulturního prostoru je však nutné věnovat...

422,- Kč 496,- Kč

Johann Georg de Hamilton (1672–1737)-Malíř zvířat a lidí

Ourodová-Hronková, L. /Národní památkový ústav/

Malíř Johann Georg de Hamilton proslul zejména bravurními olejomalbami s loveckými náměty a dokonale přesnými portréty koní a psů. Od samého počátku 18. století maloval pro knížecí dům Liechtensteinů. Působil převážně ve Vídni a od roku 1705 na jihočeských zámcích...

816,- Kč 1 020,- Kč

Ani Bůh ani člověk-Slova, obrazy a středověká úzkost z výtvarného umění

Kessler, H. L. /Barrister & Principal/

Ani Bůh ani člověk. Slova, obrazy a středověká úzkost z výtvarného umění je jednou z recentních prací Herberta L. Kesslera, která vyšla poprvé v roce 2007 jako součást ediční řady zabývající se literárními prameny k výtvarným dílům. V centru pozornosti této knihy...

236,- Kč 295,- Kč

Přímluva za současnost: Umění v sakrálním prostoru

Schmidt, N. /Triáda/

Kniha dokumentuje umělecké a prostorové intervence v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze u Karlova mostu v letech 2009–2016 a v několika případech i umělecké a architektonické počiny v jiných církevních i necírkevních prostorech, které však se zkušenostmi z...

422,- Kč 496,- Kč

Arménské knižní umění v průběhu staletí / The Art of The Armenian Book through the Ages-Ti, kdo pili z toků Ducha / They who imbibed the effusions of the Spirit

Utidjan, H. /Pavel Mervart/

Předkládaný katalog Arménské knižní umění v průběhu staletí ? „Ti, kdo pili z toků Ducha“ vychází při příležitosti stejnojmenné výstavy, která se uskuteční v Národní knihovně České republiky od 11. do 25. října 2016. Kniha obsahuje fotografie a popisky (ve...

559,- Kč 699,- Kč

Pionýři a roboti: Československá ilustrace a vizuální kultura 1950 - 1970

Ryška, P.; Šrámek, J. /Paseka/

Objevná monografie badatelů v oblasti výtvarné kultury mapuje zlatou éru československé ilustrace, kdy po létech stalinistického socialistického realismu začaly do vizuální tvorby pronikat nejprogresivnější postupy. Vedle pérovek se znovu objevily koláže a kombinované...

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku