Nabízíme  Umění

Praha barokní

Vlnas, V. /Karolinum/

"Praha barokní" pokrývá historické údobí Prahy od Bílé hory po dobu osvícenství, tedy od roku 1620 do osmdesátých let 18. století. Renomovaný český historik umění Vít Vlnas při svém zpracování daného období vývoje Prahy v jejích hmotných a duchovních proměnách...

357,- Kč 420,- Kč

Mariánský sloup na Hradčanském náměstí

Adamcová, K.; Zahradník, P. /Karolinum/

Monografie přináší komplexní „biografii“ jednoho z nejzajímavějších a největších sochařsko-architektonických děl vztyčených v Čechách v souvislosti s morovou epidemií v letech 1713–1715. Monument postavený v prostoru, který v dané době fungoval jako cour d’honneur...

306,- Kč 360,- Kč

Sixtinská kaple

Paolucci, A. /Universum/

Praktický obrazový průvodce Sixtinskou kaplí představuje malířskou výzdobu kaple v její úplnosti: fresky významných italských malířů 15. století na stěnách, Michelangelovy stropní malby i dílo, které o čtvrtstoletí později vytvořil na západní stěně kaple –...

Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí II

Voit, P. /Academia/

Publikace navazující na předchozí svazek (2013) zkoumá literaturu, knihtisk, knižní kulturu a čtenářství první poloviny 16. století. Ukazuje, jak se tyto sféry duchovního života rozvíjely pod vlivem husitské reformace pomalu, izolovaně a ve srovnání s cizinou specificky....

808,- Kč 950,- Kč

Jan Amos Komenský v českém a světovém výtvarném umění (1642-2016)

Pánková, M.; Matyášová, A. /Academia/

V dějinách světového myšlení a pedagogiky není mnoho autorů, kteří svým dílem obsáhli tak širokou paletu témat a trvale vyvolávali takový zájem jako Jan Amos Komenský (1592-1670). Čím více let uplynulo od doby, kdy žil, tím hlouběji jeho odkaz zasahuje moderní...

468,- Kč 550,- Kč

Perseus & Medusa: Zobrazení mýtu od počátku do dneška

Bažant, J. /Academia/

Ztvárnění antických mýtů jsou dnes pro většinu lidí nesrozumitelná. A to je škoda. Cílem této knihy je, aby neohrožený Perseus, hrůzná Medusa, obětavá Danae, krásná Andromeda a tajemný Pegas znovu promluvili. Publikace ovšem není určena pouze odborníkům, její text je...

Benediktini I.+ II.-Barokní nástěnná malba v Českých zemích

Mádl, M. /Academia/

Kniha shrnuje výsledky projektu zaměřeného na dokumentaci a interpretaci nástěnných maleb 17. a 18. století v klášterech benediktinů na území Čech a Moravy. Pojednává o monumentální malířské výzdobě klášterních komplexů v Břevnově, Broumově, Rajhradu, Kladrubech,...

1 353,- Kč 1 650,- Kč

Slapy & Santini - Barokní kostel sv Petra a Pavla.1716-2016

Macek, P. a kol. /Obec Slapy/

U příležitosti 300. výročí kostela sv. Petra a Pavla ve středočeských Slapech vychází unikátní obrazová publikace mapující historii jedinečné stavby, jejíž vzhled zásadně formoval přední barokní architekt evropského významu -Jan Blažej Santini-Aichel. V knize...

410,- Kč 495,- Kč

Pražské usedlosti

Lašťovková, B. /Scriptorium/

Encyklopedie provázející čtenáře po pražských, zejména viničních, usedlostech se dočkává svého třetího vydání, kromě drobných upřesnění se dočkává změn zejména v rozsáhlé obrazové příloze, kde byly použity jak mnohé historické fotografie, tak zcela nové.

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku