Nabízíme  Umění

Dominikánský klášter v Českých Budějovicích

Kovář, D.; Lavička, R. /Národní památkový ústav/

Bývalý českobudějovický konvent dominikánů s kostelem Obětování Panny Marie, jehož areál později sloužil piaristům a redemptoristům, představuje jednu nejvýznamnějších architektonických a historických památek jižních Čech. Soubor jeho budov tvoří nejen dominantu v...

298,- Kč 350,- Kč

Schwarzenberská krajina Hlubocka a Třeboňska

Ourodová-Hronková, L. /Národní památkový ústav/

Region Třeboňska a Hlubocka je možné vymezit rozsahem zdejších bývalých panství. Činnost jejich majitelů proměňovala podobu této části jihočeské krajiny po celá staletí. Její svébytný výraz byl již od středověku formován zejména aktivitami rodu pánů z Růže...

Flint, A. /Barrister & Principal/

Le Corbusier, muž s typickými černými kulatými brýlemi, je jednou z nejdiskutovanějších a nejrozporuplnějších osobností moderní doby. Obdivovateli bývá oslavován jako „otec“ moderní architektury, jako nejvýznamnější architekt dvacátého století, jenž změnil nejen...

Ordo et paupertas

Rywiková, D.; Lavička, R. ed. /FF OU/

Kniha je již druhou kolektivní monografií věnovanou sdruženému klášteru minoritů a klarisek v Českém Krumlově. Přináší celkem čtrnáct kapitol zaměřených zejména na krumlovské ženské duchovní komunity – klarisky a františkánské terciářky (bekyně), jejichž...

421,- Kč 495,- Kč

Praha na prahu moderny: Velký průvodce po architektuře 1850–1900

Hroch, P.; Lukeš, Z. /Paseka/

Autoři oblíbené série Praha moderní přináší knihu o pražské architektuře druhé poloviny 19. století. Uprostřed zdánlivě neochvějně panujících stylů – klasicismu, romantismu a historismu – se hlásí o slovo nový umělecký výraz – secese. Průvodce zachycuje slovem...

339,- Kč 399,- Kč

Architektura Albrechta z Valdštejna /2 svazky/: Italská stavební kultura v čechách v letech 1600 -1635

Uličný, P. a kol. /NLN/

V dějinách české architektury je jen málo postav, které by byly srovnatelné s vášnivým stavebníkem, jakým byl Albrecht z Valdštejna. Tato kniha pojednává o jeho stavbách realizovaných v Praze a Frýdlantském vévodství a na základě porovnání s předcházející a...

2 049,- Kč 2 499,- Kč

Krásný sloh a Jižní Tyroly

Meluzínová, R. /NLN/

Vztah nástěnné a deskové malby Jižních Tyrol k malbě krásnoslohé, zvláště bohemikální, je téma v literatuře mnohokrát zmiňované, dosud však nepodrobené pečlivé analýze. Ne zcela vyjasněný zůstává i původ krásnoslohých motivů ve sledované oblasti. Kromě...

229,- Kč 269,- Kč

Umělecká Vídeň: Průvodce po stopách spisovatelů, básníků, malířů, hudebníků a bohémů

Fiala, V. /NLN/

Druhé přepracované a rozšířené vydání znovu provází čtenáře rakouskou metropolí. Částečně splácí velký dluh, který stále máme vůči hlavnímu městu našeho jižního souseda, kterým prošly statisíce našich krajanů, přičemž mnozí z nich získali světovou...

373,- Kč 439,- Kč

Ve společenství bohů a hrdinů: Mýty antického světa v české a moravské nástěnné malbě šlechtických venkovských sídel v letech 1650–1690

Miltová, R. /NLN/

Antická mytologie tvořila nezastupitelnou součást barokní nástěnné malby, neboť se stala očekávatelnou formou (nejen) světské reprezentace, plníc tak prostory většiny zámeckých a palácových rezidencí. Šíře dané problematiky je obrovská, protože takřka všechny paláce...

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku