Nabízíme  Umění

Dějiny umění v českých zemích 800 - 2000

Petrasová, T.; Švácha, R. ed. /Arbor vitae/

Kniha poprvé sleduje dějiny umění v Čechách a na Moravě v jednom knižním svazku. Zachycuje vývoj a proměny umělecké tvorby v českých zemích od Velké Moravy až po současnost. Zabývá se malířstvím, sochařstvím, architekturou, knižní malbou, uměleckým řemeslem,...

2 125,- Kč 2 500,- Kč

Wenceslaus Hollar Bohemus: Ze sbírek Památníku národního písemnictví

Vlášková, B. /Památník národního písemnictví/

Publikace prezentuje formou úvodní stati a katalogových hesel soubor volných grafických listů i knižních ilustrací jednoho z nejvýznamnějších barokních rytců 17. století pocházejících ze sbírek Památníku národního písemnictví. Představena je zde kolekce leptů Václava...

332,- Kč 390,- Kč

Portály z okruhu Benedikta Rieda I: Portálová architektura ve městech Českého království 1. poloviny 16. století

Ramešová, M. /Tomáš Halama/

Tvorba Benedikta Rieda ve službách Vladislava Jagellonského byla jedním z vrcholů stavitelské kultury přelomu 15. a 16. století. Zásluhou zahraničních kontaktů královské huti se v okruhu tohoto mimořádného architekta od 90. let 15. století začaly v Čechách vedle aktuálních...

221,- Kč 260,- Kč

Dominikánský klášter v Českých Budějovicích

Kovář, D.; Lavička, R. /Národní památkový ústav/

Bývalý českobudějovický konvent dominikánů s kostelem Obětování Panny Marie, jehož areál později sloužil piaristům a redemptoristům, představuje jednu nejvýznamnějších architektonických a historických památek jižních Čech. Soubor jeho budov tvoří nejen dominantu v...

298,- Kč 350,- Kč

Schwarzenberská krajina Hlubocka a Třeboňska

Ourodová-Hronková, L. /Národní památkový ústav/

Region Třeboňska a Hlubocka je možné vymezit rozsahem zdejších bývalých panství. Činnost jejich majitelů proměňovala podobu této části jihočeské krajiny po celá staletí. Její svébytný výraz byl již od středověku formován zejména aktivitami rodu pánů z Růže...

Flint, A. /Barrister & Principal/

Le Corbusier, muž s typickými černými kulatými brýlemi, je jednou z nejdiskutovanějších a nejrozporuplnějších osobností moderní doby. Obdivovateli bývá oslavován jako „otec“ moderní architektury, jako nejvýznamnější architekt dvacátého století, jenž změnil nejen...

Ordo et paupertas

Rywiková, D.; Lavička, R. ed. /FF OU/

Kniha je již druhou kolektivní monografií věnovanou sdruženému klášteru minoritů a klarisek v Českém Krumlově. Přináší celkem čtrnáct kapitol zaměřených zejména na krumlovské ženské duchovní komunity – klarisky a františkánské terciářky (bekyně), jejichž...

421,- Kč 495,- Kč

Praha na prahu moderny: Velký průvodce po architektuře 1850–1900

Hroch, P.; Lukeš, Z. /Paseka/

Autoři oblíbené série Praha moderní přináší knihu o pražské architektuře druhé poloviny 19. století. Uprostřed zdánlivě neochvějně panujících stylů – klasicismu, romantismu a historismu – se hlásí o slovo nový umělecký výraz – secese. Průvodce zachycuje slovem...

339,- Kč 399,- Kč

Architektura Albrechta z Valdštejna /2 svazky/: Italská stavební kultura v čechách v letech 1600 -1635

Uličný, P. a kol. /NLN/

V dějinách české architektury je jen málo postav, které by byly srovnatelné s vášnivým stavebníkem, jakým byl Albrecht z Valdštejna. Tato kniha pojednává o jeho stavbách realizovaných v Praze a Frýdlantském vévodství a na základě porovnání s předcházející a...

2 049,- Kč 2 499,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku