Nabízíme  Umění

Premonstrátský klášter a kostel sv. Jiljí v Milevsku

Zelenková, P. /NLN/

Premonstrátské opatství v Milevsku je nejstarším konventem vzniklým na území jižních Čech. Předkládaná publikace, jež se opírá o nejnovější stavebně historické a archeologické poznatky, popisuje architektonický vývoj areálu kláštera a kostela sv. Jiljí v průběhu...

Dílo knížat a králů z rodu Přemyslovců

Kuthan, J. a kol. /NLN/

Počátky českého státu jsou spjaty s christianizací země. Byl to v pozdním 9. století Bořivoj, první historicky doložený kníže z rodu Přemyslovců, který postavil první kostely na Levém Hradci a v prostoru Pražského hradu. Do řad světců z vladařského rodu vstoupila...

1 444,- Kč 1 699,- Kč

Pramen dokonalé útěchy: O kázání, zpovídání a eucharistické úctě

Altrichter, M. /Refugium Velehrad-Roma/

Soubor Pramen dokonalé útěchy: O kázání, zpovídání a eucharistické úctě zahrnuje tři příspěvky k prohloubení duchovního života. Text nabízí k oněm tématům také prakticky cílené otázky k vyhodnocení. Například: můžeme upřednostňovat úlohu společenství před...

94,- Kč 110,- Kč

Slavětínský oltář ze sbírek Národního muzea: ze sbírek Národního muzea

kol. autorů /Národní muzeum/

Odborná publikace představuje Slavětínský oltář - významnou středověkou malířskou památku ze sbírek Národního muzea. Jedná se o vůbec nejstarší dochovaný utrakvistický oltář v Čechách. Chronologicky předkládá fakta od jeho předpokládaného vzniku přes jeho...

306,- Kč 360,- Kč

Praha univerzitní

Petráň, J.; Petráňová, L. /Karolinum/

Praha je centrem univerzitní vzdělanosti už bezmála sedm století. Psal se 7. duben roku 1348, kdy český král a budoucí římský císař Karel IV. založil ve svém sídelním městě první vysoké učení na sever od Alp a na východ od Rýna. Své výsadní postavení ve střední...

0,- Kč 0,- Kč

Dějiny umění Latinské Ameriky

Brenišínová, M.; Krížová, M. /Karolinum/

Dějiny umění Latinské Ameriky vznikly v dílně Střediska iberoamerických studií Univerzity Karlovy na základě přednášek autorek knihy. Cílem publikace je poskytnout zájemcům z řad studentů i veřejnosti základní přehled o dějinách umění tohoto regionu. Představit jim...

Ve stínu Karla Škréty: Pražští malíři v letech 1635-1680

Heisslerová, R.; Vácha, Š. /Academia/

„Antonín Stevens ze Steinfelsu, svého času proslulý malíř v Praze, který se rovnal Škrétovi“ či „význačný a slavný malíř pan Matěj Zimprecht, budoucí druhý Škréta, pakliže by mu byl dopřán život“, to jsou dobové charakteristiky dvou pražských malířů druhé...

1 020,- Kč 1 200,- Kč

Svatolazarská úcta ve středověkých Čechách

kol. autorů /Virgo Art/

Trojice renomovaných autorů přibližuje úctu ke sv. Lazaru ve středověkém Českém království. Ikonografický úvod je v české literatuře vůbec prvním podrobným popisem barvitého světa zobrazování tohoto světce a svým rozsahem je ojedinělý i ve světovém měřítku....

339,- Kč 399,- Kč

Krkonoše. Karkonosze. Riesengebirge.: Na starých rytinách a litografiích. Na dawnych rycinach i litografiach. Alte stiche und lithografien

Bergmann, P. /Broumovsko Organic/

Kniha představuje přes 150 mnohdy unikátních grafik z let 1740 - 1900, které ve své většině nebyly od doby svého vzniku již nikdy publikovány ani reprodukovány. Rytiny a litografie pochází ze sbírky autora knihy Petra Bergmanna, uměleckého producenta, sběratele map a...

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku