Nabízíme  Umění

Jeviště Japanu: Ósacký a kjótský dřevořez ve sbírce Národní galerie Praha

Ryndová, J. /NG v Praze/

Soupisový katalog podrobně představuje 452 samostatných dřevořezů a knižních publikací ósacké a kjótské provenience, které tvoří specifický konvolut v rámci významného souboru téměř 5 000 japonských dřevořezů, uloženého v Národní galerii. Jejich podstatná část...

502,- Kč 590,- Kč

Norbert Grund. Velký mistr malých formátů

Vondráčková, M. /Národní galerie v Praze/

První ucelená monografie Norberta Grunda (1717-1767), jednoho z nejvýznamnějších představitelů rokokové malby v Čechách, hodnotí jeho tvorbu v širších domácích i středoevropských uměleckých souvislostech a zaměřuje pozornost na autorův mimořádně bohatý námětový i...

1 105,- Kč 1 300,- Kč

Základní pojmy dějin umění: Problém vývoje stylu v novověkém umění

Wölfflin, H. /Academia/

Kniha vyšla poprvé v Mnichově v roce 1915, německy byla dosud vydána devatenáctkrát. Přeložena byla do všech hlavních evropských jazyků. Jde o nejproslulejší a nejdůležitější autorův titul, který vznikl v době, kdy se duchovní vědy začaly vyrovnávat s konkurencí...

383,- Kč 450,- Kč

Imago, imagines - komplet I.+ II.: Výtvarné dílo a proměny jeho funkcí v českých zemích od 10. do první třetiny 16.století

Benešovská, K. /Academia/

Autoři zvolili jako východisko koncepce nové syntetické publikace věnované středověkému umění v českých zemích latinské slovo imago (označující nejen dvourozměrný obraz, kresbu apod., ale i výtvory trojrozměrné a případně i díla architektonická). Na rozdíl od...

1 870,- Kč 2 200,- Kč

Příběhy slavných vil renesančního Říma

Chvatík, O.; Máchalová, J. /Filosofia/

Vyprávění o římských vilách z období renesance a raného baroka je pojato nejen jako zasvěcený průvodce architektonickými a výtvarnými skvosty 15. a 16. století, ale čtivou formou uvádí čtenáře do obecně kulturních a politických dějin, které předurčily moderní...

587,- Kč 690,- Kč

Nebeský žebřík: Pozdně středověké modlitební knihy ze sbírek Národní knihovny ČR

kol. autorů /Scriptorium/

Bohatě vypravená celobarevná publikace vychází ke stejnojmenné výstavě pozdně středověkých modlitebních knih v Národní knihovně ČR (Klementinum, podzim 2019). Obsahuje dvě eseje, které uvádějí do problematiky pozdně středověké zbožnosti. Seznamují s typy privátních...

206,- Kč 242,- Kč

Inteligence obrazu a jazyk dějin umění: Výbor z textů

Baxandall, M.; Bartlová, M. ed. /UMPRUM/

Britský historik umění Michael Baxandall byl jednou z nejvlivnějších osobností světových dějin umění 2. poloviny 20. století. Výbor zahrnuje metodologicky významné a podnětné texty ke starému umění, architektuře i moderní malbě. Pro odbornou veřejnost může být popudem...

493,- Kč 580,- Kč

Římský a český král Václav IV.: a počátky husitské revoluce

Kuthan, J.; Šenovský, J. ed. /NLN/

Za dramatických okolností horkého letního dne 16. srpna 1419 zemřel na Novém hrádku u Kunratic, stranou od krajně neklidného až rozbouřeného hlavního města, český král Václav IV. Bylo mu padesát osm let. Ač to není z dnešního pohledu nijak požehnaný věk, měl tehdy za...

Inter Arma Silent Musae?

Jarošová, M. ed. /NLN/

Tématem této knihy je husitství a jeho ohlas ve výtvarném umění a v architektuře v českých zemích v době předbělohorské, ale i v 19. a na počátku 20. století, kdy se zájem o Jana Husa jakožto národního hrdinu stal opět aktuálním. Utrakvistické prostředí Čech tvořilo...

254,- Kč 299,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku