Nabízíme  Psychologie

Nová vize psychologie

Hillman, J. /Malvern/

Tato kniha pojednává o utváření duše. Pokouším se v ní vytvořit psychologii duše, napsat esej obsahující novou vizi psychologie z hlediska duše. Jde tudíž o knihu staromódní i radikálně novátorskou, protože se vrací ke klasickým pojetím duše, zároveň však prosazuje...

321,- Kč 378,- Kč

Řeč těla

Pease, A.; Peaseová, B. /Portál/

K aktualizovanému a podstatně rozšířenému vydání knihy Řeč těla (kniha je rozšířena zhruba o dvě třetiny) si Allan Pease přizval svou manželku Barbaru a novým způsobem pojednali všechna témata, která se nacházejí už v první verzi této knihy (teritoria a zóny, gesta...

338,- Kč 397,- Kč

Hysterie – strach z odmítnutí

Röhr, H.-P. /Portál/

Hysterické osobnosti často svým chováním a prožíváním trápí lidi ve svém okolí, ale přesto nejvíce trpí samy. Ať už se jedná o muže či ženy, soužití s hysteriky bývá náročné a dotyční se od svého okolí často dočkají odmítnutí. Paradoxem však je, že...

200,- Kč 235,- Kč

Narcismus - vnitřní žalář

Röhr, H.-P. /Portál/

Vznik poruchy, průběh a možnosti jejího překonání. Narcismus (narcistická porucha osobnosti) patří k mimořádně rozšířeným formám psychických obtíží dnešní doby. Zkušený německý terapeut Heinz-Peter Röhr se ve své knize zabývá osobitým způsobem vzniku této...

186,- Kč 219,- Kč

Oběť, kat a zachránce-ve vztazích a komunikaci

Petitcollin, Ch. /Portál/

Prožíváte-li opakovaně v komunikaci s některými lidmi něco negativního nebo frustrujícího, říkáte si, že už se nenecháte vtáhnout do hry. Termín hry opravdu odpovídá negativním situacím, které se standardně opakují. Autorka, která je psychoterapeutka, v knize...

159,- Kč 187,- Kč

Cesta hrdinky: Hledání zdrojů ženské síly

Groth Sabine /Portál/

Hledáte sebe samu? Vydala jste se po nesnadné cestě ke své skutečné podstatě? Kniha německé terapeutky inspirovaná slavným titulem Ženy, které běhaly s vlkybyla napsána na pomoc všem ženám, které se na podobnou pouť vydaly. Text je koncipován jako průvodce, který...

331,- Kč 389,- Kč

Závislé vztahy

Röhr, H.-P. /Portál/

Závislá porucha osobnosti se vyznačuje zvýšenou potřebou závislosti na druhých lidech, neschopností osamostatnění, nízkým sebehodnocením či nepřiměřenými obavami z opuštění. Tato porucha je podle odborníků mnohem rozšířenější, než se dříve soudilo, a vede často...

208,- Kč 245,- Kč

Poruchy osobnosti v 21. století: Diagnostika v teorii a praxi

Riegel, K.; Pěč, O.; Kalina, K. /Portál/

Nejen profesionálům v oblasti duševního zdraví, ale i studentům příslušných oborů předkládáme publikaci pro porozumění poruchám osobnosti z pohledu nejnovějších poznatků na poli „evidence-based“ diagnostických systémů. Zvýšenou pozornost věnujeme porozumění...

297,- Kč 349,- Kč

Smysl života

Adler, A. /Portál/

Autor na sklonku kariéry revidoval a shrnul pojmy jako komplex méněcennosti, touha po moci nebo pocit sounáležitosti. Titulní pojem lze uchopit subjektivně, kdy se jedná o smysl, který člověk spatřuje ve svém životě, nebo objektivně jako to, co souvisí s reálnou schopností...

288,- Kč 339,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku