Nabízíme  Psychologie

O psychologii bytí

Maslow, A. H. /Portál/

Jednou z nejčastěji citovaných teorií v oblasti lidské motivace je bezpochyby hierarchie lidských potřeb Abrahama H. Maslowa. Podle tohoto autora jsou lidské potřeby uspořádány od nejnižších k nejvyšším. Vyšší motivy se objevují, až když byly uspokojeny potřeby nižší...

407,- Kč 479,- Kč

Výbor z díla III. - Osobnost a přenos

Jung, C. G. /Nadační fond Holar/

Revidované vydání třetího svazku „Výboru z díla C. G. Junga“. Kniha obsahuje Jungovy texty: Vztahy mezi já a nevědomím; Psychologie přenosu.

676,- Kč 795,- Kč

Kundaliní jóga a hlubinná psychologie

Jung, C. G. /Fontána/

Semináře o kundaliní józe, které přednesl Carl Gustav Jung v curyšském Psychologickém klubu v roce 1932, se obecně považují za milník v psychologickém chápání východního myšlení a symbolických transformací vnitřní zkušenosti. Jung našel v kundaliní józe model pro...

279,- Kč 328,- Kč

Charakter jako předpoklad úspěchu

Cloud, H. /Návrat domů/

Henry Cloud v této knize píše o podstatě charakterové celistvosti. Vysvětluje, jak se projevuje v každodenních situacích a co je nutno udělat, abychom byli vnímáni jako lidé s celistvým charakterem. Ústřední otázka zní, zda máme odvadu čelit realitě. Henry Cloud dokládá,...

247,- Kč 290,- Kč

Umění uměřenosti: Cesta ke spokojenosti v nespokojené době

Brinkmann, S. /Portál/

Do mnoha jazyků přeložená kniha známého dánského psychologa pojednává o výhodách skromnějšího, uměřeného, nikoli na spotřebu zaměřeného života, který není založen na individualismu zahleděném do sebe a chrání jedince před manipulací agresivního trhu. Autor...

191,- Kč 225,- Kč

Teorie a terapie neuróz

Frankl, V. E. /Portál/

Po obecném výkladu neuróz autor dělí duševní poruchy na endogenní psychózy, psychosomatická onemocnění, funkční onemocnění a neurózy reaktivní, iatrogenní, psychogenní, noogenní a kolektivní. Výraz „noogenní neurózy“ odráží Franklovo přesvědčení, že i...

314,- Kč 369,- Kč

Přerámování v terapii: Umění vidět jinak

Tyrrell, M. /Portál/

Význam, který něčemu dáváme, nás může děsit nebo rozesmávat. V psychoterapii bývá základem klientova problému právě význam, který klient dává určité životní okolnosti. Z tohoto pohledu je přerámování – změna významu – jednou z ústředních metod efektivní...

183,- Kč 215,- Kč

Otázky soudobé psychoanalýzy: Tradice a současnost

Vavrda, V. /Portál/

Psychoanalýza je tradičně chápána jako způsob léčby psychických poruch „na kanapi“. Takové pojetí je však neúměrně zúžené a nepřesné. Psychoanalýzu můžeme chápat spíše jako způsob myšlení, jako přístup k chápání lidské existence a v neposlední řadě také...

314,- Kč 369,- Kč

Nenásilná komunikace a moc: V institucích, společnosti i rodině

Rosenberg, M. B. /Portál/

Nenásilná komunikace zná dva koncepty moci: moc nad někým a moc s někým. Moc nad někým má ten, kdo druhé kritizuje, obviňuje, zahanbuje, odměňuje či trestá a podobně. Moc s někým má člověk, který zná a uznává svoje hodnoty a potřeby i hodnoty a potřeby druhých lidí,...

203,- Kč 239,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku