Nabízíme  Zlevněné knihy

Glosy Dominika Duky 2012

Duka, D. /Radioservis/

Sváteční zamyšlení nejen nad náboženskými tématy vysílané v roce 2012 na stanici ČRo Radiožurnál. "Glosa je literární útvar, který jde proti všem pravidlům novinářských žánrů. Je na autorovi, jakým způsobem se vyrovná s paradoxem, aby byl ve svém sdělení...

Cesta

Balaguer, J. E. de /Paulinky/

Kniha zakladatele Opus Dei, jež obsahuje 999 krátkých myšlenek, které čtenáře podněcují k dialogu s Bohem. V textu se zrcadlí kněžská práce, kterou autor začal v roce 1925: rozhovory, osobní zkušenosti, úvahy nad Písmem svatým, zlomky dopisů. Kniha byla napsána s touhou,...

Píseň písní-Duchovní výklad

Barsotti, D. /Karmelitánské nakladatelství/

57,- Kč 189,- Kč

Otců nemáte mnoho-Metoděj Minařík O.Carm. (1912-2003)

Gorazd Cetkovský O. Carm. ed. /Karmelitánské nakl./

Z dopisu P. Metoděje rodné sestře Marii na začátku roku 1982: To je pěkné, že sis v ty vánoční dny přečítala v dopisech vzpomínky na maminku, na Pepu a na všechny. To v nás probudí novou láskyplnou vděčnost. Máš pravdu, že ke stáří docela jinak prožíváme spojení...

20,- Kč 79,- Kč

Texty mého srdce

Herbst, K. /Karmelitánské nakl./

„Zedničtí učni vymetají pražské antikvariáty, aby si rozšířili knihovničku o dalšího Čepa, Bunina, Dobraczyńského, Stefana Zweiga, Leskova, Wericha, Mauriaca, Čapka, Nepila nebo Mertla. Scéna jak z jiného světa. V Praze osmdesátých let 20. století skutečnost. Proč to...

Pocity viny a jak jim čelit

Sonet, D. /Karmelitánské nakl./

Pokud jde o pocity viny, tíhneme většinou k jednomu ze dvou extrémů: buď prožíváme viny z minulosti destruktivně, nebo se snažíme svou vinu popírat. Denis Sonet na příkladech z každodenního života rozlišuje falešné pocity viny, které nemají základ ve skutečnosti,...

20,- Kč 79,- Kč

Politik dobré vůle-Život a dílo msgre Jana Šrámka

Trapl, M.; Konečný, K.; Marek, P. /Vyšehrad/

Jan Šrámek (1870–1956), v letech 1940–1945 předseda londýnské exilové vlády, patří mezi významné politiky českých a československých dějin. Kniha tří historiků, působících na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, sleduje dlouhý životní příběh...

169,- Kč 199,- Kč

365 provokujících inspirací

Pronzato, A. /Karmelitánské nakl./

„Bez rozjímání bude náš mozek brzy nahrazen kopírkou a zdá se, že to není příliš důstojná výměna“ (Alessandro Pronzato) Kniha obsahuje zamyšlení na každý den v roce, a to z pera autora nebo jeho oblíbených myslitelů. Ve světle evangelia si bere na paškál některé...

90,- Kč 299,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku