Nabízíme  Zlevněné knihy

Když život nejde podle tvých představ

Zenová, K. J. /Karmelitánské nakl./

Není ostuda ptát se proč, když život nejde podle našich představ; je to ta nejpřirozenější reakce. A přitom mnohem užitečnější metodou hledání je otázka jak, jak se ke všemu postavit, jak pokračovat dál, jak dál důvěřovat Bohu, jehož cesty nejsou cesty naše a jehož...

42,- Kč 139,- Kč

Martin C. Putna - Vždycky v menšině

Bedřich, M.; Putma, M. C. /Portál

Knižní rozhovor s literárním historikem Martinem C. Putnou je širokým pohledem na kulturní a duchovní aspekty naší doby a společnosti. Skrze tři základní bloky, Osoby, Místa a Prostředí, prochází všemi hlavními tématy Putnovy odborné i tvůrčí práce. V první části je...

84,- Kč 299,- Kč

Uzdravení skrze obrazy

Grün, A. /Portál/

Je to jeden z textů populárního autora spirituální literatury, který čerpá přímo z jungovské psychologie a po svém představuje cestu aktivní imaginace. Pochopení vnitřních obrazů, které nosíme v duši, vede k tomu, že jsme lépe zakotveni ve svém „já“ a dokážeme...

144,- Kč 245,- Kč

Přátelství je víc než láska-Na cestě k teologii přátelství

Mendonca, J. T. /Portál/

Autor přesvědčivě zdůvodňuje, že teologie založená na obnošeném pojmu láska je často zavádějící, protože láska je většinou spojována s citovým vzplanutím a romantickým vztahem mezi mužem a ženou a mnohem méně s typicky křesťanským výkladem směrem k charitě a...

84,- Kč 349,- Kč

František - papež z druhého konce světa

Biallowons, S /Portál/

Odstoupení Svatého otce Benedikta XVI. bylo na konci února 2013 prvotřídní senzací, protože se tak stalo poprvé po sedmi stech letech. Nástupcem Benedikta XVI. se stal kardinál Jorge Mario Bergoglio jako první Jihoameričan na Petrově stolci, první jezuita v roli Svatého otce a...

84,- Kč 235,- Kč

Náboženský život a barokní zbožnost v českých zemích

Mikulec, J. /Grada/

Víra, náboženství a zbožnost. V raně novověké společnosti prolínala tato témata každodenním životem příslušníků všech sociálních vrstev. Vydejte se s námi za poznáním a pochopením našich předků ze 17. a 18. století. Tato publikace nabízí vedle úvahy o vzniku a...

169,- Kč 499,- Kč

Byl jsem nablízku

Lukeš, F. /Karmelitánské nakl./

Po celá dlouhá léta jsme si s Eduardem Hakenem psávali navzájem dopisy. Ty jeho byly často k dění u nás velmi kritické. Když mne vyšetřovali, musel jsem některé z nich zničit, aby se nedostaly do nepovolaných rukou. V dopise z 28. února 1972 se mi zmínil o tom, že na něj v...

Hovory v Jeruzalémě

Martini, C. M.; Sporschill, G. /Karmelitánské nakladatelství/

Výsledkem rozhovorů Georga Sporschilla s kardinálem Martinim je mimořádně poutavá a osobní kniha, určená především mladým lidem, ale i všem ostatním, jimž ještě zůstalo otevřené „ucho učedníka“. Tazatel v ní klade mnoho palčivých otázek, které sesbíral u...

Bůh a peníze-Dialog mnicha s manažerem

Grün, A.; Zeitz, J. /Karmelitánské nakladatelství/

Benediktinský mnich a špičkový manažer diskutují o tématech dnešního světa, která se týkají nás všech: úspěch a odpovědnost, ekonomika a blahobyt, kultura a hodnoty – zkrátka Bůh, peníze a svědomí. Sešly se tu dvě mimořádné vůdčí osobnosti ze světů tak...

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku