Nabízíme  Zlevněné knihy

Boží stopy v přírodě

Saniga, M. /Karmelitánské nakl./

Příroda je krásná v každém okamžiku a za každého počasí. Kouzelnou atmosféru v jejích zákoutích vytvářejí šedavé závoje mlhy rozvěšené v korunách stromů, bělostné roucho čerstvě napadaného sněhu, dešťové kapky na listech stromů svítící odrazem slunce jak...

28,- Kč 109,- Kč

Konec volného trhu-Státní zásahy a jejich politická rizika

Bremmer, I. /Vyšehrad/

Poslední  ekonomická  krize  byla  připsána  do značné  míry  na vrub  chybějícím  regulačním  mechanismům  na finančním trhu. Tato  skutečnost  nastolila  i v tradičně  liberálních  státech  znovu  otázku  státních  zásahů...

84,- Kč 99,- Kč

Melancholie v zrcadle-Tři přednášky o Baudelairovi

Starobinski, J. /Malvern/

Jeden z nejvýznamnějších současných literárních kritiků se v této knize věnuje tématu melancholie u Baudelaira.

Hodoeporicon Ambrogia Traversariho-cestovním deníkem z 15. století

Stejskal, J. ed. /Veduta/

Hodoeporicon Ambrogia Traversariho je unikátním cestovním deníkem, který si tento řeholník a později generální představený camaldoliánů vedl v letech 1431–1434. Ambrogio Traversari (1386–1439) proslul jako florentinský humanista, blízký přítel Cosima a Lorenza...

Krása-Sborník textů z kurzu Spolku evangelických kazatelů z r. 2013

kol. autorů /Eman/

Texty z kurzu Spolku evangelických kazatelů z r. 2013. Krása a její souvislost s (nejen) evangelickým křesťanstvím, jeho východisky, tradicí, tvorbou i aspiracemi. Pohled teologa, biblisty, historika umění, filososofa, architekta, literárního editora. Obsahuje kázání J. Štefana...

42,- Kč 110,- Kč

Non Angli sed Angeli

Polehla, P.; Polehlová, H. /Pavel Mervart/

Období raného středověku, v němž do Británie pronikalo křesťanství a záhy zde zdomácnělo, je nazýváno dobou světců a hrdinů. Kniha se snaží seznámit čtenáře s osudy několika svatých tohoto období prostřednictvím vybraných hagiografických děl 7. a 8. století. V...

152,- Kč 179,- Kč

Obraz druhé světové války a holocaustu v německy psané literatuře

Heinrichová, N.; Hrdličková, J. /Pavel Mervart/

Publikace nabízí odborné i laické veřejnosti se zájmem o tuto problematiku nové podněty a inspiraci. V rámci svého profesního literárněvědného profilu se v ní autorky zaměřily na příkladu vybraných děl německy psané literatury na literární reflexi jednoho z...

118,- Kč 139,- Kč

Politické aspekty řecké tragédie/Political Aspects of Greek Tragedy

Daneš, Jaroslav

Řecká tragická poezie je bytostně politická, neboť život v polis i jeho inverze je ústředním tématem tragického dramatu. V této knize si proto autor klade za cíl pojednat o politických aspektech athénského tragického divadla a odpovědět na několik otázek: 1. Co nás...

Náš pan děkan-Sborník k 50. výročí úmrtí děkana Václava Boštíka

kol. autorů /OFTIS/

Sborník Náš pan děkan vychází u příležitosti 50. výročí úmrtí Václava Boštíka (1897-1963), kaplana (1927-1933) a posléze dlouholetého děkana v Ústí nad Orlicí (1934-1942) a opět (1945-1961). Jednotlivé příspěvky představují Václava Boštíka jako kněze...

50,- Kč 99,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku