Nabízíme  Zlevněné knihy

Mluvme s dětmi o sexu

Goldman, L /Portál/

O sexu není nikdy snadné mluvit otevřeně. Dospělí často jen obtížně hledají slova zvlášť tehdy, když se jich na toto téma ptají děti. Předkládaná kniha zkoumá myšlenky a pocity, které děti v souvislosti s tímto tématem vyjadřují, a nabízí rodičům a vychovatelům...

84,- Kč 199,- Kč

Jak s dětmi mluvit o smrti

Goldman, L. /Portál/

Smrt je náročné téma, zejména pokud s ním přicházejí děti. Autorka se zabývá myšlenkami na smrt a pocity, které v souvislosti s ní děti prožívají. Ať již se děti vyrovnávají se smrtí blízké osoby, domácího mazlíčka nebo samy žijí s nevyléčitelnou nemocí,...

149,- Kč 175,- Kč

Podezřívavost a paranoidní myšlenky-Jak jim porozumět a překonat je

Freeman, D.; Freeman, J.; Garety, P. /Portál/

Strach z druhých lidí ve společnosti, zdá se, kulminuje, ať již je to strach z teroristů, konzumace alkoholu a drog u mládeže, z násilníků na dětech nebo pachatelů jiných trestných činů. Pokud má někdo obavy z druhých lidí, rozhodně není sám: asi třetina populace se...

234,- Kč 275,- Kč

Další dítě v rodině-Výchova sourozenců

Dumonteil-Kremer, C. /Portál/

Autorka nabízí pomoc rodičům sourozenců a dělí se o své zkušenosti výchovné a rodinné poradkyně i o zkušenosti při výchově vlastních dětí. S využitím četných příkladů sleduje problematiku vývoje vztahů mezi dětmi v rodině od přípravy na narození prvního...

169,- Kč 199,- Kč

Když padají manga-Dobrovolníkem uprostřed válečného konfliktu

Bílý, V.; Scheinostová, A. /Portál/

Dvacetiletý Vojtěch Bílý strávil jeden školní rok jako učitel-dobrovolník na karmelitánské misii ve Středoafrické republice (SAR). Po jeho příjezdu zde vypukla občanská válka mezi muslimskými okupanty a původním křesťanským obyvatelstvem. Na Vojtovi tak náhle bylo s...

84,- Kč 249,- Kč

Bůh je větší než naše srdce

Brantschen, J. B. /Portál/

Kniha postních meditací švýcarského dominikána nad podobenstvím o marnotratném synu se dotýká základních duchovních otázek člověka – viny, odpuštění, láskyplného přijetí... V jednotlivých kapitolách, pojednávajících např. o diskrétnosti, bezmocnosti i síle Boží...

84,- Kč 179,- Kč

Život s alzheimerem-Pohled do srdce, duše a mysli člověka, který žije s Alzheimerovou chorobou

Taylor, R. /Ikar/

Co prožívá člověk postižený alzheimerem? Co se mu honí hlavou, když sleduje, jak za něj ostatní mluví, rozhodují, a dokonce i myslí? Autor, který touto chorobu sám trpí, se po počátečním šoku z diagnózy rozhodl vydat svědectví ze života „těch druhých“ a začal si...

Deuterokanonické knihy Starého zákona-Bible 21. století

/Biblion/

Deuterokanonické knihy Starého zákona dokumentují židovskou zbožnost a dějiny posledních dbou staletí před Kristem. Jako součást Septuaginty (starověkého překladu hebrejské Bible do řečtiny) vstoupily do křesťanské tradice, i když s různou mírou autoriy. Některé církve...

84,- Kč 199,- Kč

Jedenácté přikázání

Šulík, I. /Karmelitánské nakl./

V knížce svěžích postřehů ze života a duchovních úvah rezonují pojmy jako láska, spravedlnost, víra, světlo, odpuštění. Stručné, ale obsahově bohaté texty spojuje myšlenka, která patří k základním pravdám křesťanství: Bůh je laskavý a milosrdný.

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku