upozornění
Kompletní výpis produktů byl vzhledem k velkému počtu položek omezen na 200 záznamů

Nabízíme  Zlevněné knihy

Krypta: Kapitoly z dějin římské církve od středověku po dnešek

Wolf, H. /Vyšehrad/

Tradice církevního života se v jednotlivých zemích a později i světadílech utvářely už od doby apoštolské. Některé přetrvaly staletí, jiné zanikly, přestože mnohdy uchovávaly vzácné hodnoty. Právě jimi se ve své nové knize zabývá významný současný teolog a...

Nejkrásnější židovské legendy

Malka, V. /Portál/

Antologie židovských legend, povídek i anekdot, které odrážejí ducha židovského lidu, svědčí o lásce Boha i člověka, o lásce k pravdě i k spravedlnosti. Legendy přinášejí čtenáři radost, potěšení a svědčí o tom, že je někdy dobré smát se sám sobě i druhým a...

Bible-Slovo na cestu, velký formát, luxus

/ČBS/

Luxusní vydání je vázáno v pravé kůži se stříbrnou ořízkou, součástí je i pevné zasunovací pouzdro. Orientační výřezy umožňují rychlé vyhledávání jednotlivých knih. Slovo na cestu je čtivý, jasný a srozumitelný překlad Bible. Převádí do současné moderní...

842,- Kč 990,- Kč

Islám-Historie, současnost a perspektivy

Hillenbrandová, C. /Paseka/

Kniha renomované historičky Carole Hillenbrandové usiluje přispět k pochopení složité reality islámského světa a představit především jeho různorodost a pestrost. Čtivý a přehledný výklad, bohatě obrazově vybavený a určený všem zájemcům o danou problematiku, se...

374,- Kč 440,- Kč

Život není náhoda

Urban, H. /Portál/

Autor bestselleru To nejdůležitější v životě probírá ve své další knize 15 klíčových témat, která mají obohatit život tak, aby byl žit vědomě a naplněně. Život pro něj není dán náhodou, ale volbou. V každém okamžiku se můžeme svobodně rozhodnout a je jen na...

127,- Kč 329,- Kč

Muž s nádherným hlasem: Příběhy z druhé strany pohovky

Rubin, L. B. /Portál/

Známá americká psychoterapeutka a socioložka Lillian B. Rubin vybrala ze své praxe několik terapeutických příběhů, které pro ni byly náročné, stály jí hodně sil. Jdou to příběhy, kdy, jak sama říká, „klient očekává více, než by měl, a my slibujeme více, než...

127,- Kč 299,- Kč

Cyklus života-Témata a příběhy životní cesty

Shalit, E. /Portál/

Cyklus života zkoumá vzorce, které se promítají do našeho života s tím, jak si hledáme své místo ve světě, snažíme se žít autenticky a budovat si domov – to místo uvnitř nás, které v rychlém tempu dnešního světa tak snadno opomíjíme či přehlížíme. V první...

127,- Kč 349,- Kč

C. S. Lewis. Ve světě fantasy a evangelia

Gulisano, P. /Paulínky/

Kniha se věnuje postavě a dílu známého spisovatele, který se pod vlivem svého přítele J. R. R. Tolkiena znovu navrátil ke křesťanství, což ovlivnilo jeho následující tvorbu. Záměrem knihy je vtáhnout čtenáře do Lewisova života, dát nahlédnout do světa jeho víry a...

237,- Kč 279,- Kč

Deník Rivky Lipszycové

/Práh/

Slova, která jdou ze srdce, si umějí najít cestu k srdci druhých. Platí to i o Rivčiných slovech, jež málem zůstala navždy zapomenutá. Čtrnáctiletá Rivka Lipszycová si od října 1943 do dubna 1944 psala deník v Lodži, v nejizolovanějším a nejdéle fungujícím...

139,- Kč 399,- Kč

Páté evangelium

Caldwell, I. /Portál/

Na sklonku pontifikátu Jana Pavla II. se ve Vatikánu chystá mimořádná výstava, která má vrhnout zcela nové světlo na původ, a především pravost slavného Turínského plátna. Pár dní před zahájením výstavy je však v zahradách papežského paláce v Castel Gandolfo...

127,- Kč 429,- Kč

Na cestách duše

Keenan, P. /Portál/

Autor úspěšné knihy Dobré zprávy pro špatné dny dále rozvádí své úvahy o produchovnělém životě a o tom, že objev vlastní duše znamená pro život člověka zásadní obrat. Ten v této knize sleduje v jednotlivých „stupních duše“, aby opět na základě svých...

84,- Kč 225,- Kč

Pouta lásky-Psychoanalýza, feminismus a problém dominance

Benjamin, J. /Portál/

Slavná kniha z roku 1988 vzbudila značnou pozornost nejen ve feministických kruzích. Je to kniha primárně nikoli o lásce, ale o moci, resp. o její perverzi v dominanci na jedné straně a submisivitě na straně druhé. Proč lidé podléhají autoritě a dokonce prožívají slast z...

127,- Kč 499,- Kč

Padesát minut

Lindner, R. L. /Portál/

Autor knižní předlohy k filmu Rebel bez příčiny, zkušený psychoterapeut a psychoanalytik, vypráví pět napínavých příběhů z vlastní terapeutické praxe. Poutavě v nich líčí proces terapie, která staví na psychoanalýze, ale která si v mezních situacích žádá...

339,- Kč 399,- Kč

Léčit a přežít

Giboda, M. /Portál/

Tropický parazitolog Michal Giboda byl v letech 1983 a 1984 pracovníkem české nemocnice v kambodžském městě Takeo. Zemi těsně předtím opustili vojáci Rudých Khmérů a celá Kambodža se pomalu probírala z několikaleté noční můry polpotovského totalitního režimu, který za...

84,- Kč 269,- Kč

Krátký výlet po lidském vědomí-Od psího dvojníka k purpurovým číslům

Ramachandran, V. S. /Portál/

Kniha vznikla na základě tzv. Reithových přednášek, k nimž je již přes 60 let každý rok vyzván jeden významný světový vědec. V souladu se záměrem lorda Reitha se slavný neurolog Vilayanur Ramachandran snaží své vědecké znalosti učinit přístupnými pro odborné i...

127,- Kč 329,- Kč

Snění temnoty-Magie, sex a politika

Starhawk /Malvern/

Kniha Snění temnoty: magie, sex a politika čelné představitelky hnutí wicca a významné politické aktivistky vystupující pod jménem Starhawk pozoruhodně spojuje oblasti magie, spirituality a snah o politické a společenské změny. Nabízí mýtus o životním naplnění a léčivé...

Žehnání matky. Význam obřadu v Čechách a na Moravě v 16.-21. století

Vlčková, M. /Akropolis/

Studie zkoumá význam obřadu žehnání matky po porodu v Čechách a na Moravě v období 16.–21. století. Obřad žehnání matky po porodu se zde chápe jednak jako úvod šestinedělky – introductio mulieris post partum, jehož dějiny začínají v liturgii katolické církve ve 12....

19,- Kč 199,- Kč

Apoštolský nuncius v Praze-Významný faktor v československo-vatikánských vztazích v letech 1920-1950

Šmíd, M. /CDK/

Předkládaná monografie rekonstruuje podrobný, komplexní a věrný svět apoštolského nuncia v Praze v letech 1920-1950. Do značné míry proto autor rozlišuje, z jakých poměrů a v jaké době do Československa přicházel, jaké diplomatické zkušenosti měl za sebou a jaké...

85,- Kč 100,- Kč

Proč jsou krkavci lepší rodiče

Bartram, A.; Rogge, J.-U. /Portál/

Angelika Bartram a Jan-Uwe Rogge, autoři řady bestsellerů na téma výchovy, ukazují rodičům, jak najít správnou rovnováhu mezi uvolněnou a autoritativní výchovou. Autoři se domnívají, že v současné době mnoho rodičů inklinuje k přílišné kontrole svých dětí a...

84,- Kč 219,- Kč

Prázdná kolébka-Jak překonat ztrátu dítěte před porodem nebo těsně po něm

Špaňhelová, I. /Portá/

Smrt dítěte je velkým zásahem do psychiky ženy. Na dítě se těšila, počítala s ním ve svém životě, přizpůsobovala mu svou budoucnost. Do této nové budoucnosti byli „zataženi“ i lidé z jejího okolí. Toto těšení prožívala se svým manželem, s rodiči, s jeho...

99,- Kč 235,- Kč

Šarmantní násilníci-Antimobbingová příručka

Beňo, P. /Portál/

-Kniha volně navazuje na autorův předchozí titul (Můj šéf, můj nepřítel?, 2003), více se však zaměřuje na skutečné příběhy z pohledu psychologa–antimobbingového poradce. Základ tak tvoří 10 kazuistik, které autor komentuje a vysvětluje. V knize jsou podrobněji...

Mluvme s dětmi o sexu

Goldman, L /Portál/

O sexu není nikdy snadné mluvit otevřeně. Dospělí často jen obtížně hledají slova zvlášť tehdy, když se jich na toto téma ptají děti. Předkládaná kniha zkoumá myšlenky a pocity, které děti v souvislosti s tímto tématem vyjadřují, a nabízí rodičům a vychovatelům...

84,- Kč 199,- Kč

Jak s dětmi mluvit o smrti

Goldman, L. /Portál/

Smrt je náročné téma, zejména pokud s ním přicházejí děti. Autorka se zabývá myšlenkami na smrt a pocity, které v souvislosti s ní děti prožívají. Ať již se děti vyrovnávají se smrtí blízké osoby, domácího mazlíčka nebo samy žijí s nevyléčitelnou nemocí,...

149,- Kč 175,- Kč

Podezřívavost a paranoidní myšlenky-Jak jim porozumět a překonat je

Freeman, D.; Freeman, J.; Garety, P. /Portál/

Strach z druhých lidí ve společnosti, zdá se, kulminuje, ať již je to strach z teroristů, konzumace alkoholu a drog u mládeže, z násilníků na dětech nebo pachatelů jiných trestných činů. Pokud má někdo obavy z druhých lidí, rozhodně není sám: asi třetina populace se...

234,- Kč 275,- Kč

Další dítě v rodině-Výchova sourozenců

Dumonteil-Kremer, C. /Portál/

Autorka nabízí pomoc rodičům sourozenců a dělí se o své zkušenosti výchovné a rodinné poradkyně i o zkušenosti při výchově vlastních dětí. S využitím četných příkladů sleduje problematiku vývoje vztahů mezi dětmi v rodině od přípravy na narození prvního...

169,- Kč 199,- Kč

Když padají manga-Dobrovolníkem uprostřed válečného konfliktu

Bílý, V.; Scheinostová, A. /Portál/

Dvacetiletý Vojtěch Bílý strávil jeden školní rok jako učitel-dobrovolník na karmelitánské misii ve Středoafrické republice (SAR). Po jeho příjezdu zde vypukla občanská válka mezi muslimskými okupanty a původním křesťanským obyvatelstvem. Na Vojtovi tak náhle bylo s...

Bůh je větší než naše srdce

Brantschen, J. B. /Portál/

Kniha postních meditací švýcarského dominikána nad podobenstvím o marnotratném synu se dotýká základních duchovních otázek člověka – viny, odpuštění, láskyplného přijetí... V jednotlivých kapitolách, pojednávajících např. o diskrétnosti, bezmocnosti i síle Boží...

84,- Kč 179,- Kč

Čtyři klíče k životu

Byock, I. /Portál/

Čtyři jednoduché věty – Prosím, odpusť mi, Odpouštím ti, Děkuji a Mám tě rád – mají obrovskou moc, díky níž dokážou napravit a pěstovat naše vztahy i náš vnitřní život. Tyto čtyři věty a jejich citový náboj nám mohou pomoci důstojně a poctivě vyřešit...

127,- Kč 325,- Kč

Život s alzheimerem-Pohled do srdce, duše a mysli člověka, který žije s Alzheimerovou chorobou

Taylor, R. /Ikar/

Co prožívá člověk postižený alzheimerem? Co se mu honí hlavou, když sleduje, jak za něj ostatní mluví, rozhodují, a dokonce i myslí? Autor, který touto chorobu sám trpí, se po počátečním šoku z diagnózy rozhodl vydat svědectví ze života „těch druhých“ a začal si...

Deuterokanonické knihy Starého zákona-Bible 21. století

/Biblion/

Deuterokanonické knihy Starého zákona dokumentují židovskou zbožnost a dějiny posledních dbou staletí před Kristem. Jako součást Septuaginty (starověkého překladu hebrejské Bible do řečtiny) vstoupily do křesťanské tradice, i když s různou mírou autoriy. Některé církve...

84,- Kč 199,- Kč

Jedenácté přikázání

Šulík, I. /Karmelitánské nakl./

V knížce svěžích postřehů ze života a duchovních úvah rezonují pojmy jako láska, spravedlnost, víra, světlo, odpuštění. Stručné, ale obsahově bohaté texty spojuje myšlenka, která patří k základním pravdám křesťanství: Bůh je laskavý a milosrdný.

Život po ztrátě manžela

Daikerová, A. /Karmelitánské nakl./

Blahoslavení, kdo vychovávají

Cabra, P. G. /Karmelitánské nakl./

Blahoslavenství jsou srdcem Ježíšova Horského kázání, ale i jedním z ústředních bodů veškerého Jeho učení. Pier Giordano Cabra zkoumá jejich konkrétní význam v oblasti výchovy. Vyznává jejich nadčasovou platnost a čerpá z jejich obrovského potenciálu lidskosti....

Inspirace a pravda Písma svatého-Slovo, které pochází od Boha a mluví o Bohu pro spásu světa

Papežská biblická komise /Karmelitánské nakl./

Podle víry církve jsou všechny spisy Písma svatého inspirovány, mají za autora Boha, který použil k jejich sepsání lidi, jež si sám vyvolil. Z důvodu své božské inspirace sdělují tyto knihy pravdu. Veškerá jejich hodnota pro život a poslání církve závisí na jejich...

51,- Kč 199,- Kč

Posílení víry

Troki, I. ben A. /Agadah/

Karaimský učenec a teolog Izák Trocký (Jicchak ben Avraham Troki) získal rozsáhlé znalosti v oblasti biblické hebrejštiny a biblické literatury. Znalost polštiny a latiny mu umožnila studia křesťanských dogmat a účast na teologických disputacích s římsko-katolickými,...

85,- Kč 100,- Kč

Dějiny křesťanství-úvod

McGrath, A. /Volvox Globator/

Autorem tohoto nového velkého úvodu do dějin křesťanství je jeden z předních světových teologů, tvůrce řady tematických příruček a sborníků, které se následně staly bestsellery. Kromě přehledu samotného západního vývoje tohoto náboženství text poskytuje celkový...

509,- Kč 599,- Kč

Sedmý milion-Izraelci a holocaust

Segev, T. /Paseka/

Autorova nejvýznamnější kniha jako první ukázala zásadní vliv holocaustu na identitu, ideologii a politiku Izraele. Na základě deníků, rozhovorů a odtajněných dokumentů autor rozebírá a přehodnocuje roli politických bojů a historických osobností, jako byli David...

Vatikán

Grebe, A. /Slovart/

Luxusní publikace přináší ve 22 kapitolách, uspořádaných podle jednotlivých vatikánských muzeí, reprodukce všech maleb starých mistrů z vatikánských muzeí a navíc stovky dalších uměleckých pokladů z papežských sbírek. Vatikán patří k nejčastěji navštěvovaným...

Síla jména

Ware, K. /Karmelitánské nakl./

V originálním výkladu Ježíšovy modlitby vystihuje metropolita Kallistos živou tradici a teologii pravoslaví. Chce nás nově oslovit naukou hésychastů, učitelů vnitřního ztišení, a dokládá, že z jejich učení a duchovní zkušenosti může čerpat užitek každý, kdo se...

Zastavení mého života-Čím žiji a co se mě dotýká

Grün, A. /Portál/

Známý autor duchovních knih Anselm Grün není jen benediktinský mnich, ale také manažer, učitel, duchovní průvodce, rádce mnoha lidí. Jeho vlastní biografie zachycuje životní témata, která mu zvláště leží na srdci: které události z dětství a mládí na něj měly vliv,...

84,- Kč 259,- Kč

Sebekoučink pro ženy-Z nejpřísnější kritičky svou nejlepší poradkyní

Topf, K. /Portál/

Stále ještě žijeme v době, kdy se od mnoha žen očekává, že kromě pracovní kariéry budou více než jejich partneři zodpovídat za péči o děti a o domácnost. A dosud žijeme v době, kdy se ženy obávají, jak pracovně obstojí ve světě mužů. Kdy o sobě pochybují a...

110,- Kč 279,- Kč

Sedm největších rodičovských omylů

Friel, J.; Friel, E. /Portál/

Nestárnoucí kniha o výchově dětí se soustředí na sedm výchovných omylů, kterých se rodiče v nejlepší vůli vychovat ze svých dětí samostatné a ohleduplné bytosti dopouštějí. Děláte ze svých dětí mimina, odsouváte manželství na poslední místo, tlačíte dítě do...

254,- Kč 299,- Kč

Zázračná metoda-Radikálně nový přístup k problémovému pití alkoholu

Insoo, K. B.; Miller, S. D. /Portál/

Tato svépomocná kniha nabízí vysoce účinnou pomoc lidem, kteří mají problém s alkoholem, a jejich blízkým. Vychází z krátkodobé na řešení orientované terapie.   V úvodu dostává čtenář instrukci, aby si představil, že zatímco spal, stal se zázrak a jeho...

127,- Kč 329,- Kč

Vatikán

Collins, P. M. /Knižní klub/

Obrazová publikace Michaela Collinse, irského kněze a vatikánského arcijáhna, bývalého průvodce Svatopetrskou bazilikou a současného zpravodaje CNN a BBC, umožňuje čtenáři virtuální návštěvu míst, kam se fyzicky těžko podívá, a to s průvodcem, jehož důvěrný a...

339,- Kč 399,- Kč

Erós a agapé-Dvě tváře lidské a křesťanské lásky

Cantalamesa, R. /Karmelitánské nakl./

Podle křesťanství je posledním zdrojem lásky Bůh a láskou, „nad niž si nelze představit větší“, je láska Krista na kříži. Krása tohoto křesťanského ideálu v sobě zahrnuje erós i agapé. Mezi těmito dvěma póly lásky se odehrávají i všechny lidské vztahy. Láska...

31,- Kč 119,- Kč

Ve světle víry-Nad encyklikou Lumen fidei

Opatrný, A. /Karmelitánské nakl./

Encyklika Lumen fidei byla napsána „čtyřručně“, jak uvedl papež František. Z větší části ji připravil Benedikt XVI. a po své abdikaci text předal svému nástupci, který jej doplnil a rozpracoval. Lumen fidei přináší řadu podnětů k přemýšlení, ale především je...

Destrukce české státní správy

Outrata, E.; Růžička, V. /Vyšehrad/

Jedním  z hlavních  předpokladů  úspěšné  moderní  demokracie  a právního  státu  je  profesionalita  a nezávislost  státní  správy,  nezávislé,  výkonné  úřednictvo.  Zpolitizování  státní  správy,  korupce,  neprůhlednost  v zacházení  se...

Pojednání o věcech tibetských

Kolmaš, J. /Vyšehrad/

Známý  český  tibetolog  a sinolog,  autor  řady  překladů  (Tibetská  kniha  mrtvých,  Zrcadlo  králů,  Pokladnice  moudrého  rčení,  Datlovník  v meruňkovém  sadu,  Zápisky  o buddhistických  zemích  aj.)  se  v deseti  kapitolách  zamýšlí...

84,- Kč 99,- Kč

Ježíšův životní styl

Gumbel, N. /Karmelitánské nakl./

Naše kultura hodně žije problematikou životního stylu. Nejrůznější časopisy se zabývají oblečením, zdravou životosprávou, hubnutím, sexuálním životem, zařízením interiérů či pěstováním květin, tanečními a hudebními styly, sportováním, atd. atd. Většinou se...

Papež Jan XXIII.

Agasso, D. /Karmelitánské nakl./

Jan XXIII., který zemřel 3. června 1963, patří k nejoblíbenějším papežům posledních staletí. Dokázal s moudrostí a prostotou promlouvat k srdcím věřících i nevěřících. Jeho učení, gesta i slova, ale i humorné historky z jeho života jsou dodnes v živé paměti těch,...

Princezna z pivovaru

Barhoň, J. /Karmelitánské nakl./

Nové úsměvné příběhy oblíbeného autora jsou v knize řazeny do několika celků: Princezna z pivovaru, O svatých, O nás hříšnících. Najdeme zde například Modlitbu zbožných řidičů, z níž citujeme: Anežko, Zdislavo, vy svaté dámy, také vás prosíme, bděte nad...

26,- Kč 99,- Kč

Dobrodružství Matky Terezy

Stoneová, E. M. /Karmelitánské nakl./

Kniha Dobrodružství Matky Terezy předkládá čtenářům inspirativní příběh jedné z nejobdivovanějších a nejoblíbenějších žen naší doby. Narodila se roku 1910 v albánské rodině v makedonském městě Skopje. V dospělosti vstoupila do řeholního Institutu Blahoslavené...

Doprovázení na duchovní cestě

Grün, A. /Karmelitánské nakl./

Co je jádrem křesťanské duchovní cesty? A jak vypadá to, když druhého na této cestě doprovázíme? Anselm Grün tvrdí, že naše cesta v Kristově duchu musí být vždy cestou uzdravující, cestou k tomu, abych se plně stal člověkem a aby náš život za něco stál. Je přitom...

O dřevěném panáčkovi

Pinknerová, H. /Karmelitánské nakl./

Když si děti přestaly se starým dřevěným panáčkem hrát a také ostatní hračky už s ním nekamarádily, myslel si, že už nemá žádnou cenu. Jen nová dřevěná panenka si s ním povídala a pomohla mu pochopit, v čem spočívá jeho hodnota, v čem je jedinečný a jak je...

Život pod vládou Kristovou

Cantalamessa, R. /Karmelitánské nakl./

Život pod vládou Kristovou je zřejmě nejúspěšnější knihou známého autora, jak u nás, tak i ve světovém měřítku. Otec Raniero Cantalamessa ji sepsal na podkladě cyklu postních kázání v papežském paláci a mnohokrát ji využil při duchovních cvičeních pro...

Důstojný pán si na důstojnost nepotrpěl

Lukeš, F. /Karmelitánské nakl./

„Jen ten, kdo slouží dobru a lásce, je veliký. Ať je to prezident, poslanec nebo jen metař. Je třeba lidí nahoře i dole a na všech záleží. I ti nahoře nechávají po sobě odpadky, které zas někdo musí odklízet.“ „Když však setrváme v nejednotě a vyloženém...

Evangelium o rodině

Kasper, W. /Karmelitánské nakl./

Přednášku „Evangelium o rodině“, která se setkala s mimořádným ohlasem, připravil kardinál Kasper z podnětu papeže Františka a přednesl ji na mimořádné konzistoři kardinálů v únoru 2014 v Římě. Zformuloval v ní teologický základ pro následnou diskusi kardinálů,...

26,- Kč 99,- Kč

Být ženou

Zenová, K. J. /Karmelitánské nakl./

Smysl a význam těla? Kdo vůbec myslí na takové věci! Jako zaměstnané ženy si sotva najdeme čas, abychom se soustředily na spletitosti svých (velmi komplikovaných!) duchovních cest, a už vůbec ne na otázku, proč nás Bůh stvořil s tímto konkrétním tělem. Spíše si...

41,- Kč 159,- Kč

Můj život v Kristu

Jan Kronštadtský /Karmelitánské nakl./

Dívej se na kteréhokoli člověka… jako na ten největší zázrak Boží moudrosti a Božího milosrdenství, a nebudeš mít důvod dívat se na něho spatra. Važ si ho a miluj ho stejně jako sebe, neustále a nezvratně. Odolej pokušení vidět na svém bližním nejrůznější...

59,- Kč 229,- Kč

Boží stopy v přírodě

Saniga, M. /Karmelitánské nakl./

Příroda je krásná v každém okamžiku a za každého počasí. Kouzelnou atmosféru v jejích zákoutích vytvářejí šedavé závoje mlhy rozvěšené v korunách stromů, bělostné roucho čerstvě napadaného sněhu, dešťové kapky na listech stromů svítící odrazem slunce jak...

28,- Kč 109,- Kč

Konec volného trhu-Státní zásahy a jejich politická rizika

Bremmer, I. /Vyšehrad/

Poslední  ekonomická  krize  byla  připsána  do značné  míry  na vrub  chybějícím  regulačním  mechanismům  na finančním trhu. Tato  skutečnost  nastolila  i v tradičně  liberálních  státech  znovu  otázku  státních  zásahů...

84,- Kč 99,- Kč

Bible kralická šestidílná-pevná vazba

/ČBS/

První kompletní vydání v jednom svazku, včetně původních poznámek Pevná vazba, umělá kůře, dvoubarevný tisk, orientační výřezy

1 267,- Kč 1 980,- Kč

Melancholie v zrcadle-Tři přednášky o Baudelairovi

Starobinski, J. /Malvern/

Jeden z nejvýznamnějších současných literárních kritiků se v této knize věnuje tématu melancholie u Baudelaira.

Hodoeporicon Ambrogia Traversariho-cestovním deníkem z 15. století

Stejskal, J. ed. /Veduta/

Hodoeporicon Ambrogia Traversariho je unikátním cestovním deníkem, který si tento řeholník a později generální představený camaldoliánů vedl v letech 1431–1434. Ambrogio Traversari (1386–1439) proslul jako florentinský humanista, blízký přítel Cosima a Lorenza...

Krása-Sborník textů z kurzu Spolku evangelických kazatelů z r. 2013

kol. autorů /Eman/

Texty z kurzu Spolku evangelických kazatelů z r. 2013. Krása a její souvislost s (nejen) evangelickým křesťanstvím, jeho východisky, tradicí, tvorbou i aspiracemi. Pohled teologa, biblisty, historika umění, filososofa, architekta, literárního editora. Obsahuje kázání J. Štefana...

42,- Kč 110,- Kč

Non Angli sed Angeli

Polehla, P.; Polehlová, H. /Pavel Mervart/

Období raného středověku, v němž do Británie pronikalo křesťanství a záhy zde zdomácnělo, je nazýváno dobou světců a hrdinů. Kniha se snaží seznámit čtenáře s osudy několika svatých tohoto období prostřednictvím vybraných hagiografických děl 7. a 8. století. V...

152,- Kč 179,- Kč

Obraz druhé světové války a holocaustu v německy psané literatuře

Heinrichová, N.; Hrdličková, J. /Pavel Mervart/

Publikace nabízí odborné i laické veřejnosti se zájmem o tuto problematiku nové podněty a inspiraci. V rámci svého profesního literárněvědného profilu se v ní autorky zaměřily na příkladu vybraných děl německy psané literatury na literární reflexi jednoho z...

118,- Kč 139,- Kč

Politické aspekty řecké tragédie/Political Aspects of Greek Tragedy

Daneš, Jaroslav

Řecká tragická poezie je bytostně politická, neboť život v polis i jeho inverze je ústředním tématem tragického dramatu. V této knize si proto autor klade za cíl pojednat o politických aspektech athénského tragického divadla a odpovědět na několik otázek: 1. Co nás...

Náš pan děkan-Sborník k 50. výročí úmrtí děkana Václava Boštíka

kol. autorů /OFTIS/

Sborník Náš pan děkan vychází u příležitosti 50. výročí úmrtí Václava Boštíka (1897-1963), kaplana (1927-1933) a posléze dlouholetého děkana v Ústí nad Orlicí (1934-1942) a opět (1945-1961). Jednotlivé příspěvky představují Václava Boštíka jako kněze...

50,- Kč 99,- Kč

Když život nejde podle tvých představ

Zenová, K. J. /Karmelitánské nakl./

Není ostuda ptát se proč, když život nejde podle našich představ; je to ta nejpřirozenější reakce. A přitom mnohem užitečnější metodou hledání je otázka jak, jak se ke všemu postavit, jak pokračovat dál, jak dál důvěřovat Bohu, jehož cesty nejsou cesty naše a jehož...

42,- Kč 139,- Kč

Martin C. Putna - Vždycky v menšině

Bedřich, M.; Putma, M. C. /Portál

Knižní rozhovor s literárním historikem Martinem C. Putnou je širokým pohledem na kulturní a duchovní aspekty naší doby a společnosti. Skrze tři základní bloky, Osoby, Místa a Prostředí, prochází všemi hlavními tématy Putnovy odborné i tvůrčí práce. V první části je...

84,- Kč 299,- Kč

Uzdravení skrze obrazy

Grün, A. /Portál/

Je to jeden z textů populárního autora spirituální literatury, který čerpá přímo z jungovské psychologie a po svém představuje cestu aktivní imaginace. Pochopení vnitřních obrazů, které nosíme v duši, vede k tomu, že jsme lépe zakotveni ve svém „já“ a dokážeme...

Přátelství je víc než láska-Na cestě k teologii přátelství

Mendonca, J. T. /Portál/

Autor přesvědčivě zdůvodňuje, že teologie založená na obnošeném pojmu láska je často zavádějící, protože láska je většinou spojována s citovým vzplanutím a romantickým vztahem mezi mužem a ženou a mnohem méně s typicky křesťanským výkladem směrem k charitě a...

84,- Kč 349,- Kč

František - papež z druhého konce světa

Biallowons, S /Portál/

Odstoupení Svatého otce Benedikta XVI. bylo na konci února 2013 prvotřídní senzací, protože se tak stalo poprvé po sedmi stech letech. Nástupcem Benedikta XVI. se stal kardinál Jorge Mario Bergoglio jako první Jihoameričan na Petrově stolci, první jezuita v roli Svatého otce a...

84,- Kč 235,- Kč

Náboženský život a barokní zbožnost v českých zemích

Mikulec, J. /Grada/

Víra, náboženství a zbožnost. V raně novověké společnosti prolínala tato témata každodenním životem příslušníků všech sociálních vrstev. Vydejte se s námi za poznáním a pochopením našich předků ze 17. a 18. století. Tato publikace nabízí vedle úvahy o vzniku a...

Byl jsem nablízku

Lukeš, F. /Karmelitánské nakl./

Po celá dlouhá léta jsme si s Eduardem Hakenem psávali navzájem dopisy. Ty jeho byly často k dění u nás velmi kritické. Když mne vyšetřovali, musel jsem některé z nich zničit, aby se nedostaly do nepovolaných rukou. V dopise z 28. února 1972 se mi zmínil o tom, že na něj v...

Hovory v Jeruzalémě

Martini, C. M.; Sporschill, G. /Karmelitánské nakladatelství/

Výsledkem rozhovorů Georga Sporschilla s kardinálem Martinim je mimořádně poutavá a osobní kniha, určená především mladým lidem, ale i všem ostatním, jimž ještě zůstalo otevřené „ucho učedníka“. Tazatel v ní klade mnoho palčivých otázek, které sesbíral u...

Bůh a peníze-Dialog mnicha s manažerem

Grün, A.; Zeitz, J. /Karmelitánské nakladatelství/

Benediktinský mnich a špičkový manažer diskutují o tématech dnešního světa, která se týkají nás všech: úspěch a odpovědnost, ekonomika a blahobyt, kultura a hodnoty – zkrátka Bůh, peníze a svědomí. Sešly se tu dvě mimořádné vůdčí osobnosti ze světů tak...

Glosy Dominika Duky 2012

Duka, D. /Radioservis/

Sváteční zamyšlení nejen nad náboženskými tématy vysílané v roce 2012 na stanici ČRo Radiožurnál. "Glosa je literární útvar, který jde proti všem pravidlům novinářských žánrů. Je na autorovi, jakým způsobem se vyrovná s paradoxem, aby byl ve svém sdělení...

Cesta

Balaguer, J. E. de /Paulinky/

Kniha zakladatele Opus Dei, jež obsahuje 999 krátkých myšlenek, které čtenáře podněcují k dialogu s Bohem. V textu se zrcadlí kněžská práce, kterou autor začal v roce 1925: rozhovory, osobní zkušenosti, úvahy nad Písmem svatým, zlomky dopisů. Kniha byla napsána s touhou,...

Píseň písní-Duchovní výklad

Barsotti, D. /Karmelitánské nakladatelství/

Otců nemáte mnoho-Metoděj Minařík O.Carm. (1912-2003)

Gorazd Cetkovský O. Carm. ed. /Karmelitánské nakl./

Z dopisu P. Metoděje rodné sestře Marii na začátku roku 1982: To je pěkné, že sis v ty vánoční dny přečítala v dopisech vzpomínky na maminku, na Pepu a na všechny. To v nás probudí novou láskyplnou vděčnost. Máš pravdu, že ke stáří docela jinak prožíváme spojení...

Texty mého srdce

Herbst, K. /Karmelitánské nakl./

„Zedničtí učni vymetají pražské antikvariáty, aby si rozšířili knihovničku o dalšího Čepa, Bunina, Dobraczyńského, Stefana Zweiga, Leskova, Wericha, Mauriaca, Čapka, Nepila nebo Mertla. Scéna jak z jiného světa. V Praze osmdesátých let 20. století skutečnost. Proč to...

Pocity viny a jak jim čelit

Sonet, D. /Karmelitánské nakl./

Pokud jde o pocity viny, tíhneme většinou k jednomu ze dvou extrémů: buď prožíváme viny z minulosti destruktivně, nebo se snažíme svou vinu popírat. Denis Sonet na příkladech z každodenního života rozlišuje falešné pocity viny, které nemají základ ve skutečnosti,...

Politik dobré vůle-Život a dílo msgre Jana Šrámka

Trapl, M.; Konečný, K.; Marek, P. /Vyšehrad/

Jan Šrámek (1870–1956), v letech 1940–1945 předseda londýnské exilové vlády, patří mezi významné politiky českých a československých dějin. Kniha tří historiků, působících na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, sleduje dlouhý životní příběh...

169,- Kč 199,- Kč

365 provokujících inspirací

Pronzato, A. /Karmelitánské nakl./

„Bez rozjímání bude náš mozek brzy nahrazen kopírkou a zdá se, že to není příliš důstojná výměna“ (Alessandro Pronzato) Kniha obsahuje zamyšlení na každý den v roce, a to z pera autora nebo jeho oblíbených myslitelů. Ve světle evangelia si bere na paškál některé...

90,- Kč 299,- Kč

Po cestách kamenitých-O životě, islámu a křesťanské víře

Kropáček, L.; Zikmund, M. T.; Paulas, J. /Vyšehrad/

Islamolog a afrikanista Luboš Kropáček se již desítky let věnuje putování po neschůdných cestách poznávání dějin a kultury islámského světa. Rozhovor, který s ním vedli dva zkušení novináři, sleduje nejprve životní příběh absolventa arabistiky, anglistiky a...

127,- Kč 149,- Kč

Modlitba chudého

Croix, P.-M. de la /Karmelitánské nakl./

Vydáme-li se po cestě modlitby, vyvstanou před námi překážky, které nás přinejmenším znejistí, pokud nás nepřipraví o odvahu pokračovat. Zkušený průvodce na cestě modlitby nám však může ukázat cestu bludištěm slepých cest a jiných nástrah. Právě to činí otec...

Pramen-Vnitřní život podle svaté Terezie z Avily

Peroutka, D. /Karmelitánské nakl./

Autor sleduje vývoj karmelitánské mystičky a pokouší se načrtnout její duchovní životopis, přičemž vychází z důkladného studia jejích vlastních spisů. Plasticky tak vyvstávají jednotlivé etapy duchovního zrání, které jsou charakteristické prohlubováním vztahu s...

Vexilla Regis-Výbor z latinské duchovní poezie

/Vyšehrad/

Latinské duchovní hymny a další texty patří k pokladnici evropské slovesné kultury. Vznikaly v církevním prostředí od pozdní antiky do vrcholného středověku a shrnují hutnou a poeticky vytříbenou formou základní prvky křesťanské věrouky. Dodnes jsou živé v...

84,- Kč 99,- Kč

Poutník lásky

Tristan, F. /Malvern/

V iniciačním vyprávění slavného francouzského (a u nás velmi oblíbeného) autora sledujeme, jak tesař Alí ibn Hišám po smrti svých nejbližších prochází od setkání k setkání, a aniž by o tom věděl, postupuje až k nejvyššímu stupni hierarchie, která se zdá spojovat...

211,- Kč 248,- Kč

Věda o člověku a tradice-Nový antropologický duch

Durand, G. /Malvern/

Gilbert Durand, jeden z nejvýznamnějších Bachelardových žáků a autor mnoha knih věnovaných imaginaci a symbolice (mezi ty nejznámější patří Antropologické struktury imaginace. Úvod do obecné archetypologie a Symbolická imaginace), se v tomto souboru statí s bachelardovským...

253,- Kč 298,- Kč

Katolická církev a komunismus v Evropě (1917–1989)-Od Lenina k Janu Pavlu II.

Chenaux, P. /Rybka Publishers/

Ojedinělá publikace, která je výsledkem mnohaletého historického bádání a opírá se o většinou nepublikované dokumenty, líčí spletitou historii vztahů, často bouřlivých a konfliktních, mezi katolickou církví a evropským komunismem, resp. státy tzv. východního bloku, od...

Lucemburkové-Životopisná encyklopedie

Čechura, J.; Žůrek, V. /Veduta/

Kniha si klade za cíl představit širokému čtenářskému okruhu dynastii, která výrazně zasáhla do dějin Evropy čtrnáctého a patnáctého století. Životopisná encyklopedie představující příslušníky rodu v podobě drobných životopisných medailonků. Kniha skrze...

Morava v časech markraběte Jošta-K 600. výročí zvolení posledního Lucemburka z moravské větve římským králem a jeho úmrtí

Jan, L. a kol. /Matice moravská/

Publikace přináší vícevrstevnatý pohled na vládu moravského markraběte z vedlejší větve Lucemburků na podkladě nejnovějších bádání mladší generace historiků. Jednotlivé kapitoly se věnují markraběti Joštovi a správě Moravy, jeho dvoru a zemskému soudu, roli měst...

Robert Olomoucký: Výklad Písně písní

Pumprová, A. /Matice moravská/

Publikace přináší kritickou edici dosud nevydaného Výkladu Písně písní (Compilatio super Cantica canticorum) Roberta Olomouckého. Jde o dílo v kontextu dobové českolatinské literatury zcela ojedinělé. Inspirací k sepsání Výkladu byla jeho autorovi, cisterciákovi a...

Řetěz bláznů

Břežina, Aleš /Eman/

84,- Kč 299,- Kč

A stalo se slovo...

/Eman/

Co se to děje, když čteme v bibli "stalo se slovo Hospodinovo"? Co znamená kázat - a poslouchat - slovo Boží v pohledu evangelické teologie i každotýdenní praxe? A co se to vlastně děje, když je vyřčeno slovo? A má vůbec slovo nějakou hodnotu?

42,- Kč 121,- Kč

Cesty k boholidství-Spiritualita v kontextu příběhů osobností „stříbrného věku“ ruského myšlení a ruské emigrace

Sládek, K. /Pavel Mervart/

Kniha Karla Sládka se pokouší velmi čtivým a přesto řemeslně zdatným způsobem o uchopení ruské spirituality 19. století a první poloviny 20. století. Text, který rozebírá náročné otázky, je psán velmi přesvědčivě a s patřičnou akribií. Autor se soustředí na...

203,- Kč 239,- Kč

Křesťanství a islám v liberálním státu - Výzvy tradice a současnosti

Sládek, K. (nakladatelství Pavel Mervart)

Prolínání náboženských subkultur v současném světě zvyšuje potřebu fundovanějšího poznání příslušníků různých náboženských tradic a přispívá k hledání mostů pro dialog, který by umožnil pokojné soužití duchovních tradic a kultur a posloužil jako prevence...

254,- Kč 299,- Kč

Nikolaj Losskij: obhájce mystické intuice-Život a dílo Nikolaje Losského v prvorepublikovém i válečném (rozděleném) Československu

Sládek, K. /Pavel Mervart/

Ruský myslitel Nikolaj Losskij (1870-1965) se nesmazatelně vepsal do duchovního a intelektuálního života prvorepublikového Československa a v době válečného rozdělení republiky plodně působil též na Slovensku. Ještě před příchodem Losského do Československa představil...

203,- Kč 239,- Kč

Reinhard Heydrich-Hitlerův kat

Gerwarth, R. /Paseka/

Ačkoli byl Reinhard Heydrich jednou z nejobávanějších vůdčích postav Třetí říše – šéf Hlavního úřadu říšské bezpečnosti, zastupující protektor v Protektorátu Čechy a Morava, jeden z hlavních strůjců tzv. konečného řešení židovské otázky –, komplexní...

Moderní průvodce křesťanstvím

Peter Pawlowsky, Susanne Heine /Vyšehrad/

Základní poznatky a problémy nejrozšířenějšího náboženství světa.

84,- Kč 99,- Kč

Miroslav Tyrš / Sokol, myslitel, výtvarný kritik

Robert Sak /Vyšehrad/

Životopis jednoho ze zakladatelů Sokola, Miroslava Tyrše, představitele ,,věčně mladé" generace osobností české kultury a společnosti 50. let 19. století.

127,- Kč 149,- Kč

Vznik a vývoj buddhismu

Miltner, V. (Vyšehrad)

Dílo je rozděleno na šest oddílů. Úvod seznamuje čtenáře s prameny a vývojem duchovního myšlení před Buddhou. Další kapitoly se věnují legendám o životě Siddhárthy a společnosti jeho stoupenců. Nejobsáhlejší kapitola ,,Nauka“ seznamuje s Buddhovým učením a...

169,- Kč 199,- Kč

Globalizovaný Západ

Juvin, H.; Lipovetsky, G. /Prostor/

Kniha je konfrontací dvou stanovisek k tématu globalizace. V první části, nazvané Vláda hyperkultury: kosmopolitismus a západní civilizace, filozof a sociolog Gilles Lipovetsky podrobně mapuje fenomén globalizace, který datuje od zhroucení sovětského impéria. Jeho esej lze...

238,- Kč 280,- Kč

Deset tipů pro rodinu

Parsons, R. /Karmelitánské nakl./

Přes dvacet let cestuji a naslouchám lidem, kteří mi vyprávějí o svých rodinách. Lidé po celém světě mi sdělují, co dodalo jejich rodinám sílu, ale i co je zničilo. Mnohokrát po svých přednáškách slýchám - „to jsem měl vědět dřív“. Někdo by sestavil zcela...

Modlitba s ikonami

Nouwen, H. J. M. /Karmelitánské nakl./

Často se stane, že se nemohu modlit, že jsem příliš unavený, abych si četl evangelia, příliš neklidný na duchovní rozjímání, příliš deprimovaný na to, abych něco říkal Bohu, prostě příliš vyčerpaný, než abych cokoli dělal. Ale stále se mohu dívat na tyto obrazy,...

Rebe, že se nestyděj!-Židovské vtipy 1

Landmannová, S. /Karmelitánské nakl./

V zoologické zahradě: „Tate, tamhle sedí papoušek. Dovede se taky smát?“„Jak by se nedoved’ smát, Moricku! Nemá ženu, nemá mišpoche (rodinný klan), a tak nemá starosti! Sedí si v kleci úplně volnej!“ K dobrému humoru patří dar vidět nedokonalý svět i jeho obyvatele...

90,- Kč 299,- Kč

O náboženství

Schleiermacher, F. /Vyšehrad/

Základní dílo významného náboženského myslitele.

Bratr vyvržených

Gilbert, G. /Portál/

Legendární kniha známého francouzského apoštola delikventní mládeže uvádí čtenáře do začátků jeho působení v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století v Paříži, v devatenáctém obvodě. Guy Gilbert pochopil, že o práci mezi mládeží není třeba mluvit,...

Boží přátelé-Biblické příběhy hrou

Laneová, L.; Bishopová, R. /Karmelitánské nakl./

Seznamte se s Noem a Jonášem, Mojžíšem a Davidem a mnoha dalšími Božími přáteli v této knížce plné her a úkolů. Čtěte si příběhy, hledejte rozdíly mezi obrázky, vytvářejte obrázky spojováním teček, počítejte a vybarvujte! Čeká vás spousta zábavy!

Malý muž ve velkém vápně

Barhoň, J. /Karmelitánské nakl./

Brankář to nemá v životě lehké. Ale moc mi to nevadilo, fotbal jsem měl rád a v bráně zůstal. Mým domovem se stalo malé vápno a na hřišti jsem se nedostal nikdy dál než k hranici velkého (skoro jako v životě). Kněz je na tom totiž podobně jako fotbalový brankář....

30,- Kč 99,- Kč

O co šlo?-Články a studie z let 1965–2011

Sousedík, St. /Vyšehrad/

Studie českého filosofa věnované např. Janu Husovi, J. A. Komenskému, T. G. Masarykovi, Z. Kalistovi, J. Patočkovi i dalším postavám a té­matům českých kulturních dějin.

84,- Kč 99,- Kč

Skoncovat s krizí

Krugman, P. /Vyšehrad/

Nejnovější kniha nositele Nobelovy ceny za ekonomii, která se na knižních pultech Ameriky objevila koncem dubna 2012!

Svobodný řád-Úvod do umění si vládnout

Rychetník, L. /Vyšehrad/

Aktuální příspěvek k diskusi o odpovědném občanství

ABC Ježíšova života

Beaumont, M.

Kdo je Ježíš? Židovský učitel, léčitel, kazatel, prorok, šarlatán? Nebo očekávaný Mesiáš, Spasitel a Boží Syn? Nebo obojí? Kdo je Ježíš? Podle tradičního církevního učení byl Ježíš pravým člověkem a pravým Bohem. Ale co to znamená? Ti, kteří respektují...

168,- Kč 392,- Kč

Duchovní poklad

Zadonský, T. /Karmelitánské nakladatelství/

Po Silvánovi z Athosu a Serafimovi Sarovském představujeme čtenářům další velkou postavu východní spirituality. Tichon Zadonský vnímá přírodu jako souhrn svědků, kteří vydávají svědectví o Bohu, nebo jako knihu, která dosvědčuje Boží všemohoucnost, moudrost a...

Minutěnka

Hlouch, J. /Karmelitánské nakl./

"Minutěnka má být aspoň chvilenka, kterou je nutné a velmi spasitelné věnovat průběhem dní Bohu a svému nitru. Má to být chvilenka usebranosti, koncentrace, požehnaná zastávka života a práce, kdy se dáváš druhým. Snaha, aby tvá duše byla po celý den v něčem...

Z ašramu do kláštera

Verlinde, J.-M. /Karmelitánské nakl./

Autora v mládí silně oslovil guru Mahariši Mahéš Jógi. Jacques Verlinde byl velmi nadaný student, maturoval v patnácti letech a specializoval se na obor nukleární chemie. V roce 1968 na něj zapůsobil jmenovaný guru, zakladatel tzv. transcendentální meditace, který právě...

I darebák má duši-Vychovaný ulicí, zachráněný Bohem

Carré, M.-A. /Karmelitánské nakl./

Bratr Marie-Angel patří k těm, kdo si umí udělat čas na službu druhým, ale také na modlitbu, čas na naslouchání Bohu. Proto ho považuji za úžasného člověka. Ve své knize vypráví s láskou o lidech, které i já moc dobře znám, o mladých, těch nejubožejších, kteří...

Zase žiju-Příběh narkomana

Gay, L. /Karmelitánské nakl./

Laurent Gay vydává silné svědectví o své životní cestě, která ho dovedla nejprve téměř pokraj pekla, odkud byl Boží mocí zachráněn. Narodil se v roce 1964 v pařížském chudinském sídlišti a prožil nesnadné dětství. Brzy začal experimentovat s drogami. V té době...

41,- Kč 159,- Kč

Ve škole otců pouště

Ancilla, M. /Karmelitánské nakl./

V knize Ve škole otců pouště se autorce podařilo velmi názorně zprostředkovat moudrost pouštních otců dnešnímu člověku. Autorka bohatě cituje spisy otců pouště, především Kassiána, Jana Klimaka a Doroteje z Gazy. V jejich světle vykládá základy křesťanské asketiky,...

Celý život jsem se učil, a přece jsem propadl

Lukeš, F. /Karmelitánské nakl./

Kniha Celý život jsem se učil, a přece jsem propadl nabízí čtenářům příhody, které otec Lukeš ve svém životě zažil a které doplnil vtipnými postřehy a komentáři. Jeho sbírka zkušeností a poučení ze života předkládaných s podmanivým humorem si klade za cíl...

Dáváš mi prodlévat na svěžích pastvinách

Hrdlička, J.; Knap, J. /Karmelitánské nakl./

Záměrem autora je inspirovat duchovní život v rodinách. Knihu napsal především pro povzbuzení přátel z hnutí modliteb matek a otců, ale také jako dárek seniorům i mladým lidem, zdravým i nemocným, zkrátka všem věřícím, kteří hledají cestu k hlubšímu spojení s...

Hrom udeřil potřetí-Životní příběh Jana Křtitele

Dobraczyński, J. /Karmelitánské nakl./

Jednou z výrazných postav Nového zákona je Jan Křtitel. Jeho životní příběh popularizuje ve své knize známý polský spisovatel Jan Dobraczyński. Prvním impulsem ke vzniku této knihy mu byla návštěva Svaté země a rozhovory s kardinálem S. Wyszyńským, který byl velkým...

Kněžím: Slovo a liturgie

Bianchi, E. /Karmelitánské nakl./

„Kněz vychází z eucharistie a směřuje k ní: v ní Duch Svatý posvěcuje církev a také kněze. Ať kněží nezapomenou, že i když slaví ty nejskromnější eucharistie, někde v zapomenutých vesničkách ‘na konci světa’ či v anonymních městských aglomeracích s pár...

34,- Kč 132,- Kč

Mám tolik práce, že si jdu raději lehnout

Lukeš, F. /Karmelitánské nakl./

Krátké povídky, úvahy a fejetony P. Františka Lukeše si získaly velký čtenářský ohlas už v devadesátých letech, kdy vycházely v nakladatelství Zámek. Vyprávějí o obyčejných lidech s obdivuhodnými vlastnostmi, postoji a činy. Hlavní motivací autora je přispět ke...

Miluji svobodu

Wolf, N. /Karmelitánské nakl./

Svoboda je v podstatě základem křesťanské víry a jedním z největších darů, které jsme od Boha dostali. To, že jsme bytosti stvořené k Božímu obrazu, tvoří důstojnost člověka. Skutečná svoboda je docela něco jiného než moje libovůle. Svoboda patří k životu v lásce,...

Modlitba? No problem!-Joachim Badeni v rozhovoru s Alinou Petrowou-Wasilewiczovou

Badeni, J. /Karmelitánské nakl./

Joachim Badeni, OP (1912–2010) se narodil v Bruselu jako syn hraběte Ludvíka Badeniho. Ve čtyřech letech ztratil otce, dětství pak prožil na Ukrajině a v Polsku, kde vystudoval práva. Účastnil se jako voják 2. světové války, od roku 1943 ve štábu generála W. Sikorskiego v...

32,- Kč 125,- Kč

Pramen radosti

Ange, D. /Karmelitánské nakl./

V době, kdy závratnou rychlostí ubývají zdroje energie, vyvstává naléhavá nutnost se přeorientovat na neustále obnovující se energii: na radost z Boha, kterou nic a nikdo nemůže nikdy vyčerpat. Vždy a bez přestání z něj budeme těžit sílu, odvahu, radost ze života. V...

Síla lži-Cesty k uzdravení

Soldavini, T. /Karmelitánské nakl./

Je až s podivem, jak málo se píše o tak aktuálním tématu. Přitom lež ve svých mnoha podobách se týká nás všech, ať už klameme sami sebe i druhé, nebo jsme spíše obětí lživých poselství někoho druhého. Podobně jako všechny neřesti, i lež parazituje na našem...

Spiritualita starce Silvána

Egger, M. /Karmelitánské nakl./

„Prorocká postava, nejautentičtější mnich 20. století, zpěvák Božího milosrdenství“ – takto bývá označován starec Silván z hory Athos, mnich ruského původu (1866–1938). Svatý Silván je velký apoštol Božího milosrdenství, soucitu s celým stvořením a lásky k...

Život Edity Steinové

Müller, A. U.; Neyerová, M. A. /Karmelitánské nakl./

Edita Steinová (1891–1942) je jednou z nejvýznamnějších ženských osobností 20. století. Její život, myšlení a duchovní zrání nám v této knize představují přední znalci její osobnosti. Poznáváme tak Editu Steinovou jako slezskou Židovku, pruskou vlastenku, jako...

2012: Mayský kalendář, transformace vědomí, dva světy a rovnováha

Kostićová, Z. M. /Malvern/

Způsob, jakým předpovědi o konci světa zachvátily současnou euroatlantickou civilizaci, je v kontextu moderní doby naprosto bezprecedentní. Proto se kromě analýzy mayského kalendáře na základě nejnovějších výzkumů tato kniha pokouší odpovědět i na další otázky...

Ježíš Nazaretský - 2. díl - Od vjezdu do Jeruzaléma do zmrtvýchvstání

Joseph Ratzinger - Benedikt XVI. /Barrister a Principal/

Druhý díl knihy, kterou Joseph Ratzinger – Benedikt XVI. čtenářům nabídl jako „výraz svého osobního hledání Pánovy tváře“, nikoli jako akt učitelského úřadu, pokračuje v interpretaci evangelií, vedené snahou „porozumět postavě Ježíše, jeho slovům a jeho...

276,- Kč 325,- Kč

Migrace a státní suverenita-Oprávnění a hranice přistěhovalecké politiky z pohledu křesťanské sociální etiky

Štica, P. /Pavel Mervart/

Předkládaná monografie se zabývá teologicko-etickou reflexí mezinárodní migrace a imigrační politiky. Autor hledá ve světle teologické etiky odpovědi na následující otázky: Je rozdělení světa do jednotlivých států eticky odůvodnitelné? Je ospravedlnitelná existence...

254,- Kč 299,- Kč

František kardinál Dietrichstein a jeho vztahy k římské kurii

Parma, T. /Matice moravská/

Prostředky a metody politické komunikace ve službách moravské církve

208,- Kč 490,- Kč

Světlo tmou zjizvené

Pavel Rejchrt /Eman/

84,- Kč 248,- Kč

Jonáš

Štěpán Hájek /Eman/

Deset kázání o Jonášově útěku a cestě do Ninive se stává čtenáři překvapivě současným průvodcem na cestě, kde může nalézt své životní poslání a místo. Ilustrace mladé brněnské výtvarnice nepředstavují jen odpověď zaujatého posluchače, ale též další...

84,- Kč 269,- Kč

Dvakrát dvě je pět

Hebe Kohlbrugge /Eman/

Vzpomínky nizozemské protestantky na její angažmá v předválečném i poválečném Německu a v zemích komunistické východní Evropy. Dějiny Evropy od nástupu nacismu po pád komunismu. Napínavé vyprávění otevře moderní středoevropské dějiny „zevnitř“ i mladé...

42,- Kč 248,- Kč

Klasické židovství / Kultura a historie rabínské doby

Günter Stemberger /Vyšehrad/

Nový titul proslulého rakouského profesora Stembergera představuje přínosný příspěvek do debaty o judaismu.

169,- Kč 199,- Kč

Vojta Náprstek / Vlastenec, sběratel a mecenáš

Milena Secká /Vyšehrad/

Kniha vychází ve spolupráci s Náprstkovým muzeem.

84,- Kč 99,- Kč

Václav, kníže Čechů

Petr Charvát /Vyšehrad/

Kdo byl kníže Václav, kterého ctíme jako světce? Jak vypadal jeho život veřejný i soukromý, co můžeme povědět o jeho hodnotovém žebříčku a vládní strategii? Na některé z těchto otázek se pokouší odpovědět nová kniha věnovaná životu a skutkům knížete Václava...

84,- Kč 99,- Kč

Bůh vždycky zatřese stavbou

Sylva Fischerová, Karel Floss /Vyšehrad/

Rozhovor Sylvy Fischerové s Karlem Flossem

84,- Kč 99,- Kč

Hynce Ptáček z Pirkštejna / Opomíjený vítěz husitské revoluce

Martin Šandera /Vyšehrad/

Úspěšný předchůdce Jiřího z Poděbrad.

59,- Kč 69,- Kč

Prokop Drtina / Osud československého demokrata

Ondřej Koutek /Vyšehrad/

Politik, jehož život se téměř shodoval s dobou existence Československa.

Svědomí liberála / Amerika mezi bohatstvím a chudobou

Paul Krugman /Vyšehrad/

Kniha Svědomí liberála světoznámého amerického ekonoma a nositele Nobelovy ceny P. Krugmana se brzy po svém vydání roku 2007 ve Spojených státech zařadila mezi nejprodávanější knihy. Autor v ní, podobně jako v jiných svých publikacích určených širší veřejnosti, opět...

Rudolf Beran a jeho doba / Vzestup a pád agrární strany

Jaroslav Rokoský /Vyšehrad/

Kniha je vydávána společně s Ústavem pro studium totalitních režimů. Rudolf Beran (1887–1954), dlouholetý předseda agrární strany a předseda několikaměsíční pomnichovské česko-slovenské vlády, patří mezi nejtragičtější postavy našich moderních dějin....

254,- Kč 299,- Kč

Talmud a midraš / Úvod do rabínské literatury

Günter Stemberger /Vyšehrad/

2., rozšířené vydání díla světově respektovaného znalce judaistiky. * Úvod do rabínské literatury Aktuální a úplný přehled rabínské literatury i bibliograře tohoto oboru s dobovými souvislostmi rabínského židovství a s rabínským písemnictvím.

Politické myšlení evropské reformace

Martin Wernisch /Vyšehrad/

Evangelický teolog a historik M. Wernisch se ve své obsáhlé monografii podrobně věnuje vztahu reformační teologie a politického myšlení ve čtyřech velkých okruzích: v okruhu Martina Luthera, Huldrycha Zwingliho, Jana Calvina a monarchomachů (T. Bezy aj.).

127,- Kč 149,- Kč

Jednota filosofické zkušenosti/ Středověký experiment, karteziánský experiment, moderní experiment

Étienne Gilson /Vyšehrad/

Zamyšlení nad povahou filosofického myšlení z pera známého historika filosofie.

84,- Kč 99,- Kč

Gladiátoři / Krutá podívaná ve starověkém Řím

Roger Dunkle /Vyšehrad/

Skutečný život gladiátorů, otroků bojujících v arénách starověkého Říma.

127,- Kč 149,- Kč

Halík Tomáš: Smířená různost

Dostatni, T.; Halík, T. /Portál/

V novém knižním rozhovoru se oba protagonisté pokoušejí stanovit souřadnice duchovní mapy postkřesťanského a postnáboženského člověka dneška, jemuž především je kniha určena. Studentský farář, ale i filozof a zasvěcený interpret současných myšlenkových a...

Rozum, ctnosti a duše

Jirsa, J. /Oikoymenh/

Sborník textů anglosaských autorů (M. F. Burnyeat, H. Segvic,D. Sedley, J. M. Cooper aj.) k etickým tématům Platónových dialogů.Studie se zabývají problematikou intelektualistické pozice, Platónovouetikou ctností či maximou „připodobnění se bohu“. Sestavila předmluvu...

Soumrak povinnosti

Lipovetsky, G. /Prostor/

Esejistická kniha G. Lipovetského (nar. 1944) si všímá změny, k níž došlo v chápání a prožívání morálních hodnot. Autor metodicky mapuje takové jevy, jako je bioetika, mediální charita, humanitární akce, ochrana životního prostředí, mravní reforma obchodní sféry,...

Teologické směry 20.století

Gibellini, R. /Karmelitánské nakladtelství/

Dvacáté století poznamenal bouřlivý rozvoj teologického myšlení. V jeho středu se nachází otázka po Bohu, po člověku a jejich vzájemném vztahu. Objevují se nové metody a interpretační přístupy. Zdůrazňuje se antropologický přístup a kategorie dějin. Stále více se...

160,- Kč 625,- Kč

Zvonění na sv. Alžbětu

Hrubá, M. /Argo/

Kniha Michaely Hrubé je věnována problematice každodenního života žen v českých městech raného novověku v 16. a 17. století. Autorka v ní zkoumá právní a hospodářské postavení měšťanek, jejich materiální zabezpečení či proměnlivé pozice v rámci měšťanské...

100,- Kč 398,- Kč

Christianizace českých zemí ve středoevropské perspektivě

Hanuš, J. a kol. /Matice moravská/

Publikace přináší soubor metodologicky i obsahově originálních příspěvků předních českých historiků, znalců dějin umění a literatury. Předkládá myšlenkově ucelené úvahy na témata v domácím prostředí známá (dílo soluňských bratří) i méně známá (lidové...

Krize a kairos - Teologická perspektiva. Společenské výzvy.

kolektiv autorů /Pavel Mervart/

Společným záměrem dvousvazkové publikace "Krize a kairos" je reflektovat aktuální a mnohorozměrné téma krize z hlediska křesťanského myšlení. První svazek publikace přistupuje k danému tématu v širší teologické perspektivě. Jeho úkolem je tázat se po tom, jaký význam...

246,- Kč 289,- Kč

Blahoslavenství jako lék

Philippe, M.-D. /Karmelitánské nakl./

V návaznosti na církevní Otce a Tomáše Akvinského hledí na každé blahoslavenství jako na plod konkrétního daru Ducha svatého. Zároveň ale každé blahoslavenství srovnává s jednou ze současných ateistických ideologií a ukazuje, že každá z těchto ideologií je ve své...

Andělské cesty k nesmrtelnosti

Martin, E. /Karmelitánské nakl./

Povídky shromážděné v této knížce volně navazují na „andělskou pentalogii“, která postupně vycházela v Karmelitánském nakladatelství. Jejich autor se dotýká se strachu, který pociťuje každý člověk z konce své pozemské existence, a rozvažuje nad křesťanským...

Dokumenty Mezinárodní teologické komise věnované metodě do roku 1995 a statuta Mezinárodní teologické komise

/Karmelitánské nakl./

Tímto čtvrtým svazkem završujeme vydání překladu všech prozatím existujících dokumentů MTK. Je třeba podotknout, že podobná vydání existují v italštině, španělštině, polštině, překlady všech dokumentů MTK mají k dispozici také teologové ve Francii. V loňském...

51,- Kč 199,- Kč

Hospodin je král-Starozákonní metafora ve světle kognitivní lingvistiky

Procházková, I. /ČBS/

Další díl z řady Studijní texty České biblické společnosti. Autorka představuje některé teorie kognitivní a kulturně orientované lingvistiky. Dále je pak využívá k popisu významu metafory hebrejského výrazu "Hospodin je král" v žalmech a k interpretaci a překladu Žalmu...

75,- Kč 88,- Kč

Vyznání papežského teologa-Georges Cottier v rozhovoru s Patricem Favrem

Cottier, G. /Karmelitánské nakl./

Georges Cottier (1922) byl patnáct let teologem papežského domu Jana Pavla II. Z teologického hlediska připomínkoval různé papežské dokumenty, a měl tak bezprostřední vhled do papežova myšlení a záměrů, úspěchů i strádání. Klíčovým tématem jeho rozhovoru s...

77,- Kč 299,- Kč

365 dní s mystiky Karmelu

Zieliński, J. /Karmelitánské nakl./

Autor meditací nad karmelitánskými citáty je nám zatím bohužel neznámý, ačkoli v Polsku vydal řadu knih.Velmi dobře vybrané citáty od různých karmelských svatých, doplněné o meditace autora nad texty (cca v proporcích A-T, ale pro celý rok). Převažují sv. Terezie z...

Andělé v kurzu

Wolf, N. /Karmelitánské nakl./

Opat Notker Wolf se i v dalších svých zamyšleních zabývá malými i většími každodenními problémy, které se týkají každého člověka. Ve svých civilních, vtipných, někdy provokativních textech píše bez jakéhokoli moralizování o odvaze, loajalitě, lidskosti, ale také...

Blízkost jediného

Altrichter, M. /Refugium Velehrad-Roma/

O egyptském pobytu Ježíše moc statistik nenapíšeme: a přece tam žil naplno. Kolekce básní chce stát na straně těch, kteří vnitřní zkušenost nepodřizují přehledným výkazům. Že báseň odpovídá životnímu stylu a není omnibus, který cokoliv sbírá a všechno bez...

20,- Kč 95,- Kč

Duchovní boj

Zieliński, J. /Karmelitánské nakl./

Každý člověk je Božím chrámem. Tento duchovní chrám má své pilíře, o které se celá stavba opírá. Jednotlivé pilíře symbolizují snahu o pokoru, trpělivost, čisté srdce, moudré užívání jazyka a o evangelijní prožívání utrpení. Satan o jejich existenci ví a vede...

Evangelium podle Marie

Blaquiereová, G. /Karmelitánské nakl./

Kniha svěžích meditací nad biblickými texty o Panně Marii, která se snaží biblické poselství aktualizovat pro každodenní život současného člověka. Vznikla na základě exercicií pro laiky, a proto je použitelná pro osobní či skupinové exercicie s Matkou Boží. Poprvé...

Podvod magie

Pasqua, L. /Karmelitánské nakl./

Poslední dobou jsme svědky mimořádné přitažlivosti magie pro naše současníky, křesťany mnohdy nevyjímaje, zvláště když se magické teorie i praktiky zahalí do hávu spirituality, psychologie nebo alternativní medicíny. Studie italského autora je pozoruhodná svou...

Setkání u studny

bratr John z Taizé /Karmelitánské nakl./

Tato knížka vychází z řady zamyšlení nad čtvrtou kapitolou Janova evangelia, která vypráví příběh o setkání Ježíše a samařské ženy u studny. Jednotlivá zamyšlení zazněla jako úvodní slova k biblickým skupinám během mezinárodních setkání, na něž se desítky...

Svátost kněžství

Grün, A. /Karmelitánské nakl./

V sérii knih Svátosti autor živě a přístupně popisuje a vysvětluje vznik, symboliku a smysl svátostí a zamýšlí se nad otázkou, jak můžeme svátosti slavit a jak z nich v našich konkrétních životních situacích můžeme žít a být požehnáním pro druhé. Svátost...

Jako ohnivý šíp

Journet, J. /Karmelitánské nakl./

Kardinál Charles Journet (1891–1975) působil téměř po celý svůj život jako profesor ve velkém semináři ve švýcarském Fribourgu, kde přednášel dogmatickou teologii. Jeho přednášky bývaly často nahlas proslovovanou meditací. Studenty velice oblíbený a vážený, rád na...

Ve víru víry

Mucha, I. /Karmelitánské nakl./

Autor má dar vnímat všednodenní lidské hemžení nevšedním pohledem. Ve světle drobných příhod ze života mu ožívají některé pravdy víry, které sice všichni známe a častokrát slýcháme, ale v jeho podání mají sílu nás nově oslovit. Rád přemítá o Boží pozornosti...

20,- Kč 79,- Kč

Sedm hlavních ctností

Wolf, N. /Karmelitánské nakl./

Notker Wolf je po celém světě populární opat primas benediktinského řádu. Ve svých úvahách o cestě ke štěstí se přidržuje moudrostí 1500 let staré benediktinské řehole. Vypráví velmi osobně, srozumitelně a často poeticky o svých zkušenostech se ctnostmi statečnosti,...

Zelená ekonomika-Jedno řešení pro dva nejpalčivější problémy naší doby

Jones, V. /Vyšehrad/

Van Jones je známým aktivistou v oblasti lidských práv a ochrany přírody. Jeho kniha Zelená ekonomika (The Green Collar Economy) z roku 2008 se ve Spojených státech stala bestsellerem. Jde o hlubokou kritiku současného politického, ekonomického i sociálního stavu a směřování...

Země za zrcadlem: Rusko-italské diplomatické a obchodní vztahy v druhé polovině 17. století

Hloušková, K. /Pavel Mervart/

Jak se v 17. století formovala pravidla mezinárodní diplomacie? Jak se utvářely vztahy italských měst se zeměmi východní Evropy, zejména Ruskem? Jakými prostředky se tato rodící se velmoc prosazovala na mezinárodní scéně? Jak se ruští poslové chovali za hranicemi své země...

ABC křesťanství

Winter, D. /ČBS/

V knize najdete stručně a přehledně zpracovaná témata: Původ křesťanství; Základy křesťanské víry a její prožívání; Křesťané a křesťanské církve; Dějiny křesťanství; Křesťanství tváří v tvář otázkám současného světa.. Kniha nevyžaduje předchozí...

168,- Kč 392,- Kč

Nástup romantismu-Přínos Bavorska k německým duchovním dějinám v období 1765–1785

Grassl, H. /Malvern/

V předkládané knize, jež je nejvýznačnějším a monumentálním dílem mnichovského profesora Hanse Graßla, se autor snaží postihnout vzájemné působení různých německých a zčásti též francouzských myšlenkových proudů v počátcích romantiky. Zkoumá podrobně přínos...

374,- Kč 440,- Kč

Akulturace hinduismu a formování moderní religiozity

Fujda, M. /Malvern/

Představa středověkého měšťana praktikujícího jógu je stejně absurdní jako představa moderního velkoměsta, v němž by kurzy jógy nebylo možné navštěvovat. Role, jakou "mystický Východ" hraje v životě moderních společností a kultur, tedy není samozřejmá. Naopak...

Beneficia, záduší a patronát v barokních Čechách-Na příkladu třeboňského panství na přelomu 17. a 18. století

Pumpr, P. /Matice moravská/

Kniha předkládá netradiční pohled na institucionální oporu závěrečné fáze pobělohorské rekatolizace, jejž představovala farní organizace. Na základě písemností vzniklých při výkonu patronátního práva na schwarzenberském panství Třeboň ve druhé polovině 17. a v...

132,- Kč 310,- Kč

Člověče, kde jsi ?-Sborník textů z kurzu Spolku evangelických kazatelů z r. 2010.

/Eman/

Příspěvky: Hana Pfannová (Úvodní bohoslužby), Milan Balabán (Fatální rozhodnutí proroka Jeremjáše), Tomáš Trusina (Člověk před boží tváří podle Žalmu 8), Petr Gallus (Teologicky o člověku), Anna Hogenová (Člověk v době postmoderní – filosoficky o člověku),...

42,- Kč 49,- Kč

Eseje o věcech veřejných

/Dybbuk/

Výběr esejů pěti významných britských a irských autorů (filozofů, spisovatelů, dramatiků, novinářů) poskytuje barvitý a užitečný přehled dějin ostrovní esejistiky, co se týče odlišného stylistického zpracování, výběru témat a historického období vzniku...

79,- Kč 157,- Kč

Shakespeare-Životopis

Honan, P. /Paseka/

Mohutný tvůrčí zjev anglického básníka, zdaleka nejhranějšího dramatika všech dob, přitahuje pozornost nejen tvorbou, nýbrž i dlouhou řadou otazníků, které nám klade jeho osobnost, počínaje jednoduchou otázkou: Kdo vlastně byl William Shakespeare? V Čechách má...

Přísně tajné vraždy

Šárka Horáková Maixnerová /Vyšehrad/

Kniha Přísně tajné vraždy navazuje na stejnojmenný dokumentární cyklus České televize. Mapuje a osvětluje tragické osudy řady obětí předlistopadového režimu, jejichž případy, často spletité až záhadné, se dodnes nepodařilo dotáhnout do konce a zjednat tak obětem...

33,- Kč 39,- Kč

Překonat strach

Harold S. Kushner /Vyšehrad/

Harold S. Kushner, rabín židovské obce v Massachusetts, se neobjevuje na českém trhu poprvé. Čtenáři měli možnost se s ním seznámit prostřednictvím jeho knihy Proč se zlé věci stávají dobrým lidem (nakl. Portál). V této nové knize naznačuje způsob, jak překonat...

Na nových stezkách ducha / Přehled a analýza současné religiozity

Ivan O. Štampach /Vyšehrad/

Nová přehledná monografie známého českého religionisty analyzuje a systematicky třídí náboženskou scénu dnešní doby. Ve svém velkorysém záběru shrnuje i duchovní a myšlenkové směry, které bývají někdy opomíjeny, jako jsou mimokřesťanské spirituality západního...

42,- Kč 49,- Kč

Svoboda a lidská práva

Stanislav Sousedík /Vyšehrad/

Analýza aktuální filosofické otázky dneška.

59,- Kč 69,- Kč

Krize a zánik římské republiky

Karl Christ /Vyšehrad/

Období krize a zániku republiky představuje středobod dějin starověkého Říma, říše, která zásadním způsobem ovlivnila dějiny našeho kontinentu. Práce zřejmě nejvýznamnějšího německého znalce římských dějin, profesora Karla Christa, zabírá období od druhé...

169,- Kč 199,- Kč

Horké krize studené války

Vladimír Nálevka /Vyšehrad/

Odtajněné archivy vypovídají o zlomových momentech „studené války“.

84,- Kč 99,- Kč

Obrazy z kulturních dějin americké religiozity

Martin C. Putna /Vyšehrad/

Podoby náboženství v americké společnosti mohou fascinovat svou mnohostí až nepřehledností. Autor, dlouhodobě se zabývající vztahem kultury a náboženství, nabízí přehledný klíč: probírá hlavní americké církve a duchovní proudy, jak se postupně objevovaly v...

Evropské Vánoce v tradicích lidové kultury

Věra Frolcová, Eva Večerková /Vyšehrad/

Kniha pokračuje v díle Václava Frolce a kolektivu (Vánoce v české kultuře, třetí vydání Vyšehrad 2001), aby představila křesťanské svátky Narození Páně jako fenomenevropské kultury, který zachoval mnoho společných jevů v nesmírné rozmanitosti. Proto kapitoly...

Cesty k samostatnosti-Portréty žen v éře modernizace

Martínek, J.; Vošahlíková, P. /Historický ústav AV ČR, v.v.i./

V 19. a v první polovině 20. století probíhaly významné změny ve veřejném životě i v domácím prostředí, měnily se konzumní zvyklosti i organizace výroby, novoty ovlivňovaly potřeby většiny obyvatel. Prosazovaly se postupně v závislosti na době, místě, komunikačních...

70,- Kč 70,- Kč

Říše pomíjivosti-Móda a její úděl v moderních společnostech

Lipovetsky, G. /Prostor/

Gilles Lipovetsky (nar. 1944), známý esejista a sociální myslitel, ukazuje na fenoménu módy, v čem se dnešní západní společnost radikálně liší od předchozích i ostatních kultur a jakým způsobem přelétavost a pomíjivost ovlivňuje myšlení a chování velkých...

Hlas Páně tříští cedry-Žalmy v překladu Václava Renče-pevná vazba

/Karmelitánské nakl./

Překlad žalmů dokončil Václav Renč po 30. říjnu 1972, šlo tedy o jeho poslední významnou literární práci (1911-1973). Naše vydání vychází z textu poslední ruky, jímž je autorizovaný strojopisný rukopis, zachovaný v pozůstalosti. Doposud jsou překlady známy...

Úvod do judaistiky

Günter Stemberger /Vyšehrad/

S touto knihou se na český trh dostává první ucelená propedeutická příručka zaměřená na studium židovského náboženství, jeho dějin a literatury. Nabízí názorný a jasně uspořádaný základní přehled o oboru, umožňující začátečníkům rychlé proniknutí do...

84,- Kč 99,- Kč

Gnóze

Kurt Rudolph /Vyšehrad/

Gnóze neboli náboženství „poznání“ či „vědění“ (řec. gnósis) představuje významný nábožensko-filosofický proud pozdní antiky s kořeny v židovském mudrosloví a apokalyptice, íránsko-zoroastrovských náboženských představách a řeckém myšlení. Ve svébytné...

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku