Nabízíme  Historie

Evropská literatura a latinský středověk

Curtius, E. R. /Triáda/

Evropská literatura a latinský středověk založila v literární vědě novou disciplínu, topologii. Ta si všímá návratných míst- topoi,loci communes -roztroušených v literárních textech a včleňujících tyto do společné tradice.

527,- Kč 659,- Kč

Svět klasické arabské literatury

Oliverius, J. /Atlantis/

V této populárně-naučné knize, první svého druhu v českém jazyce, podává Jaroslav Oliverius soustavný výklad o vzniku a vývojových proměnách klasické arabské literatury. Sleduje ji od prvních dochovaných kasíd básníků předislámské Arábie (6. stol. n. l.) až do konce...

221,- Kč 270,- Kč

Zlatá bula sicilská-Mezi mýtem a realitou

Wihoda, M.; Žemlička, J. /NLN/

Jubilejní rok 2012 proto vybídl nejen k oslavám, nýbrž i k jakémusi ohlédnutí, jehož výsledek je nyní předkládán veřejnosti v podobě sborníku s výmluvným názvem a ještě výmluvnějším podtitulem. Proč naše představy uvázly mezi realitou a mýty, dokládá šestice...

Ferdinand I.: Kníže, král, a císař (1503–1564)

Kohler, A. /Veduta/

Ferdinand I., římský císař, český a uherský král, velkou část svého politického života prožil do určité míry ve stínu svého staršího bratra, císaře a španělského krále, Karla V. Narodil se ve Španělsku, kde vyrůstal na dvoře svého děda. Politický sňatek...

450,- Kč 529,- Kč

Politika života a smrti

Snyder, T.; Kůrka, P. /Malovaný kraj, OPS/

Kniha textů amerického historika a laureáta sedmnácté Ceny VIZE 97 pro rok 2016, který ji získal za nadčasovou reflexi historických událostí moderních dějin. Autor je profesorem na Yaleově univerzitě, kde se věnuje dějinám střední a východní Evropy. V knize naleznete eseje,...

Václav II./ Král český a polský

Kateřina Charvátová /Vyšehrad/

Předposlední český král z roku Přemyslovců, který se stal též králem polským a pro svého syna Václava III. získal korunu uherskou, patří mezi nejvýznamnější panovníky našich dějin. Za jeho vlády se český stát po nešťastném vyvrcholení rytířské epopeje Přemysla...

Dějiny symbolů v kultuře středověkého Západu

Pastoureau, M. /Argo/

Pro historika je imaginace vždy částí reality, podotýká Michel Pastoureau. Soudní procesy proti zvířatům, mytologie lesa a stromů, bestiáře pohádek, příchod šachů do západní Evropy, prehistorie a archeologie barev, počátky erbů a vlajek, Jidášova ikonografie, legenda o...

381,- Kč 448,- Kč

Edvard Beneš - Drama mezi Hitlerem a Stalinem

Marés, A. /Argo/

Druhý český prezident Edvard Beneš je českou společností počátku 21. století nazírán rozporuplně. Na jedné straně je vnímám jako pokračovatel představ T. G. Masaryka, jeho politiky československého státu jako středu Evropy mezi Východem a Západem, na druhé straně však...

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku