Nabízíme  Historie

Vladislav Jindřich

Wihoda, M. /Argo/

Přestože nejmladší syn druhého českého krále Vladislava a jeho manželky Judity Durynské nepatří mezi nejznámější osobnosti českého středověku, nelze přehlédnout, že stál u zrodu královských Čech a že jsou s jeho vládou na Moravě (1197–1222) spojeny reformy, které...

253,- Kč 298,- Kč

Dvě století střední Evropy

Křen, J. /Argo/

Komparativně pojaté dějiny středoevropských národů (Čechů, Slováků, Maďarů, Poláků, Němců, Rakušanů a Židů) v moderní éře od sklonku 18. století do současnosti kombinují syntetizující a paralelní přístupy, usilují o překročení tradičně pojímaných...

Fantastický bestiář cestovatelů

Lanni, D. ed. /Argo/

Cestovatelé již od dávných časů naráželi při svých poutích na podivuhodná stvoření, bytosti stejně fascinující jako děsivé. Hranice mezi imaginárním a skutečným světem je tenká a někdy mizí docela. Zvířata skutečná, byť exotická – velryby, vorvani, sloni –,...

466,- Kč 548,- Kč

Temný kontinent Evropa ve 20. století

Mazower, M. /Karolinum/

Evropa Marka Mazowera není kontinentem starých států a národů, ale v mnoha ohledech je velmi nová a v průběhu 20. století neustále "vynalézá" samu sebe prostřednictvím často bouřlivých a chaotických politických změn. Moderní demokracie a s ní úzce spojený národní stát...

383,- Kč 450,- Kč

Husitství a husité

Čornej, P. /Karolinum/

Kniha přináší 16 dříve publikovaných studií, které byly pro tento soubor doplněny a rozšířeny o nové poznatky tak, aby odrážely momentální stav vědeckého bádání. Věnuje se problematice široce chápané husitské epochy, kterou autor vymezuje léty 1402–1485, avšak...

357,- Kč 420,- Kč

Čekisté: Bezpečnostní složky v evropských zemích východního bloku 1944–1989

Kamiński, L.; Persak, K. ed. /Academia/

Kniha je ve světové historiografii prvním kompendiem základních informací o činnosti komunistických bezpečnostních složek ve střední a východní Evropě. Mezinárodní skupina historiků v něm představuje ucelené studie o genezi, organizaci, metodách a směrech činnosti...

727,- Kč 855,- Kč

Očista československého pohraničí

Glassheim, E. /Academia/

Oblast Sudet v Československu před 2. světovou válkou obývala početná německy mluvící menšina. Tito lidé tam žili stovky let a různě se mísili s českými obyvateli. Soužití nebylo vždy jednoduché, přesto se obě skupiny propojily složitými vazbami lokálních identit....

Spravedlivé a nespravedlivé války: Morální argumentace s historickými příklady

Walzer, M. /Academia/

niha je označována jako nejvýznamnější dílo současnosti v teorii spravedlivé války. Poprvé byla vydána v roce 1977 a nyní vychází česky s novou předmluvou a doslovem. Zkoumá morální otázky, jež vyvstávají před válkami, které vedeme, během nich a po nich. Úvahy a...

502,- Kč 590,- Kč

Kněz prezidentem: Slovensko Jozefa Tisa

Krawczyk, A. /Academia/

Kniha je věnována jedné z nejvýznamnějších a současně nejrozporuplnějších postav moderní slovenské (potažmo československé) historie, Jozefu Tisovi. Autor analyzuje jeho životní osudy, nástup k moci, formování slovenského nacionalismu, „černou legendu“, jež kolem...

361,- Kč 425,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku