Nabízíme  Historie

Reverendissimum officium

Martínková Lenka /Vyšehrad/

Duchovní nebo byrokraté? "Dobří pastýři" nebo "černí četníci"? Kniha se zabývá na příkladu českobudějovické biskupské konzistoře dlouho diskutovaným problémem vztahu mezi katolickou církví a státní mocí v období zrodu moderní veřejné správy během...

211,- Kč 248,- Kč

Obraz šlechtického panství v Čechách 1500 - 1750

Šimůnek, R. /NLN/

V předkládané knize, věnované „obrazům šlechtických panství“, se autor zajímá, proč vlastně tyto „obrazy“ vznikaly, co a jak zachycovaly, jakou mohly mít podobu a komu byly určeny. Ptá se po jejich objednavatelích a tvůrcích, ale především po tom, jaká byla jejich...

594,- Kč 699,- Kč

Smiřičtí: Krátké dějiny úspěšného rodu

kol. autorů /NLN/

Kniha pojednává o šlechtickém rodu, který vstoupil na jeviště dějin až před vypuknutím husitské revoluce. Zato výrazně: první Smiřický Jan, původně nezámožný šlechtic z Hradecka, proslul jako husitský hejtman a politik, který získal značné majetky, ale kvůli...

424,- Kč 499,- Kč

Republika československá: 1918—1939

Hájková, D.; Horák, P. /NLN/

Přestože bylo první republice vyměřeno pouhých dvacet let života, je dnes vnímána jako významná etapa našich dějin, jako jakýsi jejich uzlový bod. Při mnoha příležitostech se na ni odkazuje jako na vzor. Jak ji však doopravdy známe? Reprezentativní publikace nabízí...

1 699,- Kč 1 999,- Kč

Pernštejnské ženy: Marie Manrique de Lara a její dcery ve službách habsburské dynastie

Marek, P. /NLN/

Pernštejnské ženy jsou v knize představeny v předivu rodinných vazeb i ve vztahu k vládnoucí dynastii, a to především ke svým habsburským patronkám. Od skonu Vratislava z Pernštejna až po vymření Pernštejnů po přeslici (1646) byla totiž prestiž rodu erbu zubří hlavy s...

424,- Kč 499,- Kč

Erb českých králů: Zobrazování českého znaku v době Přemyslovců a Lucemburků

Valecký, Š. /NLN/

Kniha se věnuje vývoji českého znaku ve středověku. Mapuje samotný úsvit panovnické heraldiky na našem území, od raných zobrazení tradičních českých heraldických figur přes první použití figury dvouocasého lva až po dobu vlády rodu Lucemburků, kdy je česká...

Kostel Panny Marie na Pražském hradě: Dialog nad počátky křesťanství v Čechách

Štefan, I.; Wihoda, M. /NLN/

Kostel Panny Marie na Pražském hradě patřil k nejhledanějším památkám Čech již od druhé poloviny 19. století. Do bouřlivé názorové výměny nad jeho polohou a významem se postupně zapojili snad všichni přední znalci raného středověku. Mariánský svatostánek totiž...

203,- Kč 239,- Kč

Francouzská nemoc v radách lékařů 16. století: Vznik a vývoj konsiliární literatury na příkladech francouzských a italských představitelů medicíny

Divišová, B. /NLN/

Konsilia tvořila důležitou součást středověké i raně novověké odborné lékařské literatury. Literární konsilium obsahovalo písemné vylíčení jednoho konkrétního případu pacienta a lékařovu radu na léčebný postup. Konsiliární literatura byla v 16. století...

169,- Kč 199,- Kč

Karel IV. Portrét středověkého vládce

Žůrek, V. /NLN/

Karel IV, představuje monument českých dějin, jenž je vytesán v mramoru obdivu a tradovaných klišé. Kniha představuje tohoto panovníka nejen v politickém a kulturním kontextu jeho doby, ale také přibližuje ideje, na nichž zakládal prezentaci své osoby. Vedle základního...

254,- Kč 299,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku