Nabízíme  Historie

Stalin a Evropa: Napodobit a ovládnout, 1928–1953

Snyder, T; Brandon, R. ed. /Past production/

Studie významných historiků a historiček, které v této knize shromáždili Timothy Snyder a Ray Brandon, přibližují různé etapy cesty, kterou Sovětský svaz za vlády Josefa Stalina prošel. Nejprve se diktátor snažil připodobnit zaostalou sovětskou říši Evropě –...

336,- Kč 395,- Kč

Dějiny divadla

Gross Brockett, O. /Rybka Publishers/

Aktualizované vydání Brockettových Dějin divadla představuje přehled dějin divadla od doby jeho vzniku až do současnosti. Publikace, která vyniká mimořádným rozsahem a šíří záběru, mapuje vývoj divadelní tvorby v Evropě, ve Spojených státech amerických, ale také v...

933,- Kč 1 098,- Kč

Prameny k dějinám Velké Moravy, I: Letopisy a kroniky / Magnae Moraviae fontes historici, I: Annales et chronicae

kol. autorů /KLP/

Nové, zásadním způsobem přepracované vydání prvního svazku Pramenů k dějinám Velké Moravy / Magnae Moraviae fontes historici navazuje na záměr původního vydání z roku 1966, které si kladlo za cíl usnadnit přístup ke všem středověkým textům, které obsahují...

602,- Kč 708,- Kč

Z počátků husitské revoluce

Elbel, P.; Jan, L.; Jurok, J. /Matice moravská/

V roce 1417 dal Čeněk z Vartenberka, přívrženec Husova učení a jeden z nejvýznamnějších zemských úředníků, unést na svůj hrad Lipnici pražského světícího biskupa Hermanna z Mindelheimu a ten zde musel vysvětit na kněze řadu příslušníků husovské strany. Kolem...

332,- Kč 390,- Kč

Synové boha Slunce: Vzestup a pád říše Inků

Farfánová Barriosová, E. /Vyšehrad/

Kniha na téměř čtyřech stovkách stran podává živý a plastický obraz života ve starém Peru: od nejstarších kultur až po slavnou a poněkud tajemnou říši Inků, jež byla v 16. století vyvrácena španělskými conquistadory. Na základě svých archeologických bádání,...

339,- Kč 399,- Kč

Gottwald a jeho doba

Kroll, R. /XYZ/

Klement Gottwald byl po převratu v roce 1948 oslavován i nenáviděn. Proto se i po sedmdesáti letech musíme ptát: Kdo vlastně byl a co o něm dnes vůbec víme? V knize Gottwald a jeho doba se autor snaží postihnout nejdůležitější okamžiky života „prvního dělnického...

297,- Kč 349,- Kč

Cesta časem na starých mapách

Brown, K. J. /panges/

Dnes, kdy nám satelitní snímky a GPS služby jako Google Maps poskytují neuvěřitelně přesné obrázky zemského povrchu, se snadno zapomíná, že po většinu lidské historie byl svět neznámým a nepopsaným listem, kterému kartografové, vědci, duchovní a panovníci svěřovali...

679,- Kč 799,- Kč

Kavkazská tragédie: Ruské dobývání Kavkazu v letech 1783–1864

Votápek, V. /Epocha/

Kavkazský hřeben, ležící na okraji Osmanské říše a Persie, získal velký strategický význam na konci 18. století, kdy sem dosáhla ruská územní expanze. Carská armáda chtěla obsadit co nejvíce území, patřící jeho jižním sousedům a k tomu potřebovala zajistit...

242,- Kč 285,- Kč

Moderní Evropan první poloviny 19. století

Hochel, M. ed. /Togga/

Kniha Moderní Evropan první poloviny 19. století přináší zajímavé poznatky k pronikání prvků modernity do různých oblastí života společnosti v prvních desetiletích „dlouhého“ 19. století. Jednotlivé kapitoly tvoří mozaiku vytvářející smysluplný obraz měnící se...

272,- Kč 320,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku