Nabízíme  Svědectví a rozhovory

Lunetové okno

Rejchrt , P. /Stefanos/

Lunetové okno, nová sbírka z pera básníka, prozaika a výtvarníka Pavla Rejchrta (nar. 1942), má převážně retrospektivní charakter: zahrnuje v prvé řadě autorovy texty napsané již v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého věku, v tehdejší společenské situaci nikde...

Píšu, dokud si pamatuju

Lukešová, T. /

Vzpomínky Taťány Lukešové v sobě skrývají celou tragiku 20. století s jeho hrůzami i nadějemi. Do jednoho života se tak vešla milá setkání s TGM a Janem Masarykem, kulturní svět první republiky i idylické dětství obklopené láskou, ale také ztráta téměř všeho,...

220,- Kč 259,- Kč

Moje milovaná Sýrie!

Řehoř III. Laham /Karmelitánské nakl./

Rozhovor nám umožňuje nahlédnout do obav i nadějí melchitského patriarchy, který miluje svou vlast a zná její historii i současnou problematiku jako málokdo. Řehoř III. Laham otevřeně hovoří o krveprolití v Sýrii a o příčinách válek na Blízkém východě, o soužití...

127,- Kč 149,- Kč

Jeho svatost Dalajlama XIV. , Tutu, D. /Jota/

Svět kolem nás se rychle proměňuje, jsme svědky tragédií celosvětového významu, katastrof, (nejen) osobních neštěstí, nemocí, smrti – lze vůbec v takovém světě, v takové době prožívat radostný život a nenechat strasti, aby nás pohltily? Ano, lze pracovat na tom,...

296,- Kč 348,- Kč

S otcem Piem za zády

Slezák, J. /Triton/

Autor deníku před deseti lety prožil příběh putování, který zásadně ovlivnil jeho další život. V poutnickém životě je člověk připraven o podporu rodiny a přátel; není jisté, že bude pokaždé snídat nebo večeřet; není jisté, že v noci bude spát pod střechou, ani...

161,- Kč 189,- Kč

Václav Malý: rozhovory

Malý, V.; Kabát, J. /XYZ/

Václav Malý se většině z nás propojuje s rokem 1989, s jeho první otevřenou modlitbou na rozlehlé Letenské pláni a s naprosto nekompromisními postoji v době totality. Jenže v poslední době jako by o něm bylo slyšet méně. Proč muž s takovou autoritou a obrovskou důvěrou...

Svoboden ve víře-Ze zkušenosti vězněného biskupa

Nguyen Van Thuan, F. X. /Paulínky/

V této knize se autor, vietnamský biskup, chce s námi podělit o svou zkušenost, tedy o to, jak se v každém okamžiku svého života ve vězení setkával s Ježíšem při hledání Boha a jeho vůle - v modlitbě, ve svých bratřích a sestrách, v Panně Marii.

84,- Kč 99,- Kč

Tetín svaté Ludmily: Místo, dějiny a spiritualita

Cílek, V.; Majer, M.; Schmelzová, R. /Dokořán/

Tetín nesporně patří k významným místům české historie – na počátku 10. století se tu nacházel knížecí dvorec, vdovské sídlo kněžny Ludmily, která tady vychovávala svého vnuka Václava, budoucího českého knížete. Zde byla Ludmila také 15. září 921 zavražděna....

424,- Kč 499,- Kč

Benedikt XVI. – Poslední rozhovory: s Peterem Seewaldem

Seewald, P. /Barrister & Principal/

V rozhovorech, které vedl papež Benedikt XVI. s novinářem Peterem Seewaldem krátce před svým odstoupením z úřadu a krátce poté, se čtenáři otevírá možnost pohlédnout spolu s papežem zpět na dobu jeho pontifikátu. Nikdy předtím nemluvil Benedikt XVI. tak otevřeně o...

254,- Kč 299,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku