Nabízíme  Svědectví a rozhovory

Kardinál Tomášek-Generál bez vojska

Svoboda, B. /Vyšehrad/

ŽIVOT KARDINÁLA TOMÁŠKA NA PODKLADĚ HISTORICKÝCH UDÁLOSTÍ Druhé, rozšířené vydání sborníku, sestaveného J. Hartmanem, B. Svobodou a V. Vaškem, podává souhrn vzpomínek těch, kteří se s velkým pražským arcibiskupem a později i kardinálem setkali v různých fázích...

211,- Kč 248,- Kč

K jádru věci-Aktuální reflexe z let 1993–2003

Mádr, O. /Vyšehrad/

Na tématech jako Rozumět dějinám, Co je pravda?, Víra jako dar, Katolická identita, Životní prostředí, příroda, stvoření, Od moci k autoritě a dialogu, Proč sláva Bohu?, Teologie otázky apod. si pro sebe i pro druhé ujasňuje, v čem spočívají nejhlubší hodnoty lidského...

25,- Kč 29,- Kč

Kardinál Tomášek a pokoncilní proměna pražské arcidiecéze

Opatrný, A. /Karmelitánské nakl./

Pražský arcibiskup kardinál František Tomášek stál v čele arcidiecéze v létech 1965 - 1991, tedy v době plné významných změn, jakými bylo zakončení 2. vatikánského koncilu, "pražské jaro", tzv. normalizace, sametová revoluce a přechod do života ve svobodě. Desetiletý...

169,- Kč 199,- Kč

Cesty Božím (ne)časem

Doležal, M. /Karmelitánské nakl./

Výbor z řady rozhovorů-setkání s osobnostmi české kultury, církve a vědy, které přes totalitní nástrahy 20. století a životní zkoušky nepřestaly hledat smysl stvoření. Několik středoevropských osudů nahlédnutých v podobě jedinečné, neopakovatelné životní cesty,...

152,- Kč 179,- Kč

Dopisy bratru Patrikovi

Otec Jeroným /Triáda/

Soubor dopisů Otce Jeronýma, duchovního obnovitele mnišského života v klášteře Sept Fons. Vychází u příležitosti otevření trapistického kláštera v Novém Dvoře.

211,- Kč 248,- Kč

Není spravedlnosti na zemi

Stránský, o. /Susa/

Autor se jediný z židovské rodiny vrátil z nacistických koncentračních táborů. Své rodinné a osobní vzpomínky dovádí až po odškodnění obětí nacizmu, které sám účinně pomáhal dojednávat. Uspořádal Teodor Marjanovič. Fotografická příloha z archivu autora....

146,- Kč 170,- Kč

Všivá doba

František Vaněček

Období Charty 77 v deníkových záznamech a glosách jednoho z jejích signatářů.

102,- Kč 120,- Kč

Vzdor ducha

Josef Zvěřina /Vyšehrad/

Dosud nepublikované příležitostné texty z posledních dvaceti let života předního českého teologa dávají plastický vhled do jeho schopnosti vést láskyplný boj s přáteli i nepřáteli o nejzákladnější hodnoty křesťanské existence.

25,- Kč 29,- Kč

Poutník

Ignác z Loyoly /Refugium Velehrad-Roma/

Vlastní životopis sv. Ignáce z Loyoly. Nejvýstižnější svědectví o vlastním životě podává svatý Ignác osobně, když se představuje jako poutník. Nové české vydání základního hagiografického dokumentu pojednávajícího o často nepředvídaných životních zvratech...

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku