Nabízíme  Svědectví a rozhovory

Michelob - pivo z Čech

Reiner Kreissl

Literárně zpracované rodinné a osobní vzpomínky na společný život Čechů, Němců a Židů na pomezí Rakovnicka a Žatecka.

Jak to vidím-Z rozhlasových komentářů 2000–2002

Medek, I. /Vyšehrad/

S úvodem Pavla Tigrida. Soubor příležitostných úvah jedné z nejvýznamnějších osobností české politické kultury.

25,- Kč 29,- Kč

Síla i šarm - Příběh Jana Pavla II.

Hülsebusch, B. /Karmelitánské nakl./

Tato kniha seznamuje formou krátkých epizod s životní poutí papeže Jana Pavla II.

81,- Kč 95,- Kč

Inuk znamená člověk-Deset let misionářem mezi Eskymáky

Buliard, R. /Karmelitánské nakl./

Sugestivní a autentický dokument o zanikajícím světě obyvatel dálného severu na pozadí heroických dějin jejich evangelizace - taková je kniha Na hřbetu země. Její autor francouzský misionář Roger Buliard drsný život Eskymáků nejen popisuje, ale přímo ho s obyvateli...

Kardinál Tomášek-Generál bez vojska

Svoboda, B. /Vyšehrad/

ŽIVOT KARDINÁLA TOMÁŠKA NA PODKLADĚ HISTORICKÝCH UDÁLOSTÍ Druhé, rozšířené vydání sborníku, sestaveného J. Hartmanem, B. Svobodou a V. Vaškem, podává souhrn vzpomínek těch, kteří se s velkým pražským arcibiskupem a později i kardinálem setkali v různých fázích...

211,- Kč 248,- Kč

K jádru věci-Aktuální reflexe z let 1993–2003

Mádr, O. /Vyšehrad/

Na tématech jako Rozumět dějinám, Co je pravda?, Víra jako dar, Katolická identita, Životní prostředí, příroda, stvoření, Od moci k autoritě a dialogu, Proč sláva Bohu?, Teologie otázky apod. si pro sebe i pro druhé ujasňuje, v čem spočívají nejhlubší hodnoty lidského...

25,- Kč 29,- Kč

Kardinál Tomášek a pokoncilní proměna pražské arcidiecéze

Opatrný, A. /Karmelitánské nakl./

Pražský arcibiskup kardinál František Tomášek stál v čele arcidiecéze v létech 1965 - 1991, tedy v době plné významných změn, jakými bylo zakončení 2. vatikánského koncilu, "pražské jaro", tzv. normalizace, sametová revoluce a přechod do života ve svobodě. Desetiletý...

169,- Kč 199,- Kč

Cesty Božím (ne)časem

Doležal, M. /Karmelitánské nakl./

Výbor z řady rozhovorů-setkání s osobnostmi české kultury, církve a vědy, které přes totalitní nástrahy 20. století a životní zkoušky nepřestaly hledat smysl stvoření. Několik středoevropských osudů nahlédnutých v podobě jedinečné, neopakovatelné životní cesty,...

152,- Kč 179,- Kč

Dopisy bratru Patrikovi

Otec Jeroným /Triáda/

Soubor dopisů Otce Jeronýma, duchovního obnovitele mnišského života v klášteře Sept Fons. Vychází u příležitosti otevření trapistického kláštera v Novém Dvoře.

211,- Kč 248,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku