Nabízíme  Religionistika  Ostatní

Gnóze

Kurt Rudolph /Vyšehrad/

Gnóze neboli náboženství „poznání“ či „vědění“ (řec. gnósis) představuje významný nábožensko-filosofický proud pozdní antiky s kořeny v židovském mudrosloví a apokalyptice, íránsko-zoroastrovských náboženských představách a řeckém myšlení. Ve svébytné...

Neočekávaná cesta-O konverzi z buddhismu ke katolictví

Williams, P. /CDK/

Neočekávaná cesta je velmi osobním vyznáním Paula Williamse, anglického profesora religionistiky a bývalého čelného propagátora buddhismu, v němž vysvětluje důvody své konverze k římskokatolické církvi. Autor seznamuje čtenáře s vlastním duchovním vývojem a...

212,- Kč 249,- Kč

Král světa

René Guénon (nakladatelství Malvern)

René Guénon (1886-1951), francouzský filosof a matematik, který po zasvěcení do súfismu přijal jméno Abdel Wahid Jahía, patří k nejznámějším představitelům tzv. tradicionalistické školy. Z velkého množství jeho děl věnovaných především srovnávací spiritualitě,...

126,- Kč 148,- Kč

Skryté evangelium-Dešifrování duchovního poselství aramejského Ježíše

Douglas-Klotz, N. /DharmaGaia/

Nové pojetí spirituality aramejského Ježíše v díle známého badatele přináší jedinečný blízkovýchodní pohled na otázky našeho duchovního života a víry. Autor ve své studii o aramejském Ježíši zkoumá různá témata vyjádřená v Ježíšových slovech a...

228,- Kč 268,- Kč

Malá encyklopedie bohů a mýtů Jižní Ameriky

Mnislav Zelený-Atapana (nakladatelství Libri)

Jižní Amerika je geografický, nikoli kulturní pojem, a proto autor texty člení podle areálů na Andy, Velkou Amazonii, Gran Chaco, Ohňovou zemi a pro každý areál vybral vzorky mýtů, bohů, božstev, duchů, rituálů a ceremonií. Každý z areálů je jiný, ale odlišují se...

272,- Kč 320,- Kč

Diwan Abatur (Abaturův svitek) totiž Mandejská kniha mrtvých

Kozák, J. (nakladatelství Volvox Globator)

Mandejci jsou velmi uzavřeným společenstvím. Mnozí z nich považují za zakladatele své církve Jana Křtitele. Židy, muslimy i křesťany bývají pokládáni za téměř křesťany, ač jejich nauky jsou podobné i odlišné zároveň. Mezi jejich církevními texty hraje výjimečnou...

169,- Kč 199,- Kč

Keltské bájesloví

James MacKillop (NLN - Nakladatelství Lidové Noviny)

Autor postupně rozebírá dochované mýty a vykládá je i s pomocí nejnovějších archeologických nálezů. Stranou nezůstává ani silné sepětí božstev s živočišnou říší.

Ginza - Gnostická bible nazarejců II.

Kniha V,5 - XVIII /Bibliotheca gnostica/

Celá nazarejská Ginza reprezentuje myšlení původního liturgického období lidských dějin, kdy lidé ještě měli povědomost o svém původu z horních světů, mandejsky „z nebeského Adakase“, dokonalého Člověka. Tím se nazarejské svědectví podobá jak nejstarší...

332,- Kč 390,- Kč

Ginza - gnostická bible nazarejců I.

/Bibliotheca gnostica/

„Nazarejci“ nebo také „mandejci“ či „přívrženci učení Jana Křtitele“ je prastará křesťanská obec, sídlící v jižní Mezopotámii, která, jak sama tvrdí a jak vyplývá také ze známé scénky křtu Ježíše Krista v Novém zákoně, reprezentuje velmi starou...

238,- Kč 280,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku