Nabízíme  Religionistika  Ostatní

Snění temnoty-Magie, sex a politika

Starhawk /Malvern/

Kniha Snění temnoty: magie, sex a politika čelné představitelky hnutí wicca a významné politické aktivistky vystupující pod jménem Starhawk pozoruhodně spojuje oblasti magie, spirituality a snah o politické a společenské změny. Nabízí mýtus o životním naplnění a léčivé...

Encyklopedie mytologie germánských a severských národů

Vlčková, J. /Libri/

Kníha se soustřeďuje na rozlehlou geografickou oblast osídlenou v minulosti germánskými kmeny (pevninská Evropa, Skandinávie, Britské ostrovy a Island) a doplňkově se zabývá i Finskem, které do oblasti geograficky náleží. Hesla se zabývají prameny, z nichž se mýty...

298,- Kč 350,- Kč

Čínská Gnose-Komentáře k Tao te ťingu

Petri, C. de; Rijckenborgh, J. van /Lectorium Rosicrucianum/

Gnose je univerzální, čas ani prostor ji nemůže omezovat. Je obsažena v moudrosti všech staletí, všech národů a ras. Tak přibližně před dvěma tisíci lety napsal čínský filosof Lao c’ své nepomíjivé dílo Tao te ťing. Toto dílo je tak celistvé, tak důkladné, že ve...

314,- Kč 369,- Kč

Kořeny indoevropské duchovní tradice

Kozák, J. /Bibliotheca gnostica/

Český religionista a překladatel ze sanskrtu Jan Kozák (Ašvaghóša: Příběh Buddhova života, Praha 2005; Manuův zákoník, Praha 2012) vykládá přehlednou učebnicovou formou původní ideologii a náboženství Indoevropanů založených na védské moudrosti, tj. podstatu starého...

332,- Kč 390,- Kč

Spiritualita (nejen) pro skeptiky

Samojský, P. /Unitaria/

Nejdůležitějším rysem publikace je autorův důsledně otevřený přístup k lidské spiritualitě a snaha o její co nejširší pojetí. P. Samojský, jenž myšlenkové podklady pro sepsání této knihy shromažďoval v průběhu své dosavadní dvacetileté unitářské duchovenské...

280,- Kč 329,- Kč

Korejská náboženství

Glomb,V.; Löwensteinová, M. /Togga/

Kniha Korejská náboženství je výběrem z textů dokladujících vývoj duchovních představ obyvatel Korejského poloostrova od starověku až po současnost. Staletí importů, asimilace i perzekuce jednotlivých náboženských směrů a škol dala v Koreji vzniknout mimořádně...

289,- Kč 340,- Kč

Rituální jeskyně starých Mayů-Cesta za tajemstvím mayských podsvětních mýtů

Chládek, S. /Academia/

Co pro Maye znamenají jeskyně a co v sobě ukrývají za tajemství? Co se v nich dělo a jakou roli hrály v mayském náboženství a mytologii? Na to se snaží odpovědět první souborná práce, která shrnuje nedávné výsledky archeologického výzkumu jeskyní mayské oblasti, a to i...

676,- Kč 795,- Kč

Apokalypsa nebo transformace?

Vojtíšek, Z. /Dingir/

Mileniální koncepce v minulosti i současnosti

247,- Kč 290,- Kč

Džinismus-Jako spásná nauka, světový názor a náboženství

Werner, K. /CAD Press/

První a jediná publikace v češtině (i slovenštině) o džinismu - jednom ze 3 hlavních indických náboženství, podstatně starším než buddhismus i křesťanství, navíc z pera jednoho z nejvýznamnějších českých indologů, prof. Karla Wernera, autora řady vědeckých prací a...

567,- Kč 667,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku