Nabízíme  Katecheze

Biblické příběhy-obrazová encyklopedie

/Slovart/

Kniha Biblické příběhy – Obrazová encyklopedie je nepostradatelný pomocník pro všechny zvídavé čtenáře (i jejich rodiče), kteří se chtějí seznámit s nejdůležitějšími postavami a příběhy z Bible. Líčí nejvýznamnější události ze Starého i Nového zákona,...

254,- Kč 299,- Kč

Kdo stvořil Stvořitele

Kuneš, P. /Triáda/

Kniha neotřele vysvětluje dětem základní pojmy křesťanského života a víry. Obsahuje výklad Desetera a modlitby Otčenáš, věnuje se Ježíšovým podobenstvím a křesťanským svátostem. Více než polovinu publikace tvoří odpovědi na důmyslné otázky, které děti zaslaly...

220,- Kč 259,- Kč

Ježíš nás zve ke svému stolu-Průvodce pro děti na cestě k prvnímu svatému přijímání

Lasconi, T. /Paulínky/

Kniha vede malé čtenáře k hlubšímu pochopení velké životní události, na kterou se připravují. Nejprve se poukazuje na význam důvěrného setkávání s Ježíšem v eucharistii, poté se na některých biblických příbězích představuje Ježíšovo jednání, dává do...

106,- Kč 125,- Kč

Ježíš

Grün Anselm, Ferri Giuliano /Barrister and Principal/

Kdo byl Ježíš z Nazareta? Král Židů? Rybář lidí? Mesiáš? Otec Anselm Grün vypráví působivě a napínavě o Ježíšově životě a působení: o jeho narození v Betlémě, o zázracích, které uskutečňoval, o podobenstvích, jež vyprávěl, o jeho cestě utrpení.

169,- Kč 199,- Kč

Antistresové vymalovánky svatých

Lukášová, D. /Barrister & Principal/

Je to konečně tady! Po letech, kdy na trhu byly pouze omalovánky absurdních postav z dětských pořadů a pohádek, pěkné leč složité a vyprázdněné omalovánky pro dospělé a všudypřítomný Krteček, přichází Vymalovánky svatých – desíti mužů a žen spolu s krátkým...

110,- Kč 129,- Kč

Anežka Česká – Princezna chudých

Šťastná, K. /Cesta/

Už odmalička byla výjimečná. Byla to totiž princezna. Narodila se před více než osmi sty lety. Možná se vám to zdá neuvěřitelně dávno. Přes to všechno se od ní můžeme inspirovat a učit i my, i v dnešní době. Zkusíme to děti spolu?

42,- Kč 49,- Kč

Bible vypráví o Ježíši – osnovy

Lloyd-Jonesová, S. /Návrat domů/

Osnovy pro použití knihy Bible vypráví o Ježíši při práci ve skupinách dětí, dětských besídkách a nedělních školách. Obsahují aktivity na úvod příběhu, výklad biblického příběhu přiměřený dětskému posluchači,poznámky pro učitele, návrhy aktivit pro...

283,- Kč 333,- Kč

Svatý František

Grün Anselm /Karmelitánské nakladatelství/

Kdo vlastně byl jeden z nejznámějších svatých – František z Assisi? Anselm Grün vypráví napínavý příběh jeho života: jak byl v mládí rozpustilý, jak se rozhodl vzdát života v bohatství a vést prostý život, jak mluvil s ptáky, jak zkrotil vlka v Gubbiu nebo jak složil...

169,- Kč 199,- Kč

Bůh je tady!

Zajícová, J. /Portál/

Kniha je určena dětem raného školního věku a představuje pomůcku, jak s nimi vést rozhovory o křesťanských tématech. Vychází z přirozeného dětského světa (rodiče, kamarádi, svět kolem nich, základní vztahy…) a formou jednak krátkých otázek a podnětů, jednak...

195,- Kč 229,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku