Nabízíme  Religionistika  Starověká náboženství

K čemu je věštění ze snů?: Překlad a výklad Synesiova spisu O snech

Horáček, F. /Pavel Mervart/

Knížečka O snech je záhadná i na poměry pozdněantického filosoficko-náboženského prostředí svého vzniku. Synesios z Kyrény (370–413 n. l.) v ní jako žák alexandrijské filosofky Hypatie v novoplatónském rámci a rétoricky bohatě vykládá o vztahu duše ke světu, o...

390,- Kč 459,- Kč

Tři přednášky o gnozi

Kozák, J. /Bibliotheca gnostica/

Přednáškový cyklus interpretuje starověký obřad sómy coby teologický základ celého křesťanství, nachází rozdíl mezi původní koncepcí základního liturgického obřadu indoevropského náboženství a sekundární židokřesťanskou verzí. Sóma byl v pojetí indoevropské...

122,- Kč 143,- Kč

Sám spatříš svět stínů: Hranice mezi světy v pozdních ságách o Islanďanech

Korecká, L. /Herrmann & synové/

Hranice mezi lidskou společností a světem mrtvých, snů a nadpřirozených bytostí je v pozdních ságách o Islanďanech úzká a lze ji oběma směry překračovat. Literární motivy překračování hranic nepředstavují v ději ság pouhé náhodně zvolené epizody, nýbrž...

212,- Kč 249,- Kč

Věštění v antickém Řecku IV.: Mezi vodou a ohněm

Vítek, T. /Herrmann & synové/

Čtvrtý a závěrečný díl Věštění v antickém Řecku přináší ve třech částech výklad čtyř větších skupin induktivních věštebných technik, které jsou doloženy z antiky nebo středověku. Část nazvaná „Voda“ pojednává o pozadí a principech metod, které...

472,- Kč 555,- Kč

Ódinn. Mýtus, oběť, iniciace

Kozák, J. A. /Herrmann & synové/

Kniha se věnuje staroseverskému náboženství a mytologii. Poskytuje přehledný úvod do kultury, mýtů a rituálů předkřesťanské Skandinávie doby vikinské a podrobný výklad věnovaný nejvýznamnějšímu severskému božstvu – Ódinovi. Autor představuje jednotlivé mýty, v...

189,- Kč 222,- Kč

Soumrak bohů: Severské mýty a báje

Kadečková, H. /Dybbuk/

Nové vydání nejznámějších severských mýtů a bájí v převyprávění Heleny Kadečkové. Svérázné příběhy o vzniku světa, věčném boji vládce Ódina, hrdinství boha Tóra a jeho kouzelném kladivu Mjöllni, lstivém poloobru Lokim, statečných soubojích s obry, o...

249,- Kč 293,- Kč

Epos o Gilgamešovi

Prosecký, J.; Rychtařík, M. /NLN/

Epos o Gilgamešovi je považován za nejvýznamnější dílo akkadské (babylónsko-asyrské) literatury a literatury starověkého Předního východu vůbec, jež se plným právem stalo součástí literatury světové. Je oslavou přátelství a hrdinské odvahy, výrazem úzkosti před...

382,- Kč 449,- Kč

Gnostický Adam: Stvoření člověka a rajský příběh podle setovské mytologie

Vítková, Z. /Herrmann & synové/

Řecké slovo gnósis znamená „poznání“, které se podle gnostiků týkalo především odhalení skutečné povahy pozemského světa a vlastní spřízněnosti se světem božským. Úkolem člověka je svou božskou část „probudit“, a otevřít si tak možnost pro opravdovou...

189,- Kč 222,- Kč

Perun bůh hromovládce: Sonda do slovanského archaického náboženství

Téra, M. /Pavel Mervart/

Práce Michala Téry představuje Peruna – božstvo starých Slovanů – komplexně a v širokém kontextu. Využívá k tomu četné písemné prameny, archeologický materiál a analogie z jiných náboženských systémů, především z oblasti indoevropských tradic. Mimo pozornost...

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku