Nabízíme  Religionistika  Islám

Atlas muslimských strašáků-aneb Vybrané kapitoly z "mediálního islámu"

Ostřanský, B. /Academia/

Zájem o islám soustavně narůstá, což se odráží v knihkupectvích i v médiích. Přitom řada kontroverzních jevů, jež léta plní zpravodajské rubriky, se v základních příručkách o islámu nevyskytuje vůbec nebo jen okrajově. Nezasvěcený pozorovatel tak může snadno...

200,- Kč 235,- Kč

Smrt, hroby a záhrobí v islámu-Poslední věci člověka pohledem muslimských pramenů

Ostřanský, B. ed. /Academia/

Přemítání o smrti, záhrobí i onom světě již od pradávna zaměstnává věřící všech náboženství, což platí bezezbytku rovněž pro muslimy. Přitom nikde v islámu nedoznal rozpor mezi literou islámského práva a zavedenými zvyklostmi takové hloubky jako právě v...

298,- Kč 350,- Kč

Právo šaría pro nemuslimy

Warner, B. /CSPI/

Islám je politický systém s vlastní sbírkou zákonů, která se nazývá šaría. Právo šaría stojí na úplně jiných principech než náš právní systém. Mnoho jejích nařízení se týká nemuslimů. Co znamená právo šaría pro naše občany? Jakým způsobem se nás...

127,- Kč 149,- Kč

Islámské rodinné právo se zaměřením na právo manželské

Bezoušková, L. /Leges/

Monografie nabízí první ucelený pohled na islámské rodinné právo, kdy středem pozornosti je právo manželské. Úvodní část se věnuje pramenům islámského práva a právním školám, jejichž role při výkladu práva a názorová pluralita je častokráte opomíjena....

340,- Kč 400,- Kč

Muslimští migranti a český sekulární stát

Pavlíková Eva /Pavel Mervart/

Kniha, kterou čtenářům předkládáme, je věnována různým aspektům života muslimů v České republice. Značná část textu se opírá o výzkumná zjištění z rozhovorů s muslimskými příchozími z mnoha různých zemí. Autorka zkoumala, co se podle jejich vlastních slov v...

110,- Kč 129,- Kč

Meditace o Genesi-O společných kořenech židovské, křesťanské a islámské spirituality stvoření

Douglas-Klotz, N. /DharmaGaia/

Tato kniha zkoumá starobylé formy meditace a modlitby, jež vyrostly ze společné půdy tří monoteistických náboženství Blízkého východu, a snaží se tuto spirituální praxi oživit. Naše meditace Počátku krouží kolem dvou základních témat: stvoření kosmu a archetypu...

236,- Kč 278,- Kč

Wásitské vyznání

Tajmíja, I. /Academia/

Ibn Tajmíja se řadí mezi nejvlivnější myslitele moderního a současného islámu, ačkoli nás od doby jeho smrti dělí bezmála sedm set let. Jedná se o autora strohé, přísné a tradicionalistické interpretace islámu, brojící proti všemu novotářství a kacířství....

191,- Kč 225,- Kč

Milníky na cestě

Qutb, S. /Academia/

Spis egyptského muslimského myslitele a aktivisty (popraven 1966) Milníky na cestě představuje klíčový text soudobého islámského fundamentalismu (islamismu), jímž se inspirují přinejmenším dvě generace náboženských radikálů po celém islámském světě. Překladatel, a...

298,- Kč 350,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku