Nabízíme  Religionistika  Islám

Dokonalý člověk a jeho svět v zrcadle islámské mystiky

Ostřanský, B. (nakladatelství Orientální ústav AV ČR)

Koncept dokonalého člověka nesporně patří k jednomu z nejpodstatnějších a nejproduktivnějších témat islámské mystiky (súfismu). Jeho odraz nacházíme na stránkách spisů mnoha významných súfijských učenců. Svou pozornost mu věnoval rovněž vrcholný představitel tzv....

178,- Kč 209,- Kč

Úsměvy a moudrost Persie

Ibrahim-Ouali, L.; Namvar-Motlag, B. /Portál/

Krátké příběhy, vybrané a převyprávěné z Masnaví. Dílo velkého perského básníka a filozofa Džaláluddína Rúmího, které Rúmí diktoval svým žákům na konci svého života - před více než sedmi sty lety. Příběhy jsou různého původu, některé jsou tradiční a...

178,- Kč 209,- Kč

Islám a muslimská obec

Frederic M. Denny /Prostor/

Další svazek knižní řady Náboženské tradice světapředstavuje vývojově třetí a nejmladší náboženský systém - islám - jemuž dalo vzniknout semitské civilizační prostředí Předního východu. Autor přistupuje k islámu z pozic kulturního antropologa, který se pouští...

Hamás - Islámský terorismus ve Svaté zemi

Massimo Introvigne (Vyšehrad)

Současné nebezpečí islámského hnutí Hamás. Radikální islámské hnutí Hamás patří mezi temné „hrozby“ dnešní doby. Kniha předního odborníka v problematice islámského radikalismu a terorismu může pomoci lépe poznat skutečnou tvář této hrozby – zabývá se...

25,- Kč 29,- Kč

Příběhy dervišů

Shah, Idries /Portál/

I přes časový a geografický odstup přitahují súfijské příběhy již po staletí pozornost čtenářů západní kultury. Súfismus - mystická tradice islámu - představuje méně známou tvář tohoto náboženství, která se vyznačuje duchovní hloubkou, otevřeností,...

Náboženství v boji o Palestinu

Mendel, M. /Atlantis/

Kniha se soustřeďuje na střet judaismu, islámu a křesťanství v souvislosti se současným etnicko-politickým konfliktem na území historické Palestiny.

Muhammad

Cook, M. /Argo/

Kniha přibližuje Muhammedův život a dílo.

41,- Kč 48,- Kč

Malá encyklopedie islámu

Bahbouh, Ch. /Dar Ibn Rushd/

Publikace poskytuje základní informace o islámu a o zemích, v nichž zaujímá islám významné místo v dnešní době.

96,- Kč 113,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku