Nabízíme  Religionistika  Obecná religionistika

Sexuální životy svatých

Burrusová, V. /Academia/

Působivá série interpretací raně křesťanských legend potěší, ohromí a překvapí každého zájemce o erotismus svatých. Autorka se distancuje od tradičního výkladu životopisů starověkých světců jako něčeho antierotického nebo neerotického a odhaluje v nich...

251,- Kč 295,- Kč

Náboženství společnosti

Luhmann, N. /Karolinum/

V díle Niklase Luhmanna, myslitele funkcionální sociální teorie a dnes již sociologického klasika, který byl pro svůj široký záběr označován za „Hegela druhé poloviny 20. století“, hraje analýza náboženství stěžejní roli. Ze série statí, které mu věnoval,...

272,- Kč 320,- Kč

Osobní náboženství-Průvodce na cestě rozvoje osobní spirituality v sekulárním světě

Moore, T. /Emitos/

Známý americký spisovatel, pro jehož dílo, výrazně ovlivněné myšlenkami J. Hillmana a C. G. Junga, je typické prolínání psychoterapie s ekologickými, spirituálními a náboženskými tématy, se ve své nové knize zabývá možnostmi a podmínkami osobnostního rozvoje v...

128,- Kč 150,- Kč

Myšlení o transcendenci

/Pavel Mervart/

Kniha Myšlení o transcendenci nabízí dvanáct zastavení nad pojetími transcendence z pohledu teologů od starověku po moderní dobu, renesančních umělců, náboženských pedagogů a jazykovědců. V chronologickém sledu se před čtenářem odkrývá bohatý myšlenkový svět...

237,- Kč 279,- Kč

Náboženství jako teologický fenomén

Červenková, D. /Pavel Mervart/

Chceme-li porozumět náboženskému pluralismu z hlediska recentní katolické teologické reflexe, je třeba si ujasnit některé základní koncepty, s nimiž současná teologická hermeneutika pracuje. Patří mezi ně i pojem náboženství. Předkládaný text rozvíjí především...

127,- Kč 149,- Kč

Boj o Jeruzalém-Radikální islám, Západ a budoucnost Svatého města

Gold, D. /Garamond/

Na pozadí třítisícileté historie města a dějin tří monoteistických náboženství autor předkládá vazby muslimů, křesťanů a židů ke svatým místům v Jeruzalémě a jako diplomat a politolog dokazuje, že svobodný přístup k mešitě Al Aqsá a Skalnímu dómu, Chrámu...

338,- Kč 398,- Kč

Bůh se vrací-O tom, jak globální oživení víry mění svět

Micklethwait, J. /Triton/

Současné problémy ve světě nespočívají v náboženství samotném, nýbrž ve spojení náboženství s autoritářskou mocí. Autoři poukazují na návrat víry v Boha do veřejného i soukromého prostoru všude na světě, a zároveň nutí čtenáře, aby se nedívali na...

339,- Kč 399,- Kč

Tradice a proměny-Mýtus, historie a fikce v Asii

Labus, D.; Löwensteinová, M. ed. /Filozofická fakulta UK v Praze/

Jako byla pro západní kulturní tradici po staletí jednou z ústředních hodnot svoboda a kreativita jednotlivce, tak roli pomyslného středobodu ve východních kulturách hrála po tisíciletí ortodoxie per se. Na pozadí přitom stálo v mnoha ohledech odlišné chápání vztahu...

208,- Kč 245,- Kč

Dějiny náboženského myšlení II.-Od Gautamy Buddhy k triumfu křesťanství

Eliade, M. /Oikoymenh/

Dějiny náboženského myšlení představují Eliadeho poslední velké dílo. Na rozdíl od své starší knihy Traité d’histoire des religions, kde se pokusil o systematický výklad morfologie projevů posvátna napříč nejrůznějšími kulturami i dějinnými epochami, líčí zde...

491,- Kč 578,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku