Nabízíme  Religionistika  Obecná religionistika

Mezi náboženstvím a politikou

Arnason, J. P.; Hanyš, M. a kol. ed. /Togga/

Kolektiv autorů sestávající ze sociologů, filosofů, historiků a politologů v knize zkoumá vztahy mezi náboženstvím a politikou z rozmanitých teoretických, metodologických a disciplinárních hledisek. V teoreticky zaměřených kapitolách pojednávají J. Sokol, J. P. Arnason a...

272,- Kč 320,- Kč

Ženy, náboženství, násilí a moc

Carter, J. /Triton/

V knize se bývalý americký prezident podrobně zabývá předsudky, diskriminací, násilím, zkresleným výkladem náboženských textů (Bible, Koránu a dalších), fyzickým a duševním týráním, chudobou, nemocemi a válkami z hlediska ženské nerovnosti, existující dnes na celém...

254,- Kč 299,- Kč

Ne islámu!-Protiislámská politika v České republice

Mareš, M. a kol. /CDK/

Kniha Ne islámu! Protiislámská politika v České republice se věnuje aktuálnímu jevu s dopadem na domácí politickou situaci. Agenda zaměřená na kritiku islamizace a islámu je důležitou součástí politiky mnoha politických stran, hnutí a uskupení. Autoři objasňují...

186,- Kč 219,- Kč

Islám a sebedestrukce Západu-výbor z textů

Lisicki, P. /CDK/

Polský novinář a spisovatel Paweł Lisicki říká ve svých esejích věci na rovinu. Nemilosrdně se vypořádává s mýty a polopravdami, které ve veřejné debatě udržuje politická korektnost všech odstínů. Lisicki však není pouze polemický publicista. Ve svých textech...

186,- Kč 219,- Kč

Islám jako výzva pro křesťany

Hošek, P. /Návrat domů/

Aktuální, čtivá a důležitá. Kniha Pavla Hoška vnáší do diskuze o islámu perspektivu křesťanské víry. Poučeně, srozumitelně, ale nikoli triviálně autor uvádní čtenáře na cestu ohledávání vlastních hodnot, osobního přesvědčení i samotných základů vlastní...

106,- Kč 125,- Kč

Síla mýtu

Campbell, J.; Moyers, B. /Argo/

Síla mýtu je knižní přepis proslulého šestihodinového cyklu rozhovorů amerického antropologa, religionisty a filozofa Josepha Campbella (1904-1987) s moderátorem Billem Moyersem, v zasvěcených sondách do nejrůznějších kultur, civilizací a náboženství věnovaných proměnám...

296,- Kč 348,- Kč

Encyklopedie menších křesťanských církví v České republice

Nešpor, Z.; Vojtíšek, Z. /Karolinum/

Současná česká religiozita prochází dynamickým vývojem a náboženská scéna je natolik diverzifikovaná, že je obtížné vyznat se v ní. Encyklopedie menších křesťanských církví v ČR přitom přibližuje jeden z jejích nejrychleji rostoucích a současně nejméně...

417,- Kč 490,- Kč

Stíny minaretů-Islám a muslimové jako předmět českých veřejných polemik

Beránek, O.; Ostřanský, B. ed. /Academia/

Během nemnoha let se islám ze vzdáleného a exotického předmětu rozprav odborníků a publicistů stal tématem vskutku celonárodním. Diskuse o muslimech často představují pouhou část širších střetů, bez jejichž mediálních i politických přesahů si současné dění...

251,- Kč 295,- Kč

Konečná stanice Islámský stát?-Selhání státu a náboženská válka v arabském světě

Hermann, R. /Academia/

Čtivě a přitom zasvěceně odhaluje islamolog a dlouholetý korespondent deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung z Blízkého východu pozadí vzniku a expanze tzv. Islámského státu v Sýrii a Iráku. Svou analýzu zasazuje do kontextu rozpadu státnosti v arabském světě a totálního...

157,- Kč 185,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku