Nabízíme  Religionistika  Obecná religionistika

Boží blud-Přináší náboženství útěchu, anebo bolest?

Dawkins, R. /Citadella/

Když známý britský evoluční biolog Richard Dawkins vydal v roce 2006 knihu The God Delusion, okamžitě tím rozpoutal živou diskusi ve sdělovacích prostředcích i na Internetu. Tento vědec již předtím napsal hodně děl o vztahu filozofie a vědy, v nichž kromě jiného...

339,- Kč 399,- Kč

Putovat s andělem

Albrecht, P. Y.; Souzenelle, A. de /Malvern/

Zatímco v první části této knihy se autorka Symbolismu lidského těla zabývá přítomností andělů v židovsko-křesťanské tradici, Pierre-Yves Albrecht zkoumá význam andělů od starověké Persie až po súfijský islám. V návaznosti na dílo H. Corbina se s těmito autory...

253,- Kč 298,- Kč

Vnitřní Egypt aneb Deset ran duše

Souzenelle, A. de /Malvern/

Autorka v této knize přibližuje a vykládá biblický příběh 2. knihy Mojžíšovy o útěku z Egypta a egyptských ranách jako příběh o povstávání člověka a jeho přerodu z animální dimenze k obrazu Božímu. Svým vhledem do mytické obraznosti biblického jazyka nám...

236,- Kč 278,- Kč

Islám a budoucnost tolerance

Harris, S.; Nawaz, M. /Volvox Globator/

Jsou radikální muslimové opravdu v menšině? Jak malá je tato menšina? Zastává umírněná většina liberální hodnoty? Kdo je vlastně onen často vzývaný „umírněný“ muslim? A je islám mírumilovné náboženství, které bylo „uneseno“ teroristy? Na tyto a další...

212,- Kč 249,- Kč

Mezi nebem a zemí

Werfel, F. /Barrister & Principal/

„Autor je Žid, věřící v Ježíše Krista. Přesto zůstává nepokřtěným Židem. Pro toto své počínání může uvést více důvodů. První důvod: autor věří, že pokud by Izrael jako národ a náboženství zmizel ze světa, přestal by existovat konkrétní svědek...

195,- Kč 229,- Kč

Propaganda džihádu-Časopisy Al-káidy, Islámského státu a Tálibánu v angličtině

Plisková, K. /Barrister & Principal/

Džihádistická propaganda, která se šíří volně na internetu ve formě online časopisů, je stále se prohlubujícím trendem, který dnes představuje významnou bezpečnostní hrozbu. Ta může vést k radikalizaci a rekrutaci osob do džihádistických skupin, ale i k jejich motivaci...

169,- Kč 199,- Kč

Mezi náboženstvím a politikou

Arnason, J. P.; Hanyš, M. a kol. ed. /Togga/

Kolektiv autorů sestávající ze sociologů, filosofů, historiků a politologů v knize zkoumá vztahy mezi náboženstvím a politikou z rozmanitých teoretických, metodologických a disciplinárních hledisek. V teoreticky zaměřených kapitolách pojednávají J. Sokol, J. P. Arnason a...

272,- Kč 320,- Kč

Ženy, náboženství, násilí a moc

Carter, J. /Triton/

V knize se bývalý americký prezident podrobně zabývá předsudky, diskriminací, násilím, zkresleným výkladem náboženských textů (Bible, Koránu a dalších), fyzickým a duševním týráním, chudobou, nemocemi a válkami z hlediska ženské nerovnosti, existující dnes na celém...

254,- Kč 299,- Kč

Ne islámu!-Protiislámská politika v České republice

Mareš, M. a kol. /CDK/

Kniha Ne islámu! Protiislámská politika v České republice se věnuje aktuálnímu jevu s dopadem na domácí politickou situaci. Agenda zaměřená na kritiku islamizace a islámu je důležitou součástí politiky mnoha politických stran, hnutí a uskupení. Autoři objasňují...

186,- Kč 219,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku