Nabízíme  Religionistika  Obecná religionistika

Panenko Skákavá!: módy existence paměti

Kobes, T. /Pavel Mervart/

Zvolání „Panenko Skákavá“ je všeobecně rozšířená fráze, která byla po dlouhou dobu bez zjevného vztahu k dnes již zaniklé obci Skoky u Žlutic. Situace se změnila v roce 2006. Místní, kdysi impozantní poutní kostel, byl vystaven bezprecedentnímu rabování, během...

195,- Kč 229,- Kč

Athény a Jeruzalém: Úděl duchovní říše Západu

Attali, J.; Salfati, P.-H. /Garamond/

Kniha zajímavým způsobem popisuje dialog mezi židovským a řeckým myšlením, na němž stojí základy naší západní civilizace a v jehož středu ční systém hodnot oslavujících svobodu bytí a myšlení jednotlivce, rozum, shromažďování vědomostí a zdokonalování...

221,- Kč 260,- Kč

Posvátný baldachýn: Základy sociologické teorie náboženství

Berger, P. L. /Barrister & Principal/

Tento čtivý rozbor sociologických kořenů náboženské víry staví na teoriích vědění, jež Peter Berger poprvé zkoumal s Thomasem Luckmannem v knize Společenská výstavba skutečnosti (Sociální konstrukce reality). Posvátný baldachýn vychází z řady příkladů z...

246,- Kč 289,- Kč

Sondy do studia (o) islámu v období „migrační krize“

Rosůlek, P /Dokořán/

I když se „migrační krize“ České republice obloukem vyhnula, vedla zásadním způsobem ke kontaminaci veřejného diskurzu islamofobií, přestože je česká islámská komunita dobře integrovaná. Tato komunita však není zcela asimilovaná, protože si zachovává jisté prvky...

253,- Kč 298,- Kč

Tisíc tváří hrdiny

Campbell, J. /Argo/

Klasická Campbellova práce uvádí příklady mytických příběhů, ukazuje na nich pravdy skryté za náboženskými a mytologickými postavami a nechává z nich vyplynout obecně platné významy. Posláním hrdiny je vydat se na cestu a překonávat překážky. Hrdinovo dobrodružství...

338,- Kč 398,- Kč

Seeking God‘s Face

Ryšková, M. /Karolinum/

Kolektivní monografie, která je společným dílem teologů a historiků umění, se snaží zachytit a popsat rozličné aspekty lidského hledání transcendence v dějinách i v současnosti. První část knihy ukazuje, jak muži i ženy hledali a nacházeli Boží tvář...

357,- Kč 420,- Kč

Na cestě k porozumění Orientu a Africe: Vybrané texty z let 1964-2016

Kropáček, L. /Karolinum/

Studie zařazené v této knize představují reprezentativní průřez mnohostranným dílem předního českého orientalisty Luboše Kropáčka. Časovým rozpětím svého vzniku (od šedesátých let do současnosti) a tematickou šíří pokrývají velkou část Kropáčkova života i...

298,- Kč 350,- Kč

Atlas náboženství Česka

Havlíček Tomáš a kol. /Karolinum/

Atlas náboženství Česka představuje první rozsáhlou a ucelenou geografickou analýzu náboženské krajiny Česka a jejích proměn od počátku transformace společnosti po roce 1989. Atlas je rozdělen do tří částí: první část seznamuje s regionálním rozložením vybraných...

638,- Kč 750,- Kč

Vlastní Bůh: Mírotvorný a násilný potenciál náboženství

Beck, U. /Karolinum/

V současném globalizovaném světě mísení kultur a světonázorů se již delší dobu ohlašuje nutnost hledat mody soužití zvláště tam, kde naráží na živé historické reminiscence konfliktů. Ulrich Beck, jeden z předních sociologů, se pouští na toto pole, aby jako hlavní...

247,- Kč 290,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku