Nabízíme  Religionistika  Obecná religionistika

Posvátný baldachýn: Základy sociologické teorie náboženství

Berger, P. L. /Barrister & Principal/

Tento čtivý rozbor sociologických kořenů náboženské víry staví na teoriích vědění, jež Peter Berger poprvé zkoumal s Thomasem Luckmannem v knize Společenská výstavba skutečnosti (Sociální konstrukce reality). Posvátný baldachýn vychází z řady příkladů z...

246,- Kč 289,- Kč

Sondy do studia (o) islámu v období „migrační krize“

Rosůlek, P /Dokořán/

I když se „migrační krize“ České republice obloukem vyhnula, vedla zásadním způsobem ke kontaminaci veřejného diskurzu islamofobií, přestože je česká islámská komunita dobře integrovaná. Tato komunita však není zcela asimilovaná, protože si zachovává jisté prvky...

253,- Kč 298,- Kč

Tisíc tváří hrdiny

Campbell, J. /Argo/

Klasická Campbellova práce uvádí příklady mytických příběhů, ukazuje na nich pravdy skryté za náboženskými a mytologickými postavami a nechává z nich vyplynout obecně platné významy. Posláním hrdiny je vydat se na cestu a překonávat překážky. Hrdinovo dobrodružství...

338,- Kč 398,- Kč

Seeking God‘s Face

Ryšková, M. /Karolinum/

Kolektivní monografie, která je společným dílem teologů a historiků umění, se snaží zachytit a popsat rozličné aspekty lidského hledání transcendence v dějinách i v současnosti. První část knihy ukazuje, jak muži i ženy hledali a nacházeli Boží tvář...

357,- Kč 420,- Kč

Na cestě k porozumění Orientu a Africe: Vybrané texty z let 1964-2016

Kropáček, L. /Karolinum/

Studie zařazené v této knize představují reprezentativní průřez mnohostranným dílem předního českého orientalisty Luboše Kropáčka. Časovým rozpětím svého vzniku (od šedesátých let do současnosti) a tematickou šíří pokrývají velkou část Kropáčkova života i...

298,- Kč 350,- Kč

Atlas náboženství Česka

Havlíček Tomáš a kol. /Karolinum/

Atlas náboženství Česka představuje první rozsáhlou a ucelenou geografickou analýzu náboženské krajiny Česka a jejích proměn od počátku transformace společnosti po roce 1989. Atlas je rozdělen do tří částí: první část seznamuje s regionálním rozložením vybraných...

638,- Kč 750,- Kč

Vlastní Bůh: Mírotvorný a násilný potenciál náboženství

Beck, U. /Karolinum/

V současném globalizovaném světě mísení kultur a světonázorů se již delší dobu ohlašuje nutnost hledat mody soužití zvláště tam, kde naráží na živé historické reminiscence konfliktů. Ulrich Beck, jeden z předních sociologů, se pouští na toto pole, aby jako hlavní...

247,- Kč 290,- Kč

Žítkovské bohyně. Lidová magie na Moravských Kopanicích

Pintířová Dobšovičová, D. /Masarykova univerzita Brno/

Druhé, rozšířené vydání úspěšné publikace Ústavu evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Práce vychází z autentických terénních výzkumů uskutečněných autorkou v letech 1990–1992 u dvou posledních žijících bohyní Irmy Gabrhelové a Kateřiny...

247,- Kč 290,- Kč

Ekonomie náboženství a náboženství v postkomunistické Evropě

Minárik, P. /Masarykova univerzita, Univerzita J.E.Purkyně/

Českému čtenáři se prostřednictvím této knihy otevírají nové obzory a troufám si říct, že text by měl být povinnou četbou nejen každého ekonoma, který se zabývá ekonomií veřejného a neziskového sektoru, ale i těch, kdo pochybují o možnostech ekonomie vyrovnat se s...

298,- Kč 350,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku