Nabízíme  Religionistika  Obecná religionistika

Mýtus o věčném návratu

Eliade, M. /Oikoymenh/

126,- Kč 148,- Kč

Smrt jako fenomén kulturní teorie

Assmann, J. (Vyšehrad)

Studie významného kulturologa o třech obrazech smrti ve starém Egyptě. Drobnější, ale nesmírně poutavá publikace z pera významného egyptologa a historika kultury Jana Assmanna (*1938) se zaměřuje na chápání smrti ve starověkém Egyptě. V přehledném výkladu doplněném...

42,- Kč 49,- Kč

Čí je země zaslíbená?

Chapman, C. /Volvox Globator/

Kniha je určena všem, kteří se zajímají o izraelsko-palestinský konflikt. Autor, který šestnáct let působil na Středním východě, v první části knihy systematicky osvětluje politicko-dějinné pozadí tohoto konfliktu a skrze značné množství citací nechává zaznít...

254,- Kč 299,- Kč

Náboženská zkušenost a lidská duše

Sudbrack, J. /Karmelitánské nakl./

Jak se víra v Boha, v Krista stává v dnešní době zkušeností? Jak tato zkušenost vypadá? Známý duchovní autor hledá v této knize vztah mezi vírou a pschologií. Základní tématické okruhy knihy: Mystika a chorobné zkušenosti Mystika a psychické zdraví Skryté oblasti...

Slovo v našem nitru

Souzenelle, A. de; Mouttapa, J. /Argo/

Kniha rozhovorů s výraznou náboženskou osobností dnešní Francie Annick de Souzenelle, s jejíž knihou Symbolika těla se čeští čtenáři už měli možnost seznámit, se v reakci na strnulé formy náboženského života Západu vrací ke kořenům křesťanství, k pravoslaví, jež...

288,- Kč 339,- Kč

Filosofie náboženství. Pokus o typologii

Horyna, B.; Pavlincová, H. /Masarykova Univerzita/

Publikace předkládá základní typologii metodologických a obsahových postojů v moderní filosofii náb oženství. Soustřeďuje se na vykreslení filosofických předpokladů jednotlivých typů a směrů filosofi e náboženství a podává jejich charakteristiky. Upozorňuje...

Nemoc a hřích-Od asyrsko-babylonských kultů k moderní psychoanalýze

Laín Entralgo, P. /Vyšehrad/

Vývojové drama medicíny, které čtenářům podává odborník na dějiny lékařství.

83,- Kč 98,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku