Nabízíme  Religionistika  Obecná religionistika

Člověk a náboženství - Proměny vztahu člověka k posvátnému

Sokol, J. /Portál/

Kniha reflektuje postavení fenoménu "náboženství" v průběhu lidských dějin z filozofického a religionistického hlediska. Zamýšlí se nad postupným vývojem vztahu člověka k božství ve starověku, středověku, novověku i postmoderně. Autor mapuje antropologické konstanty...

Encyklopedie náboženských směrů v České republice - Náboženství, církve, sekty, duchovní společenství

Vojtíšek, Z. (nakladatelství Portál)

Náboženský život v české společnosti prochází řadou dynamických proměn, jež probíhají uvnitř tradičních církví a duchovních hnutí, ale jsou rovněž spojeny se vznikem nebo příchodem skupin a proudů nových. Renomovaný autor podává encyklopedický obraz současné...

Autorita v abrahamských náboženstvích-Náboženské a politické aspekty autority v judaismu, křesťanství a islámu

Fiala, P.; Hanuš, J.; Vybíral, J. /CDK/

Sborník studií o pojetí náboženské a světské autority v dějinách a současnosti uvedených monoteistických náboženství. Jednotlivé příspěvky se věnují otázkám autority v zakladatelských nebo jiných významných textech, v raných i moderních dějinách a analyzují...

110,- Kč 129,- Kč

Mýtus o věčném návratu

Eliade, M. /Oikoymenh/

126,- Kč 148,- Kč

Smrt jako fenomén kulturní teorie

Assmann, J. (Vyšehrad)

Studie významného kulturologa o třech obrazech smrti ve starém Egyptě. Drobnější, ale nesmírně poutavá publikace z pera významného egyptologa a historika kultury Jana Assmanna (*1938) se zaměřuje na chápání smrti ve starověkém Egyptě. V přehledném výkladu doplněném...

42,- Kč 49,- Kč

Čí je země zaslíbená?

Chapman, C. /Volvox Globator/

Kniha je určena všem, kteří se zajímají o izraelsko-palestinský konflikt. Autor, který šestnáct let působil na Středním východě, v první části knihy systematicky osvětluje politicko-dějinné pozadí tohoto konfliktu a skrze značné množství citací nechává zaznít...

254,- Kč 299,- Kč

Náboženská zkušenost a lidská duše

Sudbrack, J. /Karmelitánské nakl./

Jak se víra v Boha, v Krista stává v dnešní době zkušeností? Jak tato zkušenost vypadá? Známý duchovní autor hledá v této knize vztah mezi vírou a pschologií. Základní tématické okruhy knihy: Mystika a chorobné zkušenosti Mystika a psychické zdraví Skryté oblasti...

Slovo v našem nitru

Souzenelle, A. de; Mouttapa, J. /Argo/

Kniha rozhovorů s výraznou náboženskou osobností dnešní Francie Annick de Souzenelle, s jejíž knihou Symbolika těla se čeští čtenáři už měli možnost seznámit, se v reakci na strnulé formy náboženského života Západu vrací ke kořenům křesťanství, k pravoslaví, jež...

288,- Kč 339,- Kč

Filosofie náboženství. Pokus o typologii

Horyna, B.; Pavlincová, H. /Masarykova Univerzita/

Publikace předkládá základní typologii metodologických a obsahových postojů v moderní filosofii náb oženství. Soustřeďuje se na vykreslení filosofických předpokladů jednotlivých typů a směrů filosofi e náboženství a podává jejich charakteristiky. Upozorňuje...

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku