Nabízíme  Filosofie

Čas a rytmus (3., opravené vydání)

Sokol, J. /Oikoymenh/

Přehled pojetí času ve filosofické tradici i ve vědách. Role rytmu v lidské časovosti.

270,- Kč 338,- Kč

V myšlenkovém světě Tomáše Halíka: Od modernismu k neomarxismu

Fuchs, J. /Academia Bohemica/

Od sametové revoluce je Tomáš Halík stálicí naší veřejné scény. Muž mnoha profesí a zájmů, plodný autor; téměř barokně-renesanční osobnost. Pro mnohé autorita ve věcech křesťanského života. Donedávna měl obdiv široké veřejnosti. Dnes se, aspoň u nás karta...

170,- Kč 200,- Kč

Filosofie jako lék: Partnerský vztah filosofie a medicíny v Platónově myšlení

Cardal, R. /Academia Bohemica/

Platónovo myšlení se často krčí ve stínu děl myslitelů, kterým na filosofickém kolbišti přisoudili rozhodčí lepší skóre. Mnohá pojednání o Platónovi se odvíjejí ve stereotypních kolejích a popisují tohoto řeckého filosofa jako nějaký muzeální artefakt, který byl...

306,- Kč 360,- Kč

Chvála antické filosofie

Hadot, P. /Rybka Publishers/

Francouzský filosof a přední znalec antického myšlení a filosofie Pierre Hadot ve své krátké, ale hutné přednášce postihuje podstatu antické filosofie. Hadot objasňuje, co v řecko-římském světě znamenalo být filosofem, a ukazuje, že "filosofovat" neznamenalo osvojovat si...

127,- Kč 149,- Kč

Asklépios

Hlaváček, J.; Žemla, M. /Herrmann & synové/

Dialog Asklépios bývá řazen mezi tzv. filosofická hermetika. Podobně jako texty tzv. Corpus Hermeticum, které autor prokazatelně znal, netvoří jednotný myšlenkový celek, ale shrnuje v podstatě všechny aspekty antického hermetismu. Tato publikace obsahuje překlad dochované...

110,- Kč 129,- Kč

Duše, prozřetelnost a svoboda podle Origena: Šest studií k Origenovu myšlení a jeho ohlasu na Západě

Karfíková, L. /Vyšehrad/

Prof. Lenka Karfíková se ve své nové knize obrací k té stránce Origenova díla, která bývá vedle jeho eschatologie, tedy konečného obnovení všech věcí zbavených porušitelné tělesnosti, pokládána za nejspornější: k jeho představám o původu duše a jejím příchodu do...

212,- Kč 249,- Kč

Žít z vlastního pramene: Rozhovory o životě a filosofii s Annou Hogenovou

Hogenová, A.; Slaninka, M. /Malvern/

Žít z vlastního pramene znamená být usebrán, být u sebe. V tomto "u sebe" je zároveň přítomný celek, bytí, které prožíváme a ze kterého vždy poprvé a naposled žijeme. Otevírá se tady to vzácné, podstatné a posvátné. Vždyť nakonec bytí, otevřenost a pravdivost v...

Mysterium Coniunctionis I.: Studie o rozdělování a spojování duševních protikladů v alchymii

Jung, C. G. /Malvern/

V rámci rozsáhlé tvorby C. G. Junga je třísvazkové „Mysterium Coniunctionis“ nejzávažnějším a stěžejním dílem jeho pozdních let. Alchymická tradice Jungovi umožnila sdružit prožitky a vhledy, které získal přímým osobním „sestupem do nevědomí“, s objektivně...

391,- Kč 460,- Kč

Obrana Mozarta

Kvěch, O. /Togga/

Autor se zabývá problematikou postavení klasické hudby v uplynulých sto letech, konstatuje rapidní úpadek zájmu o tuto hudbu a hledá příčiny, které k popisované situaci vedou nebo vedly. K problematice se nevyjadřuje jako sváteční návštěvník koncertních síní, ale jako...

94,- Kč 110,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku