Nabízíme  Biblistika

Boží Syn z Nazareta: Ježíš v novozákonních spisech

Söding, T. /Vyšehrad/

Základní dílo současné christologie. Křesťané vyznávají nejen to, že Ježíš je pravý Bůh, ale i že je pravý člověk. Jedno nelze používat jako argument proti druhému. Vyznávání pravého lidství Božího Syna je zkušebním kamenem, hnací silou a jádrem křesťanské...

467,- Kč 549,- Kč

Biblický humanismus Jana Blahoslava: Překlad Nového zákona z roku 1564/1568 a jeho kontext

Just, J. /Historický ústav AV ČR, v.v.i./

Jan Blahoslav, bratrský biskup s pozoruhodnými intelektuálními zájmy, přeložil a v letech 1564 a 1568 nechal v Ivančicích vytisknout Nový zákon, který byl v 90. letech 16. století přejat do Bible kralické. Jde o první překlad biblického textu do češtiny podle původní...

340,- Kč 400,- Kč

Abdiáš, Jonáš, Micheáš-Komentár k Starému Zákonu 2

Varšo, M. /Dobrá kniha/

2. vydání

357,- Kč 420,- Kč

Pláč Jeremjášův

Beneš, J. /Advent-Orion/

Autor knihy doc. Jiří Beneš, Th.D. se v této monografii věnuje podrobnému výkladu krátké starozákonní knihy nazvané Pláč Jeremjášův. Jde o mudroslovný text, jímž se Židé vyrovnávali se zkušeností exilu, a je proto důležitý pro pochopení myšlení současného...

425,- Kč 500,- Kč

Staročeské biblické předmluvy

Svobodová, A.; Voleková, K. ed. /Scriptorium/

Biblické prology, tj. úvody k biblickým knihám, byly ve středověku obvyklou součástí latinské Vulgáty. V omezeném počtu se předmluvy staly součástí už nejstaršího překladu celé bible do češtiny z počátku 50. let 14. století. V rámci nové verze staročeského...

365,- Kč 429,- Kč

Výklad Mikuláše Lyry na evangelium sv. Matouše: Kritická edice staročeského překladu

Homolková, M.; Svobodová, A. /Scriptorium/

Výklad bible od francouzského minority, teologa a univerzitního mistra Mikuláše z Lyry ze 20. let 14. st. (Postilla litteralis) se hned po svém vzniku dočkal velké obliby, byl opisován a později výběrově překládán do národních jazyků. Na sklonku 2. desetiletí 15. století...

580,- Kč 682,- Kč

Žalm 119-Komentár k Starému zákonu 7

Varšo, M. a kol. autorů /Vyšehrad/

Vychádza v spolupráci s Teologickou fakultou Trnavskej univerzity. 7. zväzok dlhodobého projektu Žalm 119 je najdlhším žalmom Žaltára, preto mu venujeme osobitný zväzok. Ide o abecedný žalm, každá z jeho dvadsiatich dvoch strof sa začína iným písmenom v poradí...

476,- Kč 560,- Kč

Etické aspekty u předexilních Malých proroků

Mackerle, A. /Krystal OP/

Je-li Bible pro křesťanství Božím slovem a normou víry, je logické, že se křesťané obracejí právě na ni, chtějí-li vědět, co je dobré a co špatné, co je Bohu milé a co se mu oškliví. Často však je obtížné, zvláště ve Starém zákoně, nalézt odpovědi na naše...

340,- Kč 400,- Kč

Bible pro ty, kdo už nejsou děti

Muchová, L. /Triton/

Kniha je pokusem o zpřístupnění základních biblických příběhů generaci čtenářů, kteří se díky svému věku již nepovažují za děti, ale ještě jim není vlastní ani svět dospělých. Pokud vyrůstají v prostředí křesťansky věřící rodiny, příběhy určitě...

144,- Kč 169,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku